Herbeleef de heldenrit

Herbeleef de Heldenrit

Voor een groot aantal van onze medewerkers was 6 oktober 2019 een geweldige dag. Zij werden toen door Stichting Helden van de Zorg getrakteerd op een onvergetelijke ervaring. In fraaie bolides werden onze helden als ware VIPS meegevoerd naar de theatervoorstelling Liften in Barendrecht. Onderweg werd in Zwijndrecht de rit onderbroken voor een smakelijke lunch. We zijn Stichting Helden van de Zorg, de chauffeurs en de sponsoren enorm dankbaar voor dit geweldige gebaar naar onze medewerkers die zich dag en nacht inzetten voor onze bewoners en cliënten. Het zijn inderdaad echte helden van de zorg!

Wil je met ons de heldenrit (her)beleven? Kijk dan naar de bijgaande impressie van Omroep Max.

Nieuwjaarsborrel Wzc Theresia

Welkom in 2020

Welkom in 2020

Maandag 6 en dinsdag 7 januari werd in beide locaties voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers de nieuwjaarsborrel gehouden. Bestuurder Peggy van der Koelen wenste iedereen: ‘Een bijzonder fijn 2020, met veel mooie momenten met uw naasten. Het leven is te kort om te wachten op dat ene moment of die ene situatie, dus wacht niet….en maak van iedere dag een bijzondere dag en heb zin in de dag van morgen.’ Ook werden bewoners van harte uitgenodigd om hun wens op te schijven en in de Wensenboom (restaurant) te hangen. Vorig jaar hebben we vele wensen van bewoners in vervulling kunnen laten gaan, zoals een dagje Efteling of een lunch met een familielid die ver weg woont.

Lees hier de nieuwjaarstoespraak 2020 van bestuurder Peggy van der Koelen.

Nieuwjaarsborrel Wzc Theresia
Nieuwjaarsborrel Wzc Theresia 2020

Certificaat ‘Ondersteunen bij Basisbehoeften’ uitgereikt

Certificaat ‘Ondersteunen bij Basisbehoeften’ uitgereikt

Onlangs rondde een groep van 8 medewerkers van Vughterstede en Zorggroep Elde de incompanycursus ‘Ondersteunen bij Basisbehoeften’ af. Deze werd verzorgd door het Summacollege. Het achttal moest flink aan de bak tijdens de pittige opleiding; het certificaat hebben ze niet cadeau gekregen. Wij feliciteren deze kanjers van harte met het resultaat!

In 9 maanden tijd werden gedurende 11 bijeenkomsten tal van theoretische en praktische zaken geleerd met betrekking tot onder andere medicijnen, wondzorg en vitale functies. Ter afsluiting werd een toets afgenomen. Op dit moment zijn de cursisten werkzaam als Helpende, maar dankzij het behaalde certificaat kunnen zij aan de slag als Helpende Plus en mogen ze de basiszorg en medicatie geven.

De deelnemers kijken met enthousiasme terug op de cursus. Er was onderling een hecht contact en een goede ‘klik’ met de docent. Dat de leeftijd varieerde van 27 jaar tot 61 jaar laat zien dat men nooit te oud is om te leren.

Heldenrit voor de helden van Vughterstede

Heldenrit voor de helden van Vughterstede

Op 6 oktober 2019 werden onze medewerkers door Stichting Helden van de Zorg getrakteerd op een onvergetelijke dag. De stichting heeft als doel het waarderen van medewerkers die in de zorg werkzaam zijn.

Ruim 50 vrijwilligers van de stichting namen onze medewerkers mee om ze een onvergetelijke dag te bezorgen. In fraaie bolides werden onze helden als ware VIPS meegevoerd naar Barendrecht, waar de theatervoorstelling Liften werd bezocht. Onderweg werd in Zwijndrecht de rit onderbroken voor een smakelijke lunch.

We zijn de Stichting Helden van de Zorg, de chauffeurs en de sponsoren enorm dankbaar voor dit geweldige gebaar naar onze medewerkers die zich dag en nacht inzetten voor onze bewoners en cliënten. Het zijn inderdaad echte helden van de zorg!

Kijk voor meer foto’s ook op de website van Helden van de zorg.

Dik compliment voor de medewerkers

Dik compliment voor de medewerkers van Vughterstede

Dik compliment voor medewerkers Vughterstede

De thuiszorgcliënten van Vughterstede geven de medewerkers een 8,6 voor de goede zorg die zij leveren. Dat is een fantastische opsteker! En dat zegt alles over de betrokkenheid en de deskundigheid van de medewerkers.

Hoofd Extramurale Zorg, Peter van de Wijdeven is bijzonder trots op zijn team. ‘Onze medewerkers hebben het vaak ‘hard te halen’, de behoefte aan zorg groeit, er is behoefte aan extra medewerkers en ondertussen hebben onze eigen medewerkers te maken met steeds complexere thuissituaties’. Dat maakt het extra bijzonder; dat juist in deze tijd onze cliënten ons zo goed beoordelen. Meer dan 94% van de respondenten beveelt onze organisaties zelfs actief aan!

De belangrijkste graadmeter voor goede zorg is voor de cliënt vaak de bejegening, het nakomen van afspraken en of de zorg past bij de manier waarop een cliënt wil leven.

Waarschuwingsregister

Wij nemen deel aan het Waarschuwingsregister

Aan alle medewerkers en vrijwilligers van Vughterstede.

Medewerkers die strafbare feiten plegen waar cliënten van zorg- en welzijnsorganisaties de dupe van zijn, doen ernstig afbreuk aan de kwaliteit van de organisatie én de kwaliteit van zorg. Door oplopende spanningen verzieken zij een goede sfeer. Dit doet geen goed aan de beeldvorming en het imago van de gehele gezondheidszorgsector waar kwetsbare mensen 100% moeten kunnen rekenen op een vertrouwde en veilige omgeving. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de omvang van het aantal incidenten toeneemt en het zeer waarschijnlijk om het topje van de ijsberg gaat.

Om te voorkomen dat wij in onze organisatie ook te maken krijgen met collega’s die strafbare feiten gepleegd hebben, hebben wij besloten om deel te nemen aan het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Dit systeem waarschuwt andere zorgaanbieders wanneer ex-medewerkers die diefstal, mishandeling en / of seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd hebben jegens cliënten solliciteren. Het Waarschuwingsregister wordt beheerd door het Landelijk coördinatiepunt van het Waarschuwingsregister vallend onder RegioPlus.

Het Waarschuwingsregister werkt als volgt:

  • Na een strafbaar feit volgt ontslag van de betrokken persoon/personen;
  • Er wordt aangifte gedaan bij de politie;
  • De betrokken persoon/personen wordt/worden opgenomen in ons eigen Intern Register (voor maximaal acht jaar) en in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn (twee of vier jaar).
  • Dit Waarschuwingsregister is toegankelijk voor andere deelnemende organisaties.
  • Bij sollicitaties wordt altijd een controle via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn uitgevoerd.

Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is met grote zorgvuldigheid opgezet. Er is een uitvoerig protocol opgesteld, waarin de voorwaarden voor opname, de toegang tot het register en de rechten van medewerkers zijn vastgelegd. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het protocol met toelichting zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vertrouwend jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de dienst P,O&O.

Met vriendelijke groet,
Drs. M.J. van der Koelen
Raad van Bestuur

Kijk voor meer informatie op de pagina Waar kan je terecht?

Collega’s liepen mee met Samenloop voor Hoop

Collega’s liepen mee met Samenloop voor Hoop

Supertrots zijn we op onze 30 collega’s van de verzorging van Huize Elisabeth die hebben deelgenomen aan de Samenloop voor Hoop in Esch. Gedurende 24 uur liepen zij afgelopen zaterdag en zondag het parcours om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. In het bijzonder liepen zij voor hun overleden collega’s en andere dierbaren.

Deze eerste Essche Samenloop voor Hoop heeft ruim 84.000 euro opgeleverd. Een prachtige prestatie waarmee we natuurlijk alle deelnemers complimenteren en feliciteren. Dankzij onze shirts met logo en de met onze vlag opgetuigde en fraai ingerichte kraam was Vughterstede ook voor iedereen zichtbaar aanwezig bij dit geweldige evenement.

Annemiek van de Meerendonk maakte bijgaande foto’s.

Hiep hiep hoera

Eindelijk, onze nieuwe website én intranet zijn in de lucht! We hebben een jaar lang hard gewerkt aan de voorbereidingen, maar het resultaat mag er zijn. We hopen dat je net zo tevreden bent als wij en dat je hier geregeld op gaat kijken voor nieuwtjes of om interne regelingen op te zoeken. Het intranet ‘Mijn Vughtertede’ kan je alleen bezoeken met je eigen, unieke toegangscode.

Laat het ons vooral weten wanneer je goede suggesties hebt voor onze website. Ideeën zijn altijd welkom. Mail deze naar de webredactie.