Volledig pakket thuis (VPT)

Vughterstede biedt zorg en diensten vanuit het Volledig pakket thuis (VPT) aan bewoners van haar seniorenwoningen in Vught. Voor mensen met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) is het mogelijk om deze zorg te ontvangen. Deze leveringsvorm is een maatwerkpakket. Dit is een manier om tegemoet te komen aan de wensen van ouderen die langer thuis willen blijven wonen. Vughterstede zet zich graag in voor een toekomstbestendige ouderenzorg.

Wat is het Volledig pakket thuis?

Bij een Volledig pakket thuis blijft u zelfstandig wonen en levert Vughterstede alle zorg en diensten die u ook zou krijgen in een zorginstelling. Het Volledig pakket thuis omvat verzorging en verpleging, begeleiding en activiteiten, hulp bij het huishouden, maaltijden, alarmering en de inzet van technologie.
Omdat de seniorenwoningen aan Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia grenzen, zijn faciliteiten van deze woonzorgcentra van Vughterstede dichtbij.

Het zorgkantoor betaalt Vughterstede rechtstreeks voor de geleverde zorg, dit heet zorg in natura. Op deze wijze heeft u zelf weinig administratieve taken (zoals bij PGB wel het geval is).
Afhankelijk van uw indicatie, is een budget beschikbaar om de zorg en diensten naar wens in te zetten. Vughterstede heeft dit budget vertaald naar een ‘puntensysteem’, waarmee u makkelijk inzicht krijgt in de mogelijkheden.

Voor wie is het Volledig pakket thuis geschikt?
Het Volledig pakket thuis is uitermate geschikt voor mensen die waarde hechten aan het behouden van eigen regie en daarbij gemotiveerd zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Samen met uw netwerk, inzet van technologische hulpmiddelen en professionele ondersteuning van Vughterstede wordt zorg op maat ingezet.

Wie kan gebruik maken van het Volledig pakket thuis?

U kunt gebruik maken van het Volledig pakket thuis wanneer u een indicatie voor langdurige zorg heeft. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) beoordeelt of u in aanmerking komt voor een dergelijke indicatie.
Het Volledig pakket thuis is bedoeld om met de wensen en behoeften mee te groeien, daarom is het verstandig om dit zo snel mogelijk na toekenning van de Wlz-indicatie in te zetten. Woon -en Zorgbemiddeling Vughterstede helpt u daarbij.

Kosten

Zoals bij iedere indicatie voor de Wet langdurige zorg, betaalt u ook bij het Volledig pakket thuis een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt bepaald door het CAK. Op hun website kunt u een inschatting maken van de kosten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op met Woon- en zorgbemiddeling Vughterstede via telefoonnummer: 073-658 1199 – optie 3.
Zie ook: https://www.vughterstede.nl/zorg/volledig-pakket-thuis-vpt/
Of download onze folder Volledig pakket thuis in de seniorenwoningen
#vughterstede #hartvoorgoedleven #vught #ouderenzorg #volledigpakketthuis #VPT