Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen een cliënt en zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten van zowel cliënt als zorgaanbieder.
De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt (tenzij er sprake is van opname op de verpleegafdeling). De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. Deze delen zijn: