Medezeggenschap cliënten

Medezeggenschap cliënten

Medezeggenschap cliënten

Iedere dag zijn vele medewerkers en vrijwilligers hard aan het werk om het wonen en leven in Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth zo prettig mogelijk te laten zijn. Het verlenen van zorg is mensenwerk. Daarbij gaan veel dingen goed, soms kunnen of moeten dingen beter of anders. Onze bewoners kunnen via de Gemeenschappelijke cliëntenraad hier invloed op uitoefenen.

De Gemeenschappelijke cliëntenraad zoekt nieuwe leden! Kijk hier voor de vacature!


Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR)
Vughterstede heeft een Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR). Zij komt op voor de belangen van de bewoners/cliënten van Vughterstede.

Wie zitten in de GCR?
Aan de GCR kunnen cliënten van Vughterstede of bewoners van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth deelnemen. Ook hun vertegenwoordigers, zoals familie, kunnen zitting hebben in de GCR. De GCR krijgt ondersteuning van interne en externe adviseurs, onder andere de ambtelijk secretaris en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

De GCR is er voor u!
De GCR gaat na wat de cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening en spreekt hierover met de raad van bestuur. Maar de GCR is er niet alléén om de raad van bestuur op de hoogte te houden van wat cliënten vinden. Zij geeft ook haar mening over en adviseert bij tal van zaken, zoals de benoeming van een nieuwe raad van bestuur, de begroting of jaarrekening, verandering van de huisregels, kwaliteit van de zorg, renovatie van het huis of een fusie met een ander verpleeg- en/of verzorgingshuis. Zij praat en beslist dus mee over tal van zaken die voor cliënten van belang zijn.

De mening van de cliënt is belangrijk
In de wet staat dat cliënten en vertegenwoordigers sommige belangrijke beslissingen moet goedkeuren. Het gaat dan vooral om besluiten die direct met de zorg te maken hebben. Zoals over eten en drinken, hygiëne en (geestelijke) verzorging, veiligheid, recreatie en ontspanning. Cliënten praten via de GCR mee over wat er goed gaat en over wat er beter kan.

Stuur ons gerust een e-mail of een brief
Wij stellen uw inbreng erg op prijs. En we nodigen u uit om opmerkingen en vragen en klachten aan ons door te geven. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar GCR@vughterstede.nl. Een brief schrijven kan ook. Stop deze dan in de brievenbus in Huize Elisabeth (in de ontvangsthal bij de lift) of in Woonzorgcenrum Theresia (in het tochtportaal bij de voordeur, postvak nummer 229).

Op de website van Zorgkaart Nederland kunt u uw mening geven over zorginstellingen in Nederland, zo ook over Vughterstede. De GCR gebruikt deze informatie om de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Want in de zorg gaat het om u!

Meer informatie
Lees ook onze brochure over medezeggenschap cliënten binnen Vughterstede, het jaarverslag 2023 van de GCR en het jaarplan 2023 van de GCR.

Samenstelling Gemeenschappelijke cliëntenraad


Voorzitter
dhr. P. Raaijmakers (Peter)
06-50242139
peterraaijmakers@home.nl


Lid:
dhr. C. Janssen (Charles)
06-21457935
cjmjanssen@home.nl

Lid:
dhr. W.M. (Will) de Laat
06-20401903
wmdelaat@gmail.com

Lid:
dhr. (P) van Cuijk
06-57945349
pvcuijk@hotmail.com

Ambtelijk secretaris:
dhr. H. Reniers
06-21374608
henri.reniers@vughterstede.nl

Vergaderingen, nieuwsbrieven en agendapunten Gemeenschappelijke cliëntenraad

Vergaderingen en verslagen

Wilt u een vergadering van de GCR  of een locatieraad bijwonen?
Neemt u dan vooraf contact op met de voorzitter.
De locatieraad komt vier keer per jaar bijeen.

Wilt u een verslag van een vergadering lezen, dan kunt u die opvragen door een e-mail te sturen naar gcr@vughterstede.nl.


Agendapunten

Hieronder vindt u de agendapunten die in de vergaderingen van de GCR en de locatieraden aan bod kwamen. Namen in de agenda’s geplaatst op deze webpagina zijn vanwege privacy verwijderd.

Agendapunten GCR

2024
Nieuwsbrief GCR

Periodiek brengt de GCR een nieuwsbrief uit, bestemd voor cliënten, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers van Vughterstede. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven lezen.