Ondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Bij Vughterstede kunt u als mantelzorger terecht voor ondersteuning. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen.


Wat doen mantelzorgers?
Mantelzorg kan bestaan uit het doen van het huishouden, de persoonlijke verzorging, zoals het helpen bij het wassen en aankleden, verpleegkundige taken, maar ook het gezelschap houden of iemand naar het ziekenhuis brengen behoren hier toe. Vaak geeft de mantelzorger emotionele steun en soms ook materiële steun.

Wat als de zorg te zwaar wordt?
Het vaak langdurig en intensief zorgen voor een ander is zwaar en wordt niet altijd door de buitenwereld zo gezien. Het kan ook zijn dat de mantelzorger er geleidelijk mee opgroeit en het zelf als normaal ziet. Ruim 1 op de 3 mantelzorgers zijn meer dan vijftien uur aan het zorgen, 1 op de 7 zorgt meer dan 10 uur per week en anderen zorgen 24 uur per dag voor hun naasten.

Om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen of om de lasten te verlichten en om de zorg vol te kunnen houden is ondersteuning en hulp nodig. Vughterstede wil daar graag haar steentje aan bijdragen. Onze medewerker Ondersteuning Mantelzorg Vughterstede kan u onderstaande ondersteuning bieden. Neem gerust contact met haar op als u vragen heeft.

Ondersteuning door Vughterstede
Bij Vughterstede kunt u als mantelzorger terecht voor de volgende vormen voor ondersteuning:

  • Informatie en advies over de mogelijkheden ter onderondersteuning van mantelzorgers die maken hebben met dementie, zowel op emotioneel als praktisch vlak.
  • Emotionele ondersteuning door een persoonlijk gesprek met de medewerker Ondersteuning Mantelzorg Vughterstede, door deelname aan de Lotgenotengroepen voor lotgenoten en ex-lotgenoten en door deelname aan het Ontmoetingsuur.
  • Praktische hulp door het inzetten van vrijwilligers van Vughterstede, het verwijzen naar respijtvoorzieningen, zoals de Dagbesteding De Lindetuin in Huize Elisabeth en de mogelijkheid van Tafeltje-Dekje.
  • Educatie. U kunt daarbij denken aan korte cursussen, zoals de cursus ‘Mantelzorg bij dementie’ en de voorlichtingsbijeenkomsten over dementie en alles wat daarbij komt kijken door het GeheugenCafé Vught.
  • Overige activiteiten, zoals de activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.

Geheugenwijzer bij dementie
Voor informatie over dementie kunt u ook de door de gemeente Vught uitgebrachte twee ‘Geheugenwijzers bij dementie Vught’ raadplegen met ‘Vaak gestelde vragen over dementie: bij wie of waar kan ik antwoorden vinden? ‘en ‘Communicatietips: voor een goed contact met personen met dementie’.

Lees voor meer informatie onze folder: Ondersteuning mantelzorg

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator van Ondersteuning Mantelzorg Vughterstede: Marianne van Boxtel.
Telefoon: 06 40 08 80 24 of 073-658 1199
E-mail: m.vanboxtel@vughterstede.nl