Volledig pakket thuis (VPT)

Volledig pakket thuis (VPT)

Volledig pakket thuis
Zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk!

Net zoals de meeste ouderen wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook als u zorg en ondersteuning nodig heeft. Daarvoor biedt Vughterstede de bewoners van de seniorenwoningen bij Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia het ‘Volledig pakket thuis’ (VPT). Dat is een maatwerk-pakket van zorg en diensten dat met uw behoeften meegroeit. De professionele hulp van Vughterstede is een aanvulling op wat u zelf nog kunt, wat uw naasten kunnen doen en hoe de inzet van (digitale) hulpmiddelen u kan helpen.

We houden rekening met uw wensen, behoeften en gewoonten. Samen met de wijkverpleegkundige van Vughterstede bekijkt u wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn.

Waaruit bestaat het volledig pakket thuis?

Afhankelijk van uw situatie kan dat zijn:

  • Verzorging en verpleging
  • Begeleiding en activiteiten
  • Hulp bij het huishouden
  • Maaltijden
  • Alarmering
  • Inzet van technologie

Puntensysteem

Het zorgkantoor betaalt Vughterstede rechtstreeks voor de geleverde zorg, dit heet zorg in natura. Op deze wijze heeft u zelf weinig administratieve taken (zoals bij PGB wel het geval is).
Afhankelijk van uw indicatie, is een budget beschikbaar om de zorg en diensten naar wens in te zetten. Vughterstede heeft dit budget vertaald naar een ‘puntensysteem’, waarmee u makkelijk inzicht krijgt in de mogelijkheden.

Wat verandert niet?

  • U behoudt uw eigen vertrouwde zorgverleners zoals de huisarts, tandarts en fysiotherapeut. Dit valt onder uw zorgverzekering, net zoals geneesmiddelen.
  • De aanschaf van hulpmiddelen, zoals een rolstoel, verloopt op dezelfde manier zoals u dat gewend bent. Hiervoor kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via uw gemeente. Dit geldt ook voor woningaanpassingen.
  • U behoudt zelf de regie op uw woonlasten zoals huur, energie, internet en belastingen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Het Volledig pakket thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). De wijkverpleegkundige van Vughterstede kan u hierbij ondersteunen. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl.
Cliënten die reeds ingeschreven staan voor een seniorenwoning, beschikken over een Wlz-indicatie én gebruik willen maken van VPT krijgen voorrang op de wachtlijst (mits de gevraagde zorg en ondersteuning passend is bij dat pakket).

Wat zijn de kosten?

Voor alle Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Dit geldt ook voor VPT. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u hierover informeren. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl.

Meer informatie?

Neem contact op met de wijkverpleegkundige via telefoonnummer: 073-658 377.
Of e-mailadres: wijkverpleegkundige@vughterstede.nl

Lees hier onze folder.