Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Iedere dag zijn vele medewerkers en vrijwilligers hard aan het werk om het wonen en leven in Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth zo prettig mogelijk te laten zijn. Het verlenen van zorg is mensenwerk. Daarbij gaan veel dingen goed, soms kunnen of moeten dingen beter of anders. Onze bewoners kunnen via de Gemeenschappelijke cliëntenraad en locatieraden hier invloed op uitoefenen.


Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR)
Vughterstede heeft een Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR). Zij komt op voor de belangen van de bewoners/cliënten van Vughterstede.

Wie zitten in de GCR?
Aan de GCR kunnen cliënten van Vughterstede of bewoners van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth deelnemen. Ook hun vertegenwoordigers, zoals familie, kunnen zitting hebben in de GCR. De GCR krijgt ondersteuning van interne en externe adviseurs, onder andere de ambtelijk secretaris en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

De GCR is er voor u!
De GCR gaat na wat de cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening en spreekt hierover met de raad van bestuur. Maar de GCR is er niet alléén om de raad van bestuur op de hoogte te houden van wat cliënten vinden. Zij geeft ook haar mening over en adviseert bij tal van zaken, zoals de benoeming van een nieuwe raad van bestuur, de begroting of jaarrekening, verandering van de huisregels, kwaliteit van de zorg, renovatie van het huis of een fusie met een ander verpleeg- en/of verzorgingshuis. Zij praat en beslist dus mee over tal van zaken die voor cliënten van belang zijn.

Onze woonzorgcentra hebben een eigen locatieraad
In deze raad worden zaken besproken die de (zorg op de) specifieke locatie en haar cliënten betreffen. Denk hierbij aan welzijn, activiteiten en de natuurlijk de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op de locatie. In de locatieraad zitten bewoners, cliënten of familieleden van cliënten. Maar ook vrijwilligers die op de locatie actief zijn én leden van de GCR.

De mening van de cliënt is belangrijk
In de wet staat dat cliënten en vertegenwoordigers sommige belangrijke beslissingen moet goedkeuren. Het gaat dan vooral om besluiten die direct met de zorg te maken hebben. Zoals over eten en drinken, hygiëne en (geestelijke) verzorging, veiligheid, recreatie en ontspanning. Cliënten praten via de GCR en de locatieraden mee over wat er goed gaat en over wat er beter kan.

Stuur ons gerust een e-mail of een brief
Wij stellen uw inbreng erg op prijs. En we nodigen u uit om opmerkingen en vragen en klachten aan ons door te geven. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar GCR@vughterstede.nl. Een brief schrijven kan ook. Stop deze dan in de brievenbus in Huize Elisabeth (in de ontvangsthal bij de lift) of in Woonzorgcenrum Theresia (in het tochtportaal bij de voordeur, postvak nummer 229).

Op de website van Zorgkaart Nederland kunt u uw mening geven over zorginstellingen in Nederland, zo ook over Vughterstede. De GCR gebruikt deze informatie om de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Want in de zorg gaat het om u!

Meer informatie
Lees ook onze brochure over medezeggenschap binnen Vughterstede, het jaarverslag 2020 van de GCR en het jaarplan 2021 van de GCR.

Samenstelling Gemeenschappelijke cliëntenraad

Voorzitter:
dhr. F. (Frank) van Geel
06-22871982
geel0000@planet.nl

Lid:
mw. A. (Anne-lies) Hustings
06-12605763
aemhustings@gmail.com

Lid:
mw. M. (Manon) Kooijmans-Pieters

mkooijmans@live.nl

Lid:
dhr. W.M. (Will) de Laat
06-20401903
wmdelaat@gmail.com

Lid:
mw. M. (Monique) Timmermans
moniquetimmermans2307@gmail.com

Lid:
dhr. R. (Rob) Verheij
06-53321899
rverheij1@ziggo.nl

Lid:
dhr. (P) van Cuijk
06-57945349
pvcuijk@hotmail.com

Ambtelijk secretaris:
mw. L. van Iersel
06-29526181
luciavaniersel@home.nl

Vergaderingen, nieuwsbrieven en agendapunten Gemeenschappelijke cliëntenraad en locatieraden

Vergaderingen en verslagen

Wilt u een vergadering van de GCR  of een locatieraad bijwonen? Neemt u dan vooraf contact op met de voorzitter.

Genoemde data van de vergaderingen en het aantal bijeenkomsten zijn onder voorbehoud in verband met coronatijd.

De GCR heeft in 2021 vergadering op 25 januari, 01 maart, 19 april, 7 juni, 19 juli, 16 september, 25 oktober, 06 december met RvT. Op 06 juli vindt de jaarlijkse themadag met RvT/OR en RvB plaats.

De locatieraad Woonzorgcentrum Theresia heeft in 2021 vergadering op 22 februari, 26 april, 28 juni, 02 augustus, 11 oktober en 13 december.

De locatieraad Huize Elisabeth heeft in 2021 vergadering op 20 april, 15 juni, 03 augustus, (.)oktober, 14 december.
De locatieraad komt vier keer per jaar bijeen.

Wilt u een verslag van een vergadering lezen, dan kunt u die opvragen door een e-mail te sturen naar gcr@vughterstede.nl.


Agendapunten

Hieronder vindt u de agendapunten die in de vergaderingen van de GCR en de locatieraden aan bod kwamen.

Agendapunten GCR
Agenda overleg GCR met RvB 25 januari 2021
Agenda overleg GCR met RvB 01 maart 2021
Agenda overleg GCR met RvB 19 april 2021
Agenda overleg GCR met RvB 07 juni 2021Agendapunten locatieraad Woonzorgcentrum Theresia
Agenda overleg locatieraad Theresia met management 22 februari 2021
Agenda overleg locatieraad Theresia – onderling overleg 22 februari 2021
Agenda overleg locatieraad Theresia – met management 26 april 2021
Agenda overleg locatieraad Theresia – onderling overleg 26 april 2021
Agenda overleg locatieraad Theresia met management 28 juni 2021Agendapunten locatieraad Huize Elisabeth

Nieuwsbrief GCR

Periodiek brengt de GCR een nieuwsbrief uit, bestemd voor cliënten, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers van Vughterstede. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven lezen.

Samenstelling Locatieraad Huize Elisabeth

Voorzitter:
mw. S. (Saskia) Heijboer
06-22299432
s.heijboer@vughterstede.nl

Lid:
dhr. W.M. (Will) de Laat
06-20401903
wmdelaat@gmail.com

Lid namens bewoners verpleegafdeling:
dhr. A.J.G. (Aad) van Oosten
073-6566590
06-46445699
aadvanoosten@ziggo.nl

Lid namens bewoners verzorging:
dhr. R. (Rob) Verheij
06-53321899
rverheij1@ziggo.nl

Lid namens bewoners verpleging
mw. T. (Toos) Vingerhoets
06-13974756
huijbving@xs4all.nl

Lid namens bewoners seniorenwoningen:
dhr. J. van Wanrooij
06-10114861
jvanwanrooij38@gmail.com

Samenstelling Locatieraad Woonzorgcentrum Theresia

Voorzitter en lid namens bewoners verpleegafdeling:
dhr. F. (Frank) van Geel
06-22871982
geel0000@planet.nl

Lid, vrijwilliger Woonzorgcentrum Theresia: aanspreekpunt voor vrijwilligers en activiteiten.
dhr. P.H. (Piet-Hein) Hulsbosch
06-13877918
piet-hein.hulsbosch@kpnmail.nl

Lid namens bewoners seniorenwoningen: aanspreekpunt voor huisvesting en woongenot.
mw. S. Knijnenburg
073-6562590

Lid namens bewoners verpleegafdeling Woonzorgcentrum Theresia: aanspreekpunt voor verpleegafdeling.
mw. M. (Manon) Kooijmans-Pieters

mkooijmans@live.nl

Lid namens bewoners seniorenwoningen: aanspreekpunt voor restaurant en gastvrijheid.
mw. C. Oerlemans-Belger
073-6565075

Lid namens bewoners verzorgingsafdeling: aanspreekpunt verzorgingsafdelingen.
mw. M. (Monique) Timmermans
moniquetimmermans2307@gmail.com

Lid namens bewoners seniorenappartementen: aanspreekpunt voor huisvesting en woongenot.
dhr. B. (Ben) Verhoeven
073-6568291
benverhoeven@kpnmail.nl