Uw mening/Uw klacht

Uw mening / Uw klacht

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen over de zorg met elkaar delen. Het is een website van Patiëntenfederatie Nederland van patiënten voor patiënten. De waarderingen laten zien hoe mensen zorg ervaren.

Voor Patiëntenfederatie Nederland is ZorgkaartNederland een manier om patiënten een stem en daarmee ook invloed te geven. Want in de zorg gaat het om u.

Het kost niet veel tijd om uw waardering te geven. Op het waarderingsformulier geeft u cijfers en beschrijft u in het kort uw ervaring. Vughterstede gebruikt deze informatie om de zorg verder te kunnen verbeteren.

Klik op een van de hiernaast staande waarderingsformulieren om uw mening te geven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!


Klachten

Samen met u werken we aan een prettige woon- en leefomgeving, waarin het mogelijk is om ook de minder goede ervaringen te bespreken. Daarom heeft Vughterstede een klachtenregeling opgesteld, waarin staat uitgelegd hoe een klacht in te dienen en hoe de klacht behandeld wordt.

Wij adviseren u om uw klacht eerst te bespreken met de medewerker waarop de klacht betrekking heeft of eventueel met diens leidinggevende. Er kan immers sprake zijn van een gewoon misverstand dat met een gesprek uit de wereld kan worden geholpen.

Klachtenfunctionaris
Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunt u uw klacht bespreken met onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris weet alles over de klachtenregeling, biedt een luisterend oor en kan u ondersteunen en adviseren bij het indienen van een klacht.
U kunt de klacht mondeling of schriftelijk voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

Contactgegevens en bereikbaarheid

Naam klachtenfunctionaris: Lianne Schepens
E-mailadres: klachtenfunctionaris@vughterstede.nl
Zij is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 06-25543582.

U kunt uw klacht ook indienen door het klachtenformulier in te vullen.
Lees hier meer over de klachtenfunctionaris.Regionale Klachtencommissie Zorg
Indien u geen bemiddeling wenst of als de bemiddeling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Regionale Klachtencommissie Zorg ‘s-Hertogenbosch e.o. Zie voor meer informatie www.regionaleklachtencommissie.nl of stuur een e-mail naar info@regionaleklachtencommissiezorg.nl.

De Geschillencommissie Zorg
Heeft u al een klacht ingediend bij Vughterstede en is die niet goed opgelost. Dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie Zorg Den Haag

Over het bovenstaande vindt u in de ‘Folder klachtenregeling Wkkgz-algemeen‘ meer informatie.
In de ‘Klachtenregeling Wet klacht, kwaliteit, geschillen zorg (Wkkgz) wordt beschreven hoe Vughterstede uitvoering geeft aan de Wkkgz.


Klachten Wet zorg en dwang (Wzd)

Voor klachten over onvrijwillige zorg die vallen onder de Wet zorg en dwang (Wzd) geldt een specifieke procedure.
In de Wzd zijn strenge regels beschreven voor de toepassing van onvrijwillige zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie).
De Wzd is een wet die regelt wat uw rechten zijn als u of uw naaste onvrijwillige zorg ontvangt.

Hierover leest u meer in de ‘Onvrijwillige zorg – Wet zorg en dwang’ en in de ‘Klachtenregeling Wet zorg en dwang’.
De klachtenregeling beschrijft op welke wijze Vughterstede uitvoering geeft aan de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz). Deze klachtenregeling beschrijft naast een aantal algemene artikelen ook mogelijkheden voor cliënten voor klachtopvang, -bemiddeling en -behandeling.