Personenalarmering

Personenalarmering

Personenalarmering: een veilig gevoel!

Dankzij het gebruik van Personenalarmering bent u verzekerd van hulp, zodra u op de alarmknop drukt. In geval van nood drukt u op de knop van het alarmeringstoestel of de hals- of polszender.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedereen heeft wel eens pech. Het is belangrijk dat u zich thuis veilig kunt voelen. Door het nemen van maatregelen om veiliger thuis te kunnen wonen, kunnen problemen, bijvoorbeeld na een ongelukje, beperkt blijven.


Hoe werkt alarmering?
Als u gebruik maakt van personenalarmering ontvangt u een hals- of polszender en een alarmeringstoestel. Hierop zit een knop. In geval van nood drukt u op de knop van de hals- of polszender of het alarmeringstoestel. Deze noodoproep komt terecht bij de meldcentrale. Vervolgens kunt u via het alarmeringstoestel rechtstreeks spreken met de verpleegkundige van de meldcentrale. Deze schakelt direct de hulp in die u nodig heeft.


Sociale-opvolging met uw eigen contactpersonen
Als u in uw directe omgeving minimaal twee contactpersonen heeft die snel op uw alarmoproep kunnen reageren, binnen 30 minuten bij u thuis kunnen zijn en uw huissleutel hebben, dan kunt u gebruik maken van de Sociale-alarmering.

Professionele-opvolging
Professionele-opvolging kunt u alleen aanvragen als u al van Vughterstede wijkzorg ontvangt (persoonlijke verzorging/verpleging, dus niet de huishoudelijke hulp) of als u een seniorenappartement van Vughterstede huurt. In dat geval kunt u contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen. Hij/zij geeft u verdere uitleg en beoordeelt uw aanvraag.

Centrale meldkamer 24/7 uur bereikbaar
Voor welke vorm van personenalarmering u ook kiest: de meldcentrale is elke dag van de week, 24 uur per dag bereikbaar voor het afhandelen van noodoproepen en meldingen.

Plaatsing alarmeringsapparatuur
Nadat u zich heeft aangemeld, neemt een medewerker van M-Alert contact met u op voor plaatsing van de alarmeringsapparatuur en geeft u uitleg over de werking. M-Alert zorgt ook voor de reparaties, het onderhoud (testen) en zo nodig vervanging van de apparatuur.

U betaalt een eigen bijdrage
Voor het gebruik en de huur van de alarmeringsvoorziening betaalt u een bijdrage per maand. Voor de aansluiting bent u eenmalig aansluitingskosten verschuldigd.
Medewerkers van het gemeentelijk loket Wegwijs + kunnen voor u nagaan of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten.

Meer informatie en aanvragen


Voor het aanvragen van Sociale-alarmering neemt u contact op met M-Alert. Contactgegevens en het inschrijfformulier van M-Alert vindt u op de website van M-Alert: https://www.m-alert.nl/ of neem contact op met de klantenservice en servicedesk via telefoon: 0413 273155 of stuur een e-mail naar: info@m-alert.nl
Voor het aanvragen van Professionele-alarmering neemt u contact op met de wijkverpleegkundige van Vughterstede via telefoon: 073 658 33 77 of stuur een e-mail naar: wijkverpleegkundige@vughterstede.nl