Verzorging

Verzorging in het verzorgingshuis

Verzorging in het verzorgingshuis

Vughterstede biedt u een gezellige woonomgeving. U wordt uitstekend verzorgd door onze 300 professionele medewerkers. Samen met de vele vrijwilligers zetten zij zich in voor een aangenaam verblijf in het verzorgingshuis.


Uw appartement is uw eigen thuis

De appartementen in de verschillende locaties zijn verschillend van grootte, ligging en indeling. Ze zijn bedoeld voor het zelfstandig wonen van ouderen. Daarom beschikken ze in ieder geval over een eigen entree, een keukentje, een woon- slaapkamer en een sanitaire ruimte. Het appartement is het thuis van u als bewoner. U staat u vrij om uw appartement naar eigen inzicht en met eigen spullen in te richten.

U mag uiteraard bezoek ontvangen en onder voorwaarden huisdieren meenemen.


Samen bepalen we de zorg
Wanneer u niet meer voor zichzelf kunt zorgen, ondersteunen wij u – na indicering – bij allerlei dagelijkse activiteiten. U kunt hierbij denken aan persoonlijke verzorging (zoals douchen, aankleden en scheren) en huishoudelijke verzorging.

Bij het verlenen van de zorg wordt zoveel mogelijk uitgegaan van uw eigen mogelijkheden, wensen en behoeftes. Met elkaar stellen we vast wat u nodig heeft. De afspraken hierover worden vastgelegd in een zorgplan. Dit plan wordt afhankelijk van de situatie in de loop van de tijd bijgesteld.

Wij hebben oog voor uw belangen
Vughterstede heeft oog voor uw belangen en zal die altijd betrekken bij de besluiten die worden genomen. Bovendien beschikken onze woonzorgcentra over een locatieraad die uw belangen behartigen.

Wij hebben aandacht voor uw welzijn
Naast wonen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging, speelt de ondersteunende begeleiding een grote rol. Deze zorgt ervoor dat ook aan uw welzijn veel aandacht wordt besteed.

Onze welzijnsmedewerkers organiseren dagelijks activiteiten waar u aan kunt deelnemen. Het gaat om bijvoorbeeld bingo, schilderen, spelkaartmiddag en jeu de boules. Ook verzorgen artiesten optredens. Een aantal keren per jaar wordt Vughterstede bezocht door modehuizen, een schoenenspeciaalzaak en een leverancier van ondermode. Ook vinden er vieringen plaats en worden er themagerichte feesten met muziek en diner georganiseerd.

Trots op onze keuken
Wij zijn is trots op onze goede keuken. Dagelijks kunt u genieten van de kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde maaltijden die onze medewerkers bereiden. De maaltijden kunnen worden gebruikt in uw appartement of samen met andere bewoners in het restaurant.

Gemeenschappelijke voorzieningen
De bewoners kunnen gebruik maken van tal van gemeenschappelijke voorzieningen. Zo is er in de huizen een huiswinkel, een kapsalon en een bibliotheek. De huizen hebben bovendien een fraaie tuin waar het – uiteraard bij goed weer – goed toeven is.

Vughterstede staat bol van activiteiten om uw dagen samen met anderen op een aangename en zinvolle manier door te brengen.

Iedere levensovertuiging is welkom
Mensen van alle gezindten zijn welkom bij Vughterstede. Er worden contacten onderhouden met voorgangers van verschillende religies.
Van oudsher is Vughterstede een Rooms-Katholieke instelling, zodat alle huizen beschikken over een eigen, sfeervolle kapel of stilteruimte.