Casemanager dementie

Casemanager dementie

Casemanager dementie

Als mensen een diagnose dementie krijgen, start er vaak een periode van onzekerheid en onbekendheid. Wat staat je allemaal te wachten? In eerste instantie kunt u terecht met uw vragen bij de wijkverpleegkundige en/of de praktijkondersteuner van de huisarts. Het kan zijn dat de wijkverpleegkundige of huisarts u doorverwijst naar de casemanager dementie.


Hoe werkt de casemanager dementie?
De casemanager dementie is een vaste begeleider met veel kennis over dementie. Hij bezoekt u thuis en bespreekt met u uw zorgvragen. Hij geeft informatie en advies. Hij kent het aanbod van zorg en hulp in de regio en kan tijdig inspelen op problemen en ontwikkelingen.

Hulp en zorg
Uw casemanager houdt rekening met de fase van dementie en bespreekt welke hulp en zorg nodig is. Hierbij kunt u denken aan het geven van informatie over het ziektebeeld en omgangsadviezen voor mantelzorgers, dagactiviteiten die zingeving, structuur en regelmaat bieden. Het kan gaan over tijdelijke of volledige overname van zorg. Of aanpassingen aan uw huis om de veiligheid en bewegingsvrijheid te vergroten. En als thuis wonen ondanks de aanpassingen niet langer mogelijk is, kan uw vaste begeleider hulp bieden bij het vinden van de volgende woonvorm.

Zelf aan het roer
De zorg is aanvullend op wat u en uw naasten zelf nog kunnen en sluit aan bij uw wensen en gewoonten. Daardoor blijft u zoveel mogelijk zelf aan het roer staan van uw eigen leven. Het helpt om de zorg(en) met andere familieleden, vrienden of buren te delen. Uw casemanager kan u helpen dit te bespreken.

Oog voor de mantelzorger
Uiteraard heeft de casemanager ook oog voor de mantelzorger, mits deze aanwezig is. Deze in ere houden is belangrijk. Zolang de mantelzorger overeind blijft, kan de mens met dementie vaak langer thuis blijven wonen.


Netwerk Dementie
Vughterstede is aangesloten bij het Netwerk Dementie (regio Bommelerwaard en ‘s-Hertogenbosch en omstreken) dat bestaat uit Thuiszorgorganisaties die casemanagement dementie leveren. Afhankelijk van de vraag die de persoon met dementie heeft, bezoekt de casemanager dementie en/of een medewerker van Wijkszorg Vughterstede deze persoon en beoordeelt de situatie.

Casemanager dementie
De casemanager dementie heeft overleg met het wijkzorgteam van Vughterstede en biedt informatie en consultatie over de omgang met de cliënt met dementie.
Ook werkt hij samen met onder andere de huisartsen, het gemeentelijk loket WegWijs+, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en de coördinator mantelzorgondersteuning.

Integraal plan
De wijkverpleegkundige stelt een integraal zorgplan op. Dit zorgplan kan door alle betreffende zorgprofessionals worden ingezien, mits hiervoor toestemming is gegeven.
Zo kan alle zorg op elkaar worden afgestemd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Woon- en Zorgbemiddeling. Wij staan u graag te woord.

Bel naar: (073) 658 1199 (optie 3)
Of mail naar: woonenzorgbemiddeling@vughterstede.nl