Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Het is ingrijpend om te horen dat beter worden niet meer mogelijk is. Om klachten te verlichten en lijden te voorkomen wordt palliatieve zorg geboden. Hierbij is de zorg en behandeling gericht op het verlichten van klachten en verzachten van lijden voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven.


Palliatieve zorg
Palliatieve zorg wordt ook wel ‘totale zorg’ genoemd: naast de zorg voor lichamelijke klachten is er ook aandacht voor het dagelijks leven en de veranderingen hierin, voor ondersteuning bij verwarring en verdriet, voor behoefte aan begrip en informatie en voor begeleiding bij vragen over spiritualiteit, zingeving en afscheid nemen.

Vughterstede verleent palliatieve zorg aan mensen met een levensbedreigende ziekte, zoals longziekten, hartfalen, spierziekten of dementie. De reguliere zorg maakt deel uit van deze palliatieve zorg. Zij verleent deze zorg thuis, in de zorgappartementen (verzorging en verpleegzorg) en de seniorenwoningen en seniorenappartementen van Vughterstede.

Zorg bij u thuis
Wijkzorg Vughterstede bespreekt met u wat uw wensen en behoeften zijn op het gebied van zorg, ondersteuning en andere hulp. Deze afspraken worden in het zorgplan vastgelegd. De zorg wordt verleend door een vast team van de wijkzorg.

Daarnaast kunt u met uw vragen terecht bij onze verpleegkundige palliatieve zorg. De palliatief verpleegkundige betrekt zo nodig en in samenspraak met u ook andere hulpverleners bij de zorg. Dit team van hulpverleners kan bestaan uit uw huisarts, de behandelend arts, fysiotherapeut of anderen op het gebied van medische, paramedische, psychosociale en geestelijke zorg.

Palliatieve zorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet.

Zorg in de zorginstelling
Als u al in een zorginstelling woont, op de afdeling verzorging of verpleegzorg, ontvangt u de reguliere zorg die met u is afgesproken. Wanneer u meer of andere zorg en ondersteuning nodig heeft omdat u ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, biedt Vughterstede voor iedere situatie passende zorg.

Bij de zorg kan een team van diverse hulpverleners worden betrokken: uw huisarts, palliatief verpleegkundige, EVV-er (eerst verantwoordelijke verzorgende), fysiotherapeut, ergotherapeut en behandelend arts. De zorg in de zorginstelling wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor vragen en aanmelding

Voor meer informatie over palliatieve zorg kunt u terecht bij de palliatief verpleegkundige van Vughterstede:
Wouter van den Broek, telefoon: 06 25497045.
Of stuur een e-mail naar: palliatievezorg@vughterstede.nl.

Voor meer informatie lees onze brochure: Palliatieve zorg; Zorg op maat.

Als u thuiszorg heeft of wilt aanvragen kunt u contact opnemen met Wijkzorg Vughterstede. Telefoon: (073) 658 33 77.