Huishoudelijke thuiszorg

Huishoudelijke thuiszorg

Huishoudelijke thuiszorg

Wanneer u hulp in het huishouden nodig heeft (bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, chronische aandoening of omdat u aan het herstellen bent van een operatie), kan de huishoudelijke thuiszorg taken van u overnemen. U kunt hierbij denken aan taken als schoonmaken, stofzuigen, wassen en strijken. Dit is afhankelijk van wat u zelf nog kunt doen. De hulp wordt zoveel als mogelijk door een vaste medewerker, op een afgesproken tijdstip geleverd.


Aanvraag en indicering
Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke thuiszorg moet u zich aanmelden bij het Wmo–loket WegWijs+ van de gemeente Vught. Die onderzoekt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of voor de HHT (mantelzorgregeling).
Bij de indicatie wordt gekeken of er huisgenoten zijn die in het huishouden kunnen meehelpen.

Als u voor Vughterstede kiest wordt “de opdracht” door de gemeente meteen naar ons gestuurd.

Start Huishoudelijke thuiszorg
Wanneer de indicatie voor huishoudelijke hulp aan u door de gemeente is toegekend, nemen wij contact met u op om met u een afspraak te maken. Samen met u stellen wij een ondersteuningsplan op. Hierin wordt beschreven wat u zelf nog kunt doen en wat er van u moet worden overgenomen. Ook ontvangt u een zorgmap waarin afspraken worden vastgelegd.

Eigen financiële bijdrage
Ontvangt u huishoudelijke hulp via de Wmo, dan betaalt u een eigen bijdrage van € 19,00 per vier weken. Voor huishoudelijke hulp via andere regelingen kunt u contact opnemen met het team Huishoudelijke thuiszorg.


Meer informatie

Huishoudelijke thuiszorg:

Gemeentelijk Loket Wegwijs+
Secretaris van Rooijstraat 1, 5261 EP Vught
Telefoon: 073-658 0750
E-mailadres: wegwijs@vught.nl

Wegwijs+ is geopend op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Huishoudelijke thuiszorg op particuliere basis:
team Huishoudelijke thuiszorg Vughterstede
Telefoon: 073-658 1163 of 073-658 1199