Toewijzingscriteria

Toewijzingscriteria

Toewijzingscriteria

Om voor een seniorenwoning of -appartement van Vughterstede in aanmerking te komen, dient u aan een aantal criteria te voldoen.

Inschrijving
Om voor een seniorenwoning of -appartement van Vughterstede in aanmerking te komen, dient u ingeschreven te staan bij Vughterstede. Bent u nog niet ingeschreven, maar wilt u graag in aanmerking komen voor een woning of appartement van Vughterstede?
Onder het kopje ‘Inschrijven’ kunt u het formulier invullen.
Het inschrijfgeld is € 10,00 per jaar.
Toewijzing van een woning geschiedt op basis van inschrijftijd.

Leeftijd
Het woningaanbod van Vughterstede is toegespitst op senioren. De ondergrens is dan ook 55 jaar.

Urgentie
Vughterstede werkt niet met urgentie.

Partner herenigingsbeleid
Vughterstede hanteert het ‘partner herenigingsbeleid’. Dit houdt in dat de fiscaal partner van een huidige (intramurale) bewoner voorrang krijgt op een woning.
Dit kan bijvoorbeeld zijn als de partner wenst mee te verhuizen, maar niet over de juiste indicatie beschikt.

Zorgvraag
Indien u een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) heeft, of er is sprake van (beginnende) dementie, dan kan verhuizen naar een seniorenwoning of -appartement van Vughterstede mogelijk geen goede stap zijn. Omdat bijvoorbeeld ongeplande zorg niet geleverd wordt in een seniorenwoning- of appartement.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Woon- en Zorgbemiddeling. Wij staan u graag te woord.

Bel naar: (073) 658 1199 (optie 3)
Of mail naar: woonenzorgbemiddeling@vughterstede.nl