Werken bij Vughterstede

Werken & leren bij Vughterstede

Hennie… over haar werk in de thuiszorg

In de Thuiszorg ben je voor de een iemand die een wond komt verzorgen en voor een ander ben je de steun en toeverlaat. Sommige cliënten hebben een heel netwerk om zich heen en krijgen tijdelijk zorg omdat ze bijvoorbeeld net geopereerd zijn. Maar er zijn ook mensen die al lang alleen wonen en zelfs eenzaam zijn.

Lees meer

Kim… over haar werk bij Vughterstede

Als medewerker van de Thuiszorg werk ik bij de seniorenwoningen van Vughterstede. Samen met mijn collega’s zorg ik voor de bewoners en brengen we ze wat vreugde en vrolijkheid. Dankzij onze hulp kunnen mensen langer thuis blijven wonen en zelfstandig zijn. Wat we betekenen voor iemand kan heel verschillend zijn.

Lees meer

Wij doen mee aan het Waarschuwingsregister!

We willen de beste zorg bieden, daar moeten cliënten op kunnen vertrouwen. Dat kan alleen met de juiste mensen op de juiste plek. Dat is ook wat Vughterstede voor haar cliënten wil bieden. Veiligheid en vertrouwen staan niet voor niets bij ons hoog in het vaandel.

Cliënten willen zo veilig mogelijk leven in een vertrouwde omgeving. Daarbij krijgen zij steun van Vughterstede en van mensen die voor hen belangrijk zijn. Samen maken we afspraken over wonen en werken, privacy, vrijheid en eventuele risico’s.

De meeste zorgverleners werken met hart en ziel voor cliënten. Toch wordt de zorgsector geconfronteerd met een ‘kleine’ groep van medewerkers (1-2%) die over de schreef gaat, bijvoorbeeld door diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit veroorzaakt emotionele en materiële schade en heeft vaak een behoorlijke (soms blijvende) impact voor alle betrokkenen. Medewerkers die strafbare feiten plegen doen een ernstig afbreuk aan de kwaliteit van de zorg.

Preventie
Een goed gebruikt Waarschuwingsregister is onmisbaar om dit te voorkomen. Daarom doet Vughterstede mee aan het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en registreren we altijd. Het Waarschuwingsregister richt zich op preventie en het voorkomen van recidive. Het register waarschuwt ons en andere zorgaanbieders op het moment dat een medewerker solliciteert die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Checken
Vughterstede vraagt nieuwe medewerkers in de zorg bij indiensttreding altijd een recente Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te overhandigen. Daarnaast doet Vughterstede een check in het register van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.

Melden
Vughterstede is wettelijk verplicht melding te maken in het register van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wanneer een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet vanwege het ernstig disfunctioneren van een zorgverlener. Daarnaast meldt Vughterstede een medewerker in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn als deze is ontslagen of als de arbeidsrelatie is beëindigd wegens diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten. Voorwaarden hiervoor zijn dat aangifte is gedaan tegen de betreffende medewerker (er is een proces-verbaal opgemaakt) en dat de arbeidsrelatie is beëindigd.

Meer informatie?
Meer informatie over het Waarschuwingsregister vind je op de website van Waarschuwingsregister zorg en welzijn. Of neem contact op met Dis Kusters (hoofd P.O.&O), beheerder Waarschuwingsregister.

Heb je vragen over ouderenmishandeling? Kijk dan in het protocol ouderenmishandeling in ManualMaster. Daarin staat wat je kunt doen met signalen die te maken hebben met een onveilige zorgrelatie. Daarnaast kan je met vragen terecht bij de VGG of wijkverpleegkundige.