Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst
Als u bij Vughterstede gaat wonen in een zorgappartement of zorg ontvangt in de thuissituatie worden de afspraken die hierover worden gemaakt, vastgelegd in een zorgverleningsovereenkomst. Klik hier voor het model.

Bij deze overeenkomst ontvangt u de Algemene Voorwaarden. Dit zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaanbieder en regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder.

Bovenstaande geldt niet voor een opname op de verpleegafdeling ofwel verpleegzorg. Voor deze opname hebben wij een brochure gemaakt waarin informatie wordt verstrekt over rechten en plichten ten aanzien van deze opname. De cliënt ontvangt geen overeenkomst voor een opname op de verpleegzorg omdat deze opname over het algemeen niet vrijwillig is; hetgeen een schriftelijke overeenkomst overbodig maakt.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt (tenzij er sprake is van opname op de verpleegzorg). De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. Deze delen zijn:

Publieksfolder
De Algemene Voorwaarden VVT zijn bijgesteld en gelden vanaf 25 mei 2018 voor bestaande cliënten en per 1 oktober 2018 voor nieuwe cliënten van zorgaanbieders, die lid zijn van ActiZ of BTN. Daarom ontvangen alle bestaande en nieuwe cliënten van Vughterstede vanaf 1 oktober de publieksfolder waarin u geïnformeerd wordt over deze tweezijdige Algemene Voorwaarden.

Toelichting
De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten met cliënten die na 1 oktober 2018 gesloten worden. De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn bijgesteld aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing is. De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn vanaf die datum (met terugwerkende kracht) van toepassing op de overeenkomsten met bestaande cliënten.