Enorme belangstelling activiteitentasjes!

Enorme belangstelling activiteitentasjes!

Door het coronavirus zitten we alweer een aantal weken thuis. Dat geldt ook voor mensen die naar de dagbesteding gingen. Om hen, maar ook anderen die zich thuis vervelen, een leuke daginvulling thuis te geven, zijn activiteitentasjes aangeboden.

Ouderen Samen, Stichting ABZ, Vughterstede en Welzijn Vught hebben de handen ineen geslagen en boden activiteitentasjes aan mensen die hier behoefte aan hebben. Er zijn drie soorten pakketjes gemaakt met de volgende thema’s: knutselen, tuin en puzzelen. Men kon zich aanmelden voor één activiteitentasje. De tasjes zijn voor Pinksteren gevuld en daarna rondgebracht, zodat men vanaf Pinksteren aan de slag kan.

Er zijn maar liefst 290 dagbestedingspakketten aangevraagd. Vrijwilligers van Ouderen Samen, Welzijn Vught en Stichting ABZ hebben de inkopen gedaan. Vrijwilligers van Vught voor Elkaar Helpt! hebben de pakketten bezorgd. De activiteitentasjes zijn mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Oranjefonds en Welzijn Vught.
Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van deze leuke activiteit!

Vernieuwde huiskamer voor bewoners Huize Elisabeth

Vernieuwde huiskamer voor bewoners Huize Elisabeth

Vernieuwde huiskamer voor bewoners Huize Elisabeth

De bewoners van Huize Elisabeth namen onlangs weer hun intrek in de geheel vernieuwde huiskamer. Na een verbouwing van twee maanden, met vertraging door het coronavirus, kunnen zij weer gezellig samen hun maaltijd nuttigen, koffie drinken, televisie kijken en allerlei andere activiteiten doen. Het is een fijne ontmoetingsplaats voor bewoners die wat extra ondersteuning nodig hebben.

In de huiskamer verblijven circa acht tot twaalf bewoners. Zij kunnen hier alle dagen van de week, inclusief het weekend, terecht tussen 08:30 tot 13:30 uur en 15:00 tot 19:00 uur.

Persoonlijke aandacht
Het team van de huiskamer biedt bewoners veiligheid, ondersteuning bij de dagstructuur en een zinvolle dagbesteding. Er wordt daarbij intensief samengewerkt met de zorg, medewerkers ondersteuning, medewerkers welzijn en de vrijwilligers.

‘Wat voorop staat, is dat we het gevoel van welzijn van de bewoners bevorderen. Dit doen wij met persoonlijke aandacht en oog voor de specifieke wensen en zorgvragen van elke bewoner. Als de bewoners een fijne en gezellige dag hebben gehad, dan zijn wij ook blij’, aldus de medewerkers van de huiskamer.

Vaardigheden behouden
De activiteiten worden afgestemd op de behoeften en wensen van de individuele bewoner, maar ook op die van de groep. ‘Alles mag en niets hoeft’, waarbij de bewoners worden gestimuleerd om hun vaardigheden te behouden. De motivatie hiervoor is om de kwaliteit van leven en het welzijn van de bewoners te behouden en waar mogelijk te verhogen.

Gevarieerde activiteiten
De activiteiten die worden georganiseerd zijn zeer gevarieerd, zoals muziek maken via trommelen, liedjes zingen met de Diva, sjoelen, dammen, knutselen, geheugenspellen, vragen uit de Oude Doos, bloemschikken, mozaïeken, bezoek ontvangen van een zorgpony en honden.
Daarnaast kunnen de bewoners ook deelnemen aan de algemene activiteiten die in het huis worden georganiseerd, zoals de bingo, het aspergemenu, filmavonden en optredens van leuke bands. Ook bewegen is een belangrijk onderdeel van de zorg; er wordt intensief gegymd. Uiteraard naar behoefte van de individuele bewoner.

Update 20 mei 2020 – Bezoekers welkom terug!

Update 20 mei 2020 – Bezoekers welkom terug!

Welkom terug!

Vanaf 25 mei 2020 mogen we weer (beperkt) bezoek toelaten!
Vanaf dinsdag 26 mei worden bezoekers op locatie uitgenodigd.
Per bewoner mag 1 (vaste) bezoeker ontvangen worden.
Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn en moeten we ons aan diverse regels houden.

Deze regels zijn nodig vanwege de veiligheid van onze kwetsbare bewoners en de controle die we op het bezoek moeten houden.
Daarom is er een bezoekregeling en gaan we werken met een bezoekschema.
Bewoners en contactpersonen ontvangen hierover zo snel mogelijk informatie.

We zijn blij u weer te mogen verwelkomen!

Peggy van der Koelen
Raad van Bestuur
 

Update 22 april 2020 – coronavirus

Update 22 april 2020 – coronavirus

We blijven dicht voor bezoek

Een teleurstellend bericht in de persconferentie van 22 april 2020 voor de naasten van onze bewoners.
We moeten gesloten blijven voor bezoek. Tot 20 mei.
De contactpersonen zijn hierover geïnformeerd.

We rekenen op uw medewerking en uw medemenselijkheid.
 
Peggy van der Koelen
Raad van Bestuur

Oproep – telefoon met draaischijf

Oproep – telefoon met draaischijf

OPROEP

Voor onze bewoners zijn wij op zoek naar een vijftal, meer mag ook, telefoontoestellen met een draaischijf.
De bedoeling is om van elk toestel een ‘wonderfoon’ te maken.

Een wonderfoon is een omgebouwde telefoon met een kiesschijf waar muziek uitkomt, zodra je een willekeurig nummer draait.
Het is een hulpmiddel om de mensen wat muziek van vroeger te laten horen met de oude vertrouwde telefoon.

Dit is een geweldig initiatief en aanbod van Vincentius Vught
Willem van der Pas, bestuurslid van deze vereniging, heeft de wonderfoon ontwikkeld. Hij gaat deze kosteloos voor ons ombouwen.

Dit is echt een lichtpuntje voor onze bewoners, en hun familie die in deze coronatijd niet op bezoek mag komen.

Heeft u nog een telefoontoestel met kiesschijf liggen en wilt u ons daarmee steunen?
Neemt u dan contact op met de receptie van Woonzorgcentrum Theresia:
T. 073 658 1199 of E. receptiewzct@vughterstede.nl.

Alvast heel veel dank!

Hoe gaat het met Vughterstede

Hoe gaat het met Vughterstede

Hoe gaat het met Vughterstede

Lees hier het artikel over hoe het gaat met Vughterstede in deze coronatijd. Het Klaverblad stelde de vragen en Peggy van der Koelen gaf de antwoorden. Editie Het Klaverblad woensdag 15 april 2020.

Samen Thuis met Vughterstede

Samen Thuis met Vughterstede

Samen Thuis met Vughterstede kan ook juist in deze periode een uitkomst bieden om de kwetsbare ouderen meer structuur en ondersteuning te geven. Alle nieuwe ontwikkelingen en nieuwsberichten geven onrust en onzekerheid. Het kan daarom juist rust geven als 1 vaste medewerkster wordt ingezet die kan voorzien in de behoeften daar waar het voor de mantelzorger nu lastig is om deze in te vullen.

Vughterstede past haar maatregelen steeds opnieuw aan, aan de vernieuwde landelijke richtlijnen van het RIVM. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden onze medewerkers op de hoogte indien hierin wijzigingen worden aangebracht. Wat betreft de hygiënische maatregelen hanteren wij de volgende richtlijnen:

·        Was je handen regelmatig
·        Blijf minimaal 1,5 meter van elkaar
·        Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
·        Gebruik papieren zakdoekjes
·        Geen handen schudden
·        Blijf thuis als je verkoudheidsklachten en/of koorts krijgt

Belangrijk is dat wij per situatie bekijken en met u afstemmen welke zorg wij kunnen bieden en hoe we deze zorg op een zodanige wijze kunnen invoeren, zodat het gevaar voor de overdracht van het Coronavirus wordt geminimaliseerd. 

Neem gerust contact op met onze coördinator Monique van Velthoven (06-36553440).  Zij zal met een luisterend oor u te woord staan en samen met u kijken waar de mogelijkheden liggen.

Klik hier voor meer informatie.
Zie hier de flyer Samen Thuis met Vughterstede

Thuis bewegen voor ouderen: dagelijks op Avulo TV en via You Tube

Thuis bewegen voor ouderen: dagelijks op Avulo TV en via You Tube

U kunt vanaf 6 april dagelijks thuis in uw huiskamer het programma ‘Bewegen voor ouderen‘ volgen via de lokale televisie Avulo en via You Tube Vught Beweegt.

Avulo TV zit bij KPN op kanaal 1303 en Ziggo op kanaal 37.
De uitzendingen op Avulo TV zijn dagelijks: tussen 7.00 en 11.00 uur te zien.
Elk heel uur: om 7.00 u, 8.00 u, 9.00 u, 10.00 u en 11.00 u start het programma.
Elk programma duurt 20 minuten.

Via het You Tube kanaal van Vught Beweegt kunt u op elk moment de instructievideo starten.
De rechtstreekse link naar het filmpje is: www.youtube.com/watch?v=WEHrwmQsuDM&t=208s

Elke week verschijnt er een nieuwe instructievideo.

De instructievideo’s worden opgenomen in de tuin of op de parkeerplaats van Woonzorgcentrum Theresia.
Tom Jacobs, bewegingsagoog van Vughterstede, geeft de instructies.

Bewegen voor ouderen is een project van Vughterstede, Avulo en MOVE Vught.
Het doel is om ervoor te zorgen dat de ouderen kunnen blijven bewegen.
Juist in deze tijd dat de mensen binnen moeten blijven is het belangrijk om voldoende te blijven bewegen.

Bericht van Parchochie Heilige Edith Stein: liturgievieringen digitaal vanuit H. Hartkerk te Vught

Bericht van Parchochie Heilige Edith Stein: liturgievieringen digitaal vanuit H. Hartkerk te Vught

Attentie

Liturgievieringen digitaal vanuit H. Hartkerk te Vught – info: https://bit.ly/2yrd78n

Vanwege het coronavirus hebben de Nederlandse bisschoppen onlangs besloten dat er de komende tijd in het openbaar geen Heilige Missen worden opgedragen.
Via livestreaming (YouTube) bestaat nu de mogelijkheid om in de parochie Edith Stein (Vught, Helvoirt en Cromvoirt) de Heilige Mis rechtstreeks via internet te volgen.
Bezoek de website www.parochieedithstein.nl om de actuele aanvangstijden van de Eucharistievieringen te raadplegen en voor de livestreaming.

De eerste uitzending vindt plaats op Palmzondag om 11.00 uur vanuit de H. Hartkerk te Vught.

Programma

  • Palmzondag (5 april), 11.00 uur – info op website: https://bit.ly/3dNilvt
  • Witte Donderdag (9 april), 19.00 uur
  • Goede Vrijdag (10 april), 19.00 uur
  • Paaszaterdag / Paaswake (11 april), 19.00 uur
  • Eerste Paasdag (12 april), 11.00 uur
  • Tweede Paasdag (13 april), 11.00 uur
  • vervolgens iedere zondag om 11.00 uur (dit geldt totdat het verbod op publieke liturgische vieringen wordt opgeheven)

Parochie Heilige Edith Stein
Loefplein 1
5262 AJ Vught

Ouderenzorgorganisaties werken samen in de coronacrisis

Ouderenzorgorganisaties werken samen in de coronacrisis

De ouderenzorgorganisaties in Noordoost-Brabant en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zoeken naar de meest efficiënte inzet van medewerkers en beschermende materialen en proberen zo alles in werking te stellen om ouderen te beschermen tegen besmetting. 

Maar een besmette cliënt isoleren van andere kwetsbare ouderen is nog niet zo eenvoudig. De zorg voor mensen met dementie is complex en maatwerk.

Zeker als het gaat om ouderen met psychogeriatrische problemen, zoals dementie. Deze ouderen hebben vaak speciale en intensieve zorg nodig met extra veiligheidsmaatregelen.

In Noordoost-Brabant hebben elf ouderenzorgorganisaties* samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis de handen ineen geslagen om hiervoor een passende oplossing te bieden. Ze realiseren samen een corona-afdeling voor cliënten met psychogeriatrische problemen die besmet zijn met het coronavirus. Op de corona-afdeling worden deze cliënten bij elkaar verpleegd door een vaste groep medewerkers.

Inmiddels is een geschikte locatie gevonden in Boxtel op locatie Liduina bij Zorggroep Elde Maasduinen. De corona-afdeling is vanaf woensdag 18 maart aanstaande operationeel. In eerste instantie zal er plek zijn voor acht cliënten. Later verwachten de organisaties de afdeling op te kunnen schalen naar vijftien cliënten als dat nodig is. De cliënten worden verzorgd door medewerkers van de samenwerkende zorgorganisaties. 

*Brabantzorg, Vivent, VanNeynsel, Laverhof, St. Jozefoord, Vughterstede, Schakelring, De Annenborch, Pantein, ’t Heem.