Beveiligingsincident Carenzorgt.nl

Beveiligingsincident Carenzorgt.nl

Woensdag 26 oktober is Vughterstede op de hoogte gebracht dat Caren of ook wel Carenzorgt.nl slachtoffer is geworden van een hacker. Carenzorgt.nl is een digitale omgeving waarin bijna een half miljoen mensen en ruim 9.000 zorginstanties informatie met elkaar delen. Ook Vughterstede gebruikt deze omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat accounts van bewoners van Vughterstede betrokken waren bij dit beveiligingsincident.

Vughterstede hecht veel waarde aan openheid en transparantie en heeft zo snel mogelijk de desbetreffende bewoners, cliënten en contactpersonen per brief op de hoogte gesteld van dit beveiligingsincident en hen opgeroepen extra waakzaam te zijn. Tevens zijn de overige bewoners en contactpersonen geïnformeerd.

Zowel Nedap als Vughterstede hebben melding gemaakt van dit beveiligingsincident bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Nedap, de leverancier van Carenzorgt.nl heeft aangifte bij de politie gedaan en inmiddels is er een verdachte opgepakt. Nedap is een onderzoek gestart naar de mogelijke impact. Het datalek is vrijwel direct gedicht. Uit het onderzoek van Nedap is gebleken dat er documenten ongeautoriseerd zijn gedownload. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de documenten verspreid zijn. Op dit moment is bij Nedap het onderzoek naar de gedownloade documenten nog gaande.

Heeft u vragen over dit beveiligingsincident?
Voor vragen kunt u mailen met privacy@vughterstede.nl.
Privacy en beveiliging van gegevens zijn zowel voor Vughterstede als voor Nedap zeer belangrijk en hebben doorlopend onze aandacht. Wij betreuren het dan ook dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden.

Week van de Valpreventie 2022

Week van de Valpreventie 2022

Van 3 t/m 9 oktober 2022

Wendy van Orsouw, bewegingsagoog Vughterstede, ging deze week met bewoners en zorgmedewerkers van Vughterstede in gesprek tijdens bijeenkomsten met als thema ‘Valpreventie’. Fit en vitaal ouder worden en voorkomen dat je valt. Hoe kan je de kans op vallen verkleinen? Wat kunnen de gevolgen zijn van een val? Wendy: “Iedereen had eigen verhalen en er werd volop gediscussieerd. Heel leerzaam. Zo kon iedereen eruit halen wat voor hem of haar van toepassing is.”

#hartvoorgoedezorg #valpreventie #ouderenzorg

Wijzigingen raad van toezicht Vughterstede

Wijzigingen raad van toezicht Vughterstede


Op 1 juli 2022 nemen we afscheid van Emile Blomjous, voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Mariënstede. Emile Blomjous is 8 jaar lid geweest van de raad, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter. Zijn rol als voorzitter wordt overgenomen door mevrouw Anja Jonkers, districtsdirecteur bij Careyn en voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Anja heeft sinds 2021 zitting in de raad van toezicht.

Door het vertrek van Emile Blomjous is een vacature ontstaan binnen de raad. Deze wordt ingevuld door Hans de Werd. Hans is een ondernemer met veel ervaring en kennis op het gebied van innovatie en ICT. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van toezichthouden en is hij bekend met de transitie die nodig is in de zorg.

Bestuurder Peggy van der Koelen bedankt Emile Blomjous voor zijn inzet en betrokkenheid. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en financiën heeft hij Vughterstede enorm bijgestaan in de ontwikkelingen de afgelopen jaren. Emile is altijd zeer begaan geweest met het welzijn van bewoners en medewerkers. Het is om die reden extra mooi dat hij zich na zijn aftreding als voorzitter van de raad gaat inzetten als vrijwilliger voor Vughterstede bij Tafeltje Dekje. Van der Koelen is blij met de benoeming van Hans de Werd die op zijn beurt de raad komt versterken met zijn kennis en kunde op het gebied van (zorg)vastgoed, financiën, innovatie en ICT.

Stichting Mariënstede bestaat uit de stichtingen Vughterstede (zorg) en Mariënhoven (onroerend goed). De raad van toezicht ziet toe op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichtingen.

Anja Jonkers
Hans de Werd

Geheugencafé 18 mei 2022

Geheugencafé 18 mei 2022

Thema: Kijken door de ogen van iemand met dementie
Wanneer: woensdag 18 mei 2022
Tijd: van 19:30 tot 21:00 uur. Inloop vanaf 19:00 uur
Waar: Huize Elisabeth, Sint Elisabethstraat 2, 5261 VM Vught

Woensdag 18 mei 2022 vertelt Jos Cuijten over dementie: Wat is dementie? Hoe help je iemand met dementie? De praktijk: Jos kruipt in de huid van iemand met dementie.
Jos Cuijten is dementiedeskundige en auteur van het boekje ‘Is dementie erg?”.
De workshop is voor iedereen die met dementie in aanraking komt.
Lees meer over de bijzondere en persoonlijke werkwijze van Jos Cuijten op www.fortia.nl.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Mail dan naar: geheugencafe@gmail.com.

Verbouwing Huize Elisabeth

Verbouwing Huize Elisabeth

Vughterstede gaat verbouwen om zorg te bieden die passend is bij de zwaardere zorgvraag. En om meer uitnodigend te zijn voor mensen uit Vught om eens binnen te komen. De verbouwing start bij Huize Elisabeth.

Veranderde zorgvraag

Voor veel ouderen is het de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dat is heel begrijpelijk. Als het echt niet meer anders kan, is een beschermde woonomgeving zoals Huize Elisabeth passend. Bij Vughterstede ervaren ze al jaren dat de ouderen die bij hen komen wonen steeds meer zorg nodig hebben en steeds minder zelf kunnen. De vitale ouderen wonen immers thuis.

Verbouwing Huize Elisabeth

Door de zwaardere zorgvraag is het noodzakelijk om aanpassingen te doen aan de locaties van Vughterstede. Binnenkort start de verbouwing van Huize Elisabeth. Het gebouw bestaat al lang en is ingericht op de zorg en hulp die toen gepast was.

De belangrijkste verandering is dat de appartementen aangepast worden naar de zorg die nodig is. Vaak lijkt het de wens van velen om in een groot appartement te mogen wonen, maar voor zorgbehoevende ouderen is dit vaak niet ideaal. De huidige appartementen zijn voor bewoners te groot en daarmee te onoverzichtelijk.

Daarnaast creëert Vughterstede huiskamers op iedere verdieping. Deze zijn bestemd voor bewoners die behoefte hebben aan aandacht en samenzijn en voorheen veel op hun appartementen verbleven.

Ook de entree en het restaurant worden gerenoveerd. Vughterstede wil gastvrijheid uitstralen en iedereen, dus zeker ook mensen van ‘buiten’, een zeer warm welkom laten voelen als ze bij Huize Elisabeth over de drempel stappen.

Planning

De verbouwing van de appartementen en het creëren van huiskamers start eind mei. Vughterstede hoopt dit zo snel mogelijk af te ronden. De entree en het restaurant zijn in september aan de beurt. In oktober is naar verwachting de verbouwing klaar. Dan staat de koffie klaar voor alle inwoners van Vught!

Wilt u de verbouwing volgen? Vughterstede deelt foto’s met u via vughterstede.nl, instagram.com/vughterstede en facebook.com/vughterstede.

Opening beweegroute Huize Elisabeth

Opening beweegroute Huize Elisabeth

Op woensdag 20 april 2022 werden de beweegroutes bij Huize Elisabeth officieel in gebruik genomen. Met veel trots gaven bewegingsagogen Claudia en Wendy en vrijwilliger Robbert de bewoners een rondleiding door de tuin. Met veel plezier werden de verschillende routes uitgeprobeerd en werd er volop bewogen.

Het is mogelijk om een kleine, middel of grote route te wandelen. Onderweg kom je bordjes tegen met een beweegopdracht. Het doel is om vrijblijvend gebruik te maken van deze beweegroutes en zoveel mogelijk te blijven bewegen.

De beweegroutes zijn een onderdeel van het project Vught beweegt. Eerder werden de beweegroutes op het terrein van Woonzorgcentrum Theresia geopend. De realisering van de beweegroutes is een samenwerking van de gemeente Vught, MOVE Vught en Vughterstede. De borden zijn ontworpen door Iris Luit.

Op de borden staat uitgelegd: ‘Deze beweegroute is onderdeel van Vught beweegt. In de gemeente Vught zijn verschillende beweegroutes aangelegd. De beweegroute is onder andere wandelend of joggend af te leggen. Onderweg zijn verschillende beweegpunten waar oefeningen staan uitgelegd.
Iedere route komt langs de beweegtuin en biedt ruimte om gebruik te maken van de toestellen.’

#hartvoorgoedezorg

Word vrijwilliger bij Vughterstede!

Word vrijwilliger bij Vughterstede!

Wilt u graag iets voor een ander betekenen?

Weleens gedacht aan vrijwilligerswerk in de ouderenzorg?

U kunt bij Vughterstede als vrijwilliger aan de slag onder andere

  • bij activiteiten;
  • in het restaurant;
  • als individuele begeleider van een bewoner;
  • bij Tafeltje-Dekje;
  • bij mantelzorgondersteuning.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze coördinatoren.
Zij maken graag kennis met u.

Woonzorgcentrum Theresia: Marie-Louise Oerlemans. E-mail: m.oerlemans@vughterstede.nl – Telefoon: 06 501 72 614

Huize Elisabeth: Sylvia Brouwers. E-mail: s.brouwers@vughterstede.nl – Telefoon: 06 501 72 596

Tafeltje-Dekje: Annemieke Verhoeven. E-mail: tafeltjedekje@vughterstede.nl – Telefoon: 06 408 13 573

Ondersteuning mantelzorg: Marianne van Boxtel. E-mail: m.vanboxtel@vughterstede.nl – Telefoon: 06 400 88 024

Oproep voor vrijwilligers Tafeltje-Dekje

Oproep voor vrijwilligers Tafeltje-Dekje

Per direct: vacature vrijwilligers Tafeltje-Dekje Vughterstede

Wij zijn per direct op zoek naar vrijwilligers die aan huis maaltijden willen bezorgen bij senioren.

We zoeken bezorgers voor:

  • elke maandag
  • elke woensdag

U rijdt met uw eigen auto en krijgt daarvoor een vergoeding.
U wordt om 11.40 uur verwacht bij de keuken van Huize Elisabeth.

Per keer bent u ongeveer 1 uur bezig.

Wilt u graag uw dorpsbewoners helpen door het bezorgen van hun warme maaltijd?

Even een gezicht aan de deur; een begroeting of een kort praatje.

Er wordt erg naar u uitgekeken.

Niet alleen wij, maar vooral ook de mensen die thuis wonen, zijn u enorm dankbaar.

Is dit iets voor u?

Neemt u dan gerust contact met mij op.

Telefonisch: 073-658 11 99

Of per e-mail: tafeltjedekje@vughterstede.nl


Met vriendelijke groet,

Annemieke Verhoeven

Coördinator Tafeltje-Dekje