Samen Thuis met Vughterstede

Samen Thuis met Vughterstede

Bij Vughterstede kunt u terecht voor de ondersteunende dienst SAMEN THUIS met Vughterstede. Samen Thuis biedt (tijdelijk) aan ouderen die thuis wonen een steuntje in de rug. Ook voor de vaak drukbezette mantelzorger kan deze ondersteuning een uitkomst zijn. Door Samen Thuis met Vughterstede in te schakelen bij uw dagelijkse of wekelijkse gang van zaken, kunt u met een gerust hart de dag weer op een fijne manier doorbrengen. Wij zorgen ervoor dat we u, maar ook uw gezin, kunnen ontzorgen en dat er een stuk rust komt in uw thuissituatie.


Samen Thuis met Vughterstede
Voor u is het fijn dat u nog thuis kunt blijven wonen, maar vaak ervaart u dat het leven er niet gemakkelijker op wordt. Het doen van de boodschappen wordt zwaarder, het bezoek aan het ziekenhuis moet u zelf regelen, de dag opstarten gaat moeizaam en ook voor uw eigen maaltijden zorgen vraagt steeds meer tijd. En ook kan het zijn dat u vaak momenten alleen thuis ervaart. U krijgt hulp van anderen, maar u vindt het vervelend om steeds op hen terug te moeten vallen.

Door Samen Thuis met Vughterstede in te schakelen bij uw dagelijkse of wekelijkse gang van zaken, kunt u met een gerust hart de dag weer op een fijne manier doorbrengen. Wij zorgen ervoor dat we u, maar ook uw gezin, kunnen ontzorgen en dat er een stuk rust komt in uw thuissituatie.

Ook voor tijdelijke ondersteuning
Samen Thuis kunt u ook tijdelijk inschakelen. Bijvoorbeeld na een operatie. Wij bieden u thuis de ondersteuning waaraan u behoefte heeft tot het moment dat de hulp niet meer nodig is.

Hoe werkt Samen Thuis?
Wij bieden een grote verscheidenheid aan ondersteuning.

 • Gezelschap, zoals:
  • krant lezen
  • een spel doen
  • samen eropuit gaan (musea, winkelen)
  • samen boodschappen doen
  • wandelen
 • Licht huishoudelijke taken zoals:
  • strijken
  • wassen
  • opruimen
 • Begeleid vervoer zoals:
  • bezoek aan het ziekenhuis, gehoorspecialist, opticien
  • bezoek aan familie, vrienden (bijvoorbeeld verjaardagen)
 • Verzorgen maaltijden zoals:
  • ontbijt verzorgen
  • avondmaaltijd bereiden
  • begeleiden of gezelschap bij het eten, samen eten
 • Persoonlijke ondersteuning of verzorging (afhankelijk van bevoegdheden):
  • aansturen of helpen bij het wassen en douchen
  • aansturen of helpen bij het aan- en uitkleden
 • Belcontact; op afspraak telefonisch contact opnemen voor een praatje of om te horen hoe het met u gaat.

Door de inzet van onze medewerkers op één van deze gebieden is het voor u weer mogelijk om activiteiten te ondernemen die wellicht al een tijdje niet meer mogelijk waren. Zo kunt u uw sociale omgeving weer uitbreiden.

Als u graag ondersteuning wenst die u niet aantreft in het hiervoor gegeven overzicht, dan is dat altijd bespreekbaar. Wij gaan dan onze uiterste best doen om aan uw wensen tegemoet te komen.

Onze medewerkers, een goede match met u
Op de afgesproken tijden en met een vaste medewerker bouwt u door de week een vast moment op, waarbij u samen zorgt voor meer zekerheid en ontspanning in de week. Dat zorgt bij u voor een gerust gevoel. En dat geldt ook voor uw mantelzorgers en anderen in uw directe omgeving.

Een goede match tussen u en onze medewerker is belangrijk. Dat heeft onze grote aandacht. U kunt ervoor kiezen om een kennismakingsgesprek te hebben met onze medewerker voordat Samen Thuis wordt ingezet.

Onze medewerkers zijn zorgvuldig gescreend (VOG), betrouwbaar, flexibel en hebben de nodige (levens)ervaring en/of opleiding.

Afhankelijk van de behoeften wordt er met u gekeken naar de inzetbaarheid van een medewerker met de benodigde opleiding en bevoegdheden.

Coördinator: aanspreekpunt voor u en betrokkenen
De coördinator zorgt voor een kennismakingsgesprek of intake met u. Dit is geheel vrijblijvend. Eventueel uw partner, kinderen of andere betrokkenen zijn hierbij van harte welkom.

Tijdens dit kennismakingsgesprek bekijken we wat uw behoeften zijn en hoe we dat met elkaar op een goede manier kunnen invullen. Hierbij houdt u de regie in eigen handen.

Eén van de taken van de coördinator is het zoeken naar een goede match tussen u en een bij u passende medewerker. Hierbij kijken wij ook naar gezamenlijke interesses.

Daarnaast is de coördinator het aanspreekpunt en voor u en betrokkenen voor vragen die er tijdens het inzetten van Samen Thuis zijn.

Waarom kiezen voor Samen Thuis met Vughterstede?
Wij hebben jarenlange ervaring in de ouderenzorg. Wanneer de zorg in de toekomst toeneemt, kunnen wij blijven voorzien in goede ondersteuning, Tafeltje-Dekje, Personenalarmering en thuiszorg.

We hebben alles in huis. U hoeft dus niet over te stappen naar een andere organisatie. Als u niet meer langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen, zijn er mogelijkheden om te komen wonen bij Vughterstede.

Te allen tijde hebben wij ook allerlei activiteiten waar u bij ons gebruik van kunt maken, zoals sport en spel, tabletles of eten of koffie drinken in het restaurant. Het is ook fijn om andere mensen te ontmoeten, gewoon voor de gezelligheid.

Onze inzet
Alle dagen tussen 08.00 en 21.00 uur (ook in het weekend).

We gaan in principe uit van minimaal 2 uur per inzet, dus per keer/per bezoek van onze medewerker aan u.

Tarieven
Wij bieden de mogelijkheid om, indien nodig, medewerkers in te zetten voor hulpvragen waarbij extra persoonlijke zorg nodig is (bijvoorbeeld hulp bij wassen, douchen of toiletgang). Zij hebben daarvoor de benodigde opleiding en bevoegdheden (medewerker Samen Thuis Plus).
Let op: de medewerker Samen Thuis verleent geen persoonlijke ondersteuning of verzorging. De medewerker Samen Thuis Plus verleent wel persoonlijke ondersteuning of verzorging.

Medewerker Samen ThuisMedewerker Samen Thuis Plus
Werkdagen 08.00-21.00u€ 25,40€ 28,90
Zaterdag en zondag
08.00-21.00u
€ 25,40€ 28,90

De genoemde tarieven zijn incl. btw en alle ondersteuning vanuit de coördinator. De reiskosten die onze medewerker maakt bij uw vervoer, worden doorberekend op basis van
€ 0,30 per km incl. btw. Dit is niet van toepassing op woon-werkverkeer.

Afmelden
Indien u zich minimaal 24 uur voor aanvang van de afgesproken tijd afmeldt, wordt de inzet van de betreffende uren doorberekend (met uitzondering van overlijden of acute ziekenhuisopname).

PGB
U kunt uw PGB gebruiken om deze dienst van Vughterstede af te nemen. Zie voor meer informatie de websites van Regelhulp en SVB.

Particuliere inzet
Wanneer u Vughterstede deels of geheel particulier inzet vanwege ziekte of invaliditeit (u kunt niet alles meer zelf), heeft u mogelijk recht heeft op aftrek van uw inkomstenbelasting. Dit gaat onder de noemer van extra gezinshulp. Kijk hiervoor op de website van de belastingdienst onder het item ‘overzicht zorgkosten’ (extra gezinshulp).

Facturering
U ontvangt maandelijks een overzichtelijke factuur van alle uren die door onze medewerkers bij u zijn ingevuld. U betaalt na ontvangst van de factuur of via een automatische incasso.

Meer informatie of het verzoek om een kennismakingsgesprek
Lees ook onze flyer Samen Thuis met Vughterstede.
Lees ook onze brochure Samen Thuis met Vughterstede.
Heeft u na het lezen van de hierboven genoemde informatie nog vragen of wilt u graag een persoonlijk gesprek dan kunt u contact opnemen met : Christel Abrahams, coördinator Samen Thuis met Vughterstede.
Telefoonnummer: 06-36553440
Klik op het E-mailadres: c.abrahams@vughterstede.nl