Wonderfoon met muziek van toen

Wonderfoon met muziek van toen

Deze week bracht Willem van der Pas, bestuurslid van Vincentiuserenigingv Vught, weer een vijftal Wonderfoons.
Marli van den Ende, hoofd gastvrijheid Vughterstede, nam ze dankbaar in ontvangst: ‘Super, daar maken we onze bewoners heel blij mee.’ Eerder dit jaar schonk Willem zeven Wonderfoons. Met de nieuwe erbij kan iedereen op de afdelingen verzorging en verpleging er gebruik van maken.

Willem bouwt oude telefoons, die vanaf 1965 op de markt kwamen, kosteloos om tot Wonderfoons. Met een draai aan de schijf kan je liedjes van toen beluisteren. ‘Ouderen herkennen deze oude telefoon. Ze pakken ze meteen goed vast’, vertelt Willem, terwijl hij demonstreert hoe zo’n telefoon op te pakken.

De Wonderfoon is een hulpmiddel om mensen muziek van vroeger te laten horen door middel van de oude vertrouwde telefoon. Zodra je met de draaischijf een willekeurig nummer draait, hoor je door de telefoonhoorn een lied. Het zijn liedjes tot en met de jaren 70. Elke Wonderfoon is voorzien van een computertje waarmee 60 liedjes te beluisteren zijn.

Vincentiusvereniging Vught maakt in coronatijd geld voor vrij voor het materiaal.

Inmiddels heeft Willem totaal vijftig Wonderfoons gemaakt; niet alleen voor Vughterstede, maar ook voor Visio De Vlasborch en Van Neynsel – Boswijk.

Vughterstede bedankt Willem van der Pas en Vincentiusvereniging Vught hartelijk voor dit mooie gebaar!
Activiteiten externe gasten gaan niet door

Activiteiten externe gasten gaan niet door

Activiteiten bij Vughterstede waaraan externe gasten zouden deelnemen gaan voorlopig niet door.
Dit als gevolg van de aangepaste coronamaatregelen van 13 oktober 2020 (persconferentie coronavirus).
Dit betreft onder meer (W)etenstijd en ’t Geheugencafé. Dit geldt voor de maanden oktober en begin november 2020. Tot nader order.
Nationale Voorlees High Tea

Nationale Voorlees High Tea


Vrijdagmiddag 2 oktober 2020 werden bewoners van Vughterstede en andere belangstellenden getrakteerd op de ‘Voorlees High Tea’. Deze vond plaats in Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia.

Nationale Ouderendag
Deze eerste vrijdag van oktober staat jaarlijks in het teken van de Nationale Ouderendag.
Sinds acht jaar wordt op die dag de Nationale Voorleeslunch georganiseerd. Bekende en onbekende Nederlanders lezen dan voor aan ouderen in zorginstellingen, bibliotheken en buurthuizen. Dit jaar was het verhaal ook telefonisch te beluisteren via de Zilverlijn van het Nationale Ouderenfonds en via televisie door Kees van Kooten (Omroep Max/NPO1).

Voorleesverhaal
Dit jaar schreef Kees van Kooten het voorleesverhaal. De titel ‘Een rooie brandweerauto’ verwijst naar de grootste wens van een klein jongetje in het verhaal.

Vertier
In Woonzorgcentrum Theresia las Joop Beekman (vrijwilliger) uit Vught het verhaal voor. In Huize Elisabeth las Carine Brouns (medewerker welzijn Vughterstede) het verhaal voor.
Na afloop van het verhaal speelde Toin van Krabben op accordeon aanstekelijke meezingliedjes, zoals Het reuzenrad van Marianne Weber en De klok van Arnemuiden.
Pianist Leo Willemen liet de gasten meedeinen op licht klassieke muzikale klanken en luisterliedjes.
Tijdens al het vertier genoten de aanwezigen van de High Tea met koffie/thee en een drankje.

Organisatie en sponsoren
Bibliotheek Vught/Huis 73 organiseerde deze activiteit in samenwerking met Vughterstede.
Bibliotheek Vught: Harriët van Lamoen/ medewerker bibliotheek, Elske Helmich/communityl librarian, Elly van Hoof/vestigingscoördinator Vught, Boxtel, Sint Michielsgestel en Berlicum. Vughterstede: Jozien Verkuylen/welzijnsmakelaar en Carine Brouns/medewerker welzijn.
Sponoren van de lekkernijen zijn: patisserie De Rouw, La Boulangerie Goossens en brasserie Carharina van Maurick.

Hartelijk dank
Vughterstede dankt allen van harte die aan de realisering van deze middag hebben meegewerkt, voor en achter de schermen.


Geheugencafé 14 oktober 2020

Geheugencafé 14 oktober 2020

Op woensdag 14 oktober vindt het Geheugencafé Vught plaats in Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught.
Aanvang 19.30 u. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 u.

Thema: Het ouder wordende brein
Als wij ouder worden dan wordt ons brein ouder. En meer en meer kom je er achter dat het allemaal niet meer zo makkelijk gaat. Als er dementie om de hoek komt kijken, dan verandert alles.

Door: Barbara Oppelaar
In een interactieve lezing neemt gastspreekster Barbara Oppelaar u mee in het ouder wordende brein. Ervaringsoefeningen worden gekoppeld aan theorie en praktische tips om het makkelijker te maken om hiermee om te kunnen gaan.
Barbara Oppelaar is eigenaar van Ervarea, leren door beleven. Vanuit Ervarea worden door heel Nederland trainingen en workshops gegeven rondom het brein dat ouder wordt en beschadigd raakt, bijvoorbeeld door dementie.
Daarnaast speelt Ervarea theatervoorstellingen, waaronder de bekroonde voorstelling ‘de dementie van Jet en Harrie’. Barbara blogt wekelijks over onbegrepen gedrag bij dementie en schreef hierover twee boeken.

Vooraf aanmelden- alleen digitaal
Vanwege de coronaomstandigheden zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar, daarom is deelname alleen mogelijk na aanmelding per e-mail: geheugencafevught@gmail.com.
De toegang is gratis.

Seniorenbus
Mensen die vervoerd willen worden melden dat uiterlijk op 7 oktober bij de Seniorenbus. Tel 073-7113191 of per e-mail seniorenbusvught@gmail.com
Voor de Seniorenbus zijn de volgende corona maatregelen van toepassing: niet meer dan 3 passagiers in de bus, een mondkapje is verplicht, geen klachten, zelfstandig kunnen in- en uitstappen en de gebruikelijke hygiënemaatregelen.

Dementienetwerk Vught
Het Geheugencafé Vught is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.
Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.


Familie en vrijwilligers knappen tuin Vughterstede op

Familie en vrijwilligers knappen tuin Vughterstede op


Gewapend met schep en hark knapten familieleden, vrijwilligers en collega’s de binnentuin van verpleegafdeling Mariënhof van Woonzorgcentrum Theresia op. Deze actie kon op 5 september 2020 plaatsvinden dankzij een goed plan én een genereuze schenking van stichting Helden van de Zorg. ‘Wat fijn dat deze mensen dat voor ons doen. Ze doen dat vanuit hun hart’, zegt bewoonster mevrouw Van Liere terwijl ze de bedrijvigheid aanschouwt.

Eén middag
In slechts één middag voeren dertien familieleden en vrijwilligers onder leiding van Corrina (medewerkster team welzijn verpleging) het groene plan uit van Ilona den Haring (verpleegkundige verpleging). Dat de rolverdeling tussen mannen en vrouwen traditioneel wordt ingevuld, wordt voor lief genomen. ‘Een invulling die toch van nature spontaan gebeurt’, verklaart een van hen met een grote glimlach. Zij is de grote ramen van de tuinafscheiding blinkend schoon aan het zemen, terwijl een man haar met een zware kruiwagen passeert.

Insectenhotels
Er komt deze middag veel voor elkaar. Er verschijnt een heuse jeu de boulesbaan, ramen en de tuinafscheiding worden schoongemaakt, de stoep geveegd, stoelen en tafels zijn weer spic en span. Kweekbakken staan gereed om te worden gebruikt, drie grote kunststof afbeeldingen met een molen, schapen en koeien zijn opgehangen, kabouters, paddenstoelen en eendjes duiken voortaan her en der op in de tuin en insecten hebben huisvesting gekregen dankzij de opgehangen insectenhotels. Ook zijn een tuinhuisje en twee bankjes in elkaar geknutseld. Het nieuwe tuingereedschap is meteen in gebruik genomen, evenals de nieuwe felgekleurde tuinstoelen.

Gezellig
Tussen alle werkzaamheden door verwent Corrina de harde werkers met lekkere broodjes, koffie en drankjes. Bewoners merken de bezigheden in de tuin op. Nadat eerst mevrouw Van Liere en daarna mevrouw Schutte komen kijken (foto), volgen al snel meerdere bewoners. Gezellig zoeken zij een plekje op de nieuwe stoelen om te zien wat er in de tuin gaande is

Prikkels
Het idee achter het plan is om meer van de mooie binnentuin gebruik te maken. ‘Deze zomer konden bewoners van deze afdeling door de coronamaatregelen niet meer deelnemen aan activiteiten in het restaurant. Daarom gingen we meer activiteiten in deze tuin en op de afdeling organiseren. We merken dat dit voor de bewoners veel meer rust geeft, omdat zij minder prikkels van buitenaf krijgen ’, aldus Ilona.

Koffiehoek
Ook het ontvangen van bezoek in de huiskamers blijkt te druk voor de bewoners. Er ligt een plan klaar om een grotere koffiehoek te realiseren. Een kantoor wordt afgebroken en op die plaats komt een mooie ruimte met een koffiecorner die uitkijkt op de tuin. Familie kan daar met hun naaste gezellig een kopje koffie drinken en de tuin inlopen. 

Familiedag
Voortaan worden drie tuindagen per jaar georganiseerd waarop bewoners met familieleden kunnen klussen in de tuin, zoals het zaaien van tomaatjes en aardbeien in de kweekbakken. Ook kunnen er partijtjes jeu de boules worden gespeeld. Iemand stelde al voor om een familiedag met jeu de boules te organiseren. Tevreden en blij vertelt Ilona: ‘Er is nu veel meer mogelijk. We gaan in de zomer ontbijten in de tuin en meer buitenactiviteiten organiseren, zoals de muziekactiviteiten. Die bleken deze zomer heel goed te bevallen en pootje baden in zwembadjes is heerlijk als het weer zo warm wordt’.

Dank
Vughterstede dankt iedereen hartelijk die deze actie mogelijk heeft gemaakt: Stichting Helden van de Zorg, collega’s Ilona, Corrina, Elly (welzijn) en Benny (technische dienst) en uiteraard alle familieleden en vrijwilligers: Piet-Hein, Marijn, Mark, Jan-Willem, Wim, Henriëtte, Anita, Ellen, Mariëlle, Paul, Angeli (medewerkster), Derk en Wesley.   

Geheugencafé 9 september 2020 open

Geheugencafé 9 september 2020 open

Op woensdag 9 september vindt het Geheugencafé Vught plaats in Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught.
Aanvang 19.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

Thema
Gastspreekster Francien van de Ven vertelt deze avond over het thema: Hoe dan? Kijken naar mogelijkheden bij dementie.
In een zorgklimaat waarin gestreefd wordt om mensen met bijvoorbeeld Alzheimer of een andere vorm van dementie zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, ontstaan grote uitdagingen voor familie en andere betrokkenen. Ook wanneer iemand met dementie uiteindelijk in een zorginstelling terechtkomt, wordt er veel gevraagd van de professionals die daar werken.

Over Francien van de Ven
Sinds 2011 is Francien werkzaam bij een zorgboerderij in Mariahout, Ouderenlandgoed Grootenhout, waar ongeveer 30 mensen met een vorm van dementie wonen.
In 2013 besloot Francien een opleiding tot referentiepersoon dementie te volgen en in 2015 mocht zij zich als gespreksleider tijdens dialoogbijeenkomsten verbinden aan het project ‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’. Vooral dit laatste is heel waardevol, aangezien zij dit een heel goede manier vindt om mensen na te laten denken over hoe het anders kan in de zorg voor mensen met dementie.
Naar haar mening moeten we meer luisteren naar elkaar en proberen dingen, daar waar nodig, anders te doen. Ieder mens is uniek. Dit geldt ook zeker voor mensen met dementie; een standaardoplossing hoeft niet altijd te passen!
Francien is schrijfster van de boeken ‘Dementie in beeld’ en ‘Hoe dan?’.

Vooraf aanmelden – digitaal!
Vanwege de coronaomstandigheden zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar, daarom is deelname alleen mogelijk na aanmelding per e-mail: geheugencafevught@gmail.com.
De toegang is gratis.

Dementienetwerk Vught
Het Geheugencafé Vught is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.
Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Expositie Paul Deley Woonzorgcentrum Theresia

Expositie Paul Deley Woonzorgcentrum Theresia

Expositie Paul Deley
Het was voor kunstschilder Paul Deley letterlijk een kleine stap om bij Woonzorgcentrum Theresia binnen te stappen. Niet om er te gaan wonen, maar om samen met zijn vrouw, zijn prachtige collectie portretschilderijen in de gangen op te hangen. Sinds twee jaar woont hij samen met zijn vrouw met veel plezier in de nieuwbouw achter Theresia. Het tekenen en schilderen zat de 68-jarige kunstenaar al vroeg in het bloed.Deze collectie is tot zeker het einde van dit jaar te bewonderen.

Als kind trok hij altijd de Disney-figuurtjes in de Donald Duck na. ‘Als je dat heel veel doet, dan leer je het vanzelf’, vertelt Deley discreet. Alle technieken en kleurgebruik heeft hij zichzelf aangeleerd. Vanaf 1980 tekende hij met potlood portretten van bekende Nederlanders, zoals Corry Konings, Martine Bijl en Willem Ruis. Om dat te doen, kwam hij bij de BN’ers aan huis. Zodoende staat op een aantal tekeningen ook de handtekening van de BN’er. Ook André van Duin werd op deze manier vereeuwigd. Dit portret heeft zelfs nog 1,5 jaar in het museum Beeld en Geluid te Hilversum gehangen.

Vanaf 2004 nam Deley de kwast ter hand. Met acryl en olieverf schilderde hij in eerste instantie bloemen, om daarna toch weer over te gaan naar het maken van portretten. Het portret dat hij schilderde van musicalactrice Wieneke Remmers als Saskia van Uylenburgh (vrouw van Rembrandt van Rijn) heeft in museum Coda in Apeldoorn gehangen en is nu te bewonderen in Vught!

Bij interesse in zijn werk kunt u contact opnemen met Deley: info-portret-deley@home.nl. www.portret-delay@home.nl.

Expositie Anne van den Brink
Afgelopen maanden exposeerde kunstschilder Anne van den Brink haar prachtige, kleurrijke en gevarieerde schilderijen met als thema ‘Kennismaking’. Hiermee wilde zij kleur aan het leven geven in de kleurloze dagen in coronatijd waarin je geen mensen kon ontmoeten. ‘Gelukkig begint er weer ruimte te komen en op 1,5 meter kun je elkaar ook ontmoeten’, aldus Van den Brink. Zij gooide een aantal jaren geleden het roer in haar leven om. Van bestuurder in de zorg werd zij kunstenares. Ze nam rigoureuze stappen en ging onder meer vijf jaar lang schilderles volgen aan de @Academie Arendonk. Volgend jaar is haar expositie te zien in Huize Elisabeth. Anne van den Brink: a.vandenbrink@planet.nl

Vughterstede
Vughterstede biedt (amateur)kunstenaars, jong en oud, de gelegenheid om hun werken ten toon te stellen in de gangen van beide locaties. Mocht u denken, dat wil ik ook graag, neemt u dan contact op met coördinator Jozien Verkuylen, e-mail: j.verkuylen@vughterstede.nl

Kunstschilder Paul Deley houdt expositie in Woonzorgcentrum Theresia bij Vughterstede tot eind 2020.
Kunstschilder Paul Deley houdt expositie in Woonzorgcentrum Theresia bij Vughterstede tot eind 2020.
Kunstschilder Anne van den Brink exposeerde zomer 2020 in Woonzorgcentrum Theresia bij Vughterstede.
Kunstschilder Anne van den Brink exposeerde zomer 2020 in Woonzorgcentrum Theresia bij Vughterstede.

Mantelzorgcursus bij dementie

MANTELZORGCURSUS BIJ DEMENTIE

Zorgt u als partner, familie of naaste voor iemand met dementie?
Wilt u meer weten over dementie en hoe u hier goed mee om kunt omgaan?

Op dinsdag 22 september en dinsdag 29 september 2020 wordt de tweedaagse ‘Mantelzorgcursus bij dementie’ gegeven.
Deze vindt plaats in Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught.
Beide avonden starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen om 21.30 uur.
De cursus wordt geleid door Esther Tetteroo, specialist dementie en ouderenzorg en Marianne van Boxtel, medewerker ondersteuning Mantelzorg Vughterstede.
De kosten, inclusief koffie/thee en de cursusmap, bedragen €35,-.

Aanmelden én betalen kan vóór 15 september 2020 bij de receptie van Woonzorgcentrum Theresia.
Contactpersoon: Marianne van Boxtel via e-mail: m.vanboxtel@vughterstede.nl of telefoon: 06 400 880 24 of (073) 658 1199.

Meer informatie over de cursus.

Gezocht vrijwilligers Tafeltje-Dekje

Gezocht vrijwilligers Tafeltje-Dekje

Zoekt u een nuttige en dankbare invulling van uw vrije tijd? Wilt u graag een steentje bijdragen, zodat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen wonen? Heeft u wekelijks tijd om tussen de middag een uurtje maaltijden rond te brengen met uw eigen auto? Naast het ontvangen van de maaltijd is het contact met de vrijwilliger heel belangrijk. Er wordt naar u uitgekeken, even een praatje maken!

Er wordt naar u uitgekeken; even een begroeting of een kort praatje.

Dan is dit iets voor u!

U kunt ook meerdere keren per week of 1 keer in de 14 dagen de maaltijden rondbrengen.
U kunt bezorgen op werkdagen, maar we zijn zeker ook op zoek naar bezorgers voor in het weekend (zaterdag en/of zondag).

We zoeken bezorgers voor de routes:
• in Vught inclusief Cromvoirt
• of alleen de route in Helvoirt. Woont u in Helvoirt dan is dit een mooie gelegenheid om uw dorpsbewoners te helpen door het bezorgen van hun warme ( of koelverse) maaltijden.

De tijd waarop gereden wordt, is tussen 11.30 uur tot 13.15 uur.

Voor meer informatie: receptie Huize Elisabeth, telefoon: (073) 658 33 99
of Annemieke Verhoeven, e-mail: tafeltjedekje@vughterstede.nl

GeheugenCafé – radio-uitzending

GeheugenCafé -radio-uitzending

Op woensdag 8 juli 2020 vindt een live internetradio-uitzending van het Geheugencafé Vught plaats bij Novo3.
Aanvang 19:00 uur. Einde 21:00 uur. In deze uitzending is casemanager Trix van Oosteren te gast.

De uitzending is te beluisteren via https://www.novo3.nl/radio-livestream/
Druk hiervoor op de gele LUISTER LIVE button.

Trix van Oosteren is al jaren werkzaam als casemanager dementie en draait mee in de pilot Sociale Benadering bij Dementie, ontwikkeld door Anne-Mei Thé.
Marianne van Boxtel van de werkgroep GeheugenCafé Vught gaat met Trix in gesprek over casemanagement bij dementie in coronatijd en over de Sociale Benadering bij Dementie. Hoe verandert je leven als je geheugen verslechtert? Tel je dan nog wel mee in de maatschappij? Hoe gaat je omgeving hiermee om? Maar ook: wat gebeurt er met de partner en hoe blijft deze staande? Wat houdt de Sociale Benadering bij Dementie in?
Deze en andere onderwerpen komen deze avond aan bod via een rechtstreekse radio-uitzending.
Presentatie: Marcel van den Heuvel Novo3.