Verpleegafdeling (PG)

Verpleegafdeling (PG)

Verpleegafdeling (PG)

Ouder worden kan gepaard gaan met een toenemende mate van dementiële verschijnselen. Vaak is sprake van ernstige vergeetachtigheid en desoriëntatie. Ook andere verschijnselen van dementie kunnen voorkomen, zoals veranderingen in de persoonlijkheid, stoornissen in handelen, in het herkennen en begrijpen van dingen en onrust. Dementie gaat vaak samen met lichamelijke klachten en lichamelijke achteruitgang. Wanneer het zelfzorgvermogen wegvalt, de verzorgers uit de eigen omgeving overbelast raken en hulp van onder andere de thuiszorg niet meer toereikend is, is men vaak aangewezen op verpleeghuiszorg.


Wonen in een vertrouwde omgeving

De verpleegafdeling PsychoGeriatrie (PG) van Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth bieden verpleeghuiszorg. De verpleegafdeling van Woonzorgcentrum Theresia biedt zorg aan 32 bewoners. De afdeling bevindt zich op de begane grond en bestaat uit 4 verpleegunits. Elke unit telt 8 eenpersoonskamers. Twee kamers delen een ruime badkamer. Elke verpleegunit beschikt over een huiskamer en een binnentuin.
Huize Elisabeth heeft 34 verpleegplaatsen, verdeeld over twee bouwlagen. Per bouwlaag zijn twee woongroepen van 8 of 9 bewoners gevormd. Elke groep heeft een eigen huiskamer. Elke kamer beschikt over eigen sanitair of er is sprake van een gedeelde badkamer met de naastgelegen kamer.
In de gezellige huiskamers van de verpleegafdelingen kunnen bewoners in elkaars gezelschap verblijven en ook bijvoorbeeld gezamenlijk hun maaltijd gebruiken.

Om zo dicht mogelijk bij de leefsfeer van de bewoners aan te kunnen sluiten, beschikken de bewoners over een eenpersoonskamer. De kamer kan naar eigen wens en behoefte worden ingericht. Met herkenbare spullen van thuis, zoals foto’s aan de wand of een kastje kan een vertrouwde omgeving worden gecreëerd.

In Woonzorgcentrum Theresia werken we met leefcirkels waarmee de bewegingsvrijheid van bewoners die wonen op de verpleegafdeling wordt geoptimaliseerd. In Huize Elisabeth zijn de voorbereidingen gestart om hier ook mee te gaan werken.


Zorg in overleg met familie
De verpleegafdelingen hebben een eigen team van verpleegkundigen en verzorgenden, ondersteuner huiskamer, huishoudelijke- en welzijnsmedewerkers.
Er wordt uitgegaan van de uniciteit van de bewoner, diens sociale achtergrond, levensgeschiedenis en behoeften.

Zorgteam
Afhankelijk van de zorgbehoeften, wordt een team van medische en paramedische disciplines samengesteld. Door dit zorgteam worden zorgbesprekingen gehouden, waarbij de familieleden worden betrokken. Doel hiervan is om zoveel mogelijk te voldoen aan de zorgbehoeften en tegemoet te komen aan de mogelijkheden die de bewoner heeft. De afspraken die hierover worden gemaakt leiden ertoe, dat de bewoner een veilige, respectvolle en prettige woonomgeving wordt geboden.

Zorg voor een aangenaam verblijf
Onze medewerkers zetten zich in voor een aangenaam verblijf van de bewoner. De woonomgeving draagt daaraan bij.
In Woonzorgcentrum Theresia is de verpleegafdeling sfeervol, eigentijds en met warme kleuren ingericht. We zijn trots op het ‘snoezelbad’, waarin de bewoners zich kunnen ontspannen temidden van rustgevende kleuren en muziek.

Activiteiten
Ook de vele activiteiten zorgen voor een aangenaam verblijf. Deze worden individueel en in groepsverband gehouden, zoals muziek en zang, de krant voorlezen, bewegingsactiviteiten, wandelen en het ophalen van herinneringen van vroeger. Ook vinden er grote activiteiten plaats, zoals optredens van artiesten en bingo. Afhankelijk van de mogelijkheden van de bewoner kan hij/zij (onder begeleiding) hieraan deelnemen.
Door middel van activiteiten kan de bewoner zich uitdrukken en handelingen die in het vermogen liggen zoveel mogelijk bevorderen en behouden.

Wij hebben oog voor uw belangen
Vughterstede heeft oog voor uw belangen en zal deze altijd betrekken bij de besluiten die worden genomen. Bovendien beschikt Vughterstede over een cliëntenraad die uw belangen behartigt.

Iedere levensovertuiging is welkom
Vughterstede is van oudsher van katholieke signatuur. De verpleeghuiszorg is echter niet gebaseerd op een specifieke levensbeschouwelijke overtuiging of religie. Op al onze afdelingen zijn bewoners van alle gezindten welkom.