Samen Thuis

Samen Thuis

Samen Thuis

Bij Vughterstede kunt u terecht voor de dienst SAMEN THUIS. Samen Thuis biedt (tijdelijk of langdurig) aan ouderen die thuis of in een woonzorgcentrum wonen een steuntje in de rug. Ook voor de vaak drukbezette mantelzorger kan deze ondersteuning of individuele begeleiding een uitkomst zijn. Door Samen Thuis in te schakelen bij uw dagelijkse of wekelijkse gang van zaken, kunt u met een gerust hart de dag weer op een fijne manier doorbrengen. Wij zorgen ervoor dat we u, maar ook uw gezin, kunnen ontzorgen en dat er een stuk rust komt in uw thuissituatie.

Pagina bekijken


Voor wie?
Samen Thuis is er voor ouderen die wonen in de gemeente Vught en directe omgeving, zoals Boxtel, Oisterwijk, Haaren, Helvoirt en ‘s-Hertogenbosch.
– voor ouderen die in de wijk wonen;
– voor ouderen die in een verzorgingshuis wonen (verzorgingsafdeling/verpleegafdeling).

Samen Thuis inschakelen
Ondersteuning bij dagelijkse dingen
Voor u is het fijn dat u nog thuis kunt blijven wonen, maar vaak ervaart u dat het leven er niet gemakkelijker op wordt. Het doen van de boodschappen wordt zwaarder, het bezoek aan het ziekenhuis moet u zelf regelen, de dag opstarten gaat moeizaam en ook voor uw eigen maaltijden zorgen vraagt steeds meer tijd.
Gezelschap
En ook kan het zijn dat u thuis vaak momenten van alleen zijn ervaart. En u wel wat gezelschap kunt gebruiken.
Ondersteuning mantelzorger
U krijgt hulp van anderen, maar u vindt het vervelend om steeds op hen terug te moeten vallen. U wilt daarom uw mantelzorger wat ontlasten door te zorgen dat die ondersteuning krijgt. Of dat de mantelzorger vervangen wordt door een professional, bijvoorbeeld als de mantelzorger te ver weg woont.
Ontzorgen
Door Samen Thuis in te schakelen bij uw dagelijkse of wekelijkse gang van zaken, kunt u met een gerust hart de dag weer op een fijne manier doorbrengen. Wij zorgen ervoor dat we u, maar ook uw gezin of mantelzorger kunnen ontzorgen en dat er een stuk rust komt in uw thuissituatie.

Voor tijdelijke of langdurige ondersteuning of individuele begeleiding
Samen Thuis kunt u langdurig, maar ook tijdelijk inschakelen. Bijvoorbeeld na een operatie. Wij bieden u thuis de ondersteuning of begeleiding waaraan u behoefte heeft tot het moment dat de hulp niet meer nodig is.

Hoe werkt Samen Thuis?
Wij bieden een grote verscheidenheid aan ondersteuning.

 • Gezelschap, zoals:
  • krant lezen
  • een spel doen
  • samen eropuit gaan (musea, winkelen)
  • samen boodschappen doen
  • wandelen
 • Lichte huishoudelijke taken*, zoals:
  • strijken
  • wassen
  • opruimen
   * Dit is geen aparte dienst.
 • Begeleid vervoer, zoals:
  • bezoek aan het ziekenhuis, gehoorspecialist, opticien
  • bezoek aan familie, vrienden (bijvoorbeeld verjaardagen)
 • Verzorgen maaltijden, zoals:
  • ontbijt verzorgen
  • avondmaaltijd bereiden
  • begeleiden of gezelschap bij het eten, samen eten
 • Persoonlijke ondersteuning of verzorging (Thuismaatje Samen Thuis Plus):
  • aansturen of helpen bij het wassen en douchen
  • aansturen of helpen bij het aan- en uitkleden
 • Belcontact: op afspraak telefonisch contact opnemen voor een praatje of om te horen hoe het met u gaat.

Andere ondersteuning
Als u graag ondersteuning wenst die u niet aantreft in het hiervoor gegeven overzicht, dan is dat altijd bespreekbaar. Wij gaan dan onze uiterste best doen om aan uw wensen tegemoet te komen.

Op vaste tijden
Op de afgesproken tijden en met een vast thuismaatje bouwt u door de week een vast moment op, waarbij u samen zorgt voor meer zekerheid en ontspanning in de week. Dat zorgt bij u voor een gerust gevoel. En dat geldt ook voor uw mantelzorgers en anderen in uw directe omgeving.

VOG
Onze thuismaatjes zijn zorgvuldig gescreend (VOG), betrouwbaar, flexibel en hebben de nodige (levens)ervaring en/of opleiding.

Kennismakingsgesprek
De coördinator zorgt voor een kennismakingsgesprek of intake met u. Dit is geheel vrijblijvend. Eventueel uw partner, kinderen of andere betrokkenen zijn hierbij van harte welkom.

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we wat uw behoeften zijn en hoe we dat met elkaar op een goede manier kunnen invullen. Hierbij houdt u de regie in eigen handen.

Een goede match met u
Een goede match tussen u en uw thuismaatje is belangrijk. Dat heeft onze grote aandacht. U kunt ervoor kiezen om een kennismakingsgesprek te hebben met een van onze thuismaatjes voordat Samen Thuis wordt ingezet. Deze eerste kennismaking met de gematchte medewerker wordt wel in rekening gebracht. 

Eén van de taken van de coördinator is het zoeken naar een goede match tussen u en een bij u passend thuismaatje. Hierbij kijken wij ook naar gezamenlijke interesses.

Inzetbaarheid thuismaatje
Afhankelijk van de behoeften wordt er met u gekeken naar de inzetbaarheid van een thuismaatje met de benodigde opleiding en bevoegdheden.

Coördinator: aanspreekpunt voor u en betrokkenen
De coördinator is het aanspreekpunt voor u en betrokkenen. Zij beantwoordt uw vragen voor en gedurende de inzet van uw thuismaatje.

Waarom kiezen voor Vughterstede?
Jarenlange ervaring
Vughterstede heeft jarenlange ervaring in de ouderenzorg. Wanneer de zorg in de toekomst toeneemt, kunnen wij blijven voorzien in goede ondersteuning, zoals thuiszorg, huishoudelijke hulp, en Tafeltje-Dekje. We hebben alles in huis. U hoeft dus niet over te stappen naar een andere organisatie.

Welzijnsactiviteiten
Te allen tijde hebben wij ook allerlei activiteiten waar u bij ons gebruik van kunt maken, zoals sport en spel, tabletles of eten of koffie drinken in het restaurant. Het is ook fijn om andere mensen te ontmoeten,
gewoon voor de gezelligheid.

Door de inzet van Samen Thuis van Vughterstede is het voor u weer mogelijk om activiteiten te ondernemen die wellicht al een tijdje niet meer mogelijk waren. Zo kunt u uw sociale omgeving weer uitbreiden.

Mogelijkheden van wonen
Als u niet meer langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen, zijn er mogelijkheden om te komen wonen bij Vughterstede.


Onze inzet
Uw vaste thuismaatje komt bij u thuis op de met u afgesproken dagen en tijden.

We gaan in principe uit van minimaal 2 uur per inzet, dus per keer/per bezoek van uw thuismaatje aan u.

Tarieven
Wij bieden de mogelijkheid om, indien nodig, thuismaatjes in te zetten voor hulpvragen waarbij extra persoonlijke zorg nodig is (bijvoorbeeld hulp bij wassen, douchen of toiletgang). Zij hebben daarvoor de benodigde opleiding en bevoegdheden (thuismaatje Samen Thuis Plus).
Let op: het thuismaatje Samen Thuis verleent geen persoonlijke ondersteuning of verzorging. Het thuismaatje Samen Thuis Plus verleent wel persoonlijke ondersteuning of verzorging.

Thuismaatje Samen ThuisThuismaatje Samen Thuis Plus
Werkdagen 08.00-21.00u€ 33,00€ 36,00
Zaterdag en zondag
08.00-21.00u
€ 33,00€ 36,00

De genoemde tarieven zijn inclusief btw. De reiskosten die uw thuismaatje maakt bij uw vervoer, worden doorberekend op basis van
€ 0,30 per km incl. btw. Dit is niet van toepassing op woon-werkverkeer.

Afmelden
Indien u zich minimaal 24 uur voor aanvang van de afgesproken tijd afmeldt, wordt de inzet van de betreffende uren doorberekend (met uitzondering van overlijden of acute ziekenhuisopname).

Particuliere inzet
Wanneer u Vughterstede deels of geheel particulier inzet vanwege ziekte of invaliditeit (u kunt niet alles meer zelf), heeft u mogelijk recht op aftrek van uw inkomstenbelasting. Dit gaat onder de noemer van extra gezinshulp. Kijk hiervoor op de website van de belastingdienst onder het item “overzicht zorgkosten” (extra gezinshulp).

Facturering
U ontvangt maandelijks een overzichtelijke factuur van alle uren die door uw thuismaatje bij u zijn ingevuld. U betaalt na ontvangst van de factuur of via een automatische incasso.

Meer informatie

Lees ook onze flyer Samen Thuis
Lees hier over Individuele begeleiding.

Heeft u na het lezen van de hierboven genoemde informatie nog vragen neemt u dan contact op met: Woon – en Zorgbemiddeling van Vughterstede.
Telefoonnummer:
073 658 1199 (optie 3).
Klik op het e-mailadres: woonenzorgbemiddeling@vughterstede.nl