Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Vughterstede biedt individuele begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer u of uw naaste als gevolg van een beperking moeite heeft met het invullen van de dag, kunnen wij u of uw naaste daarbij ondersteunen. Een indicatie voor individuele begeleiding kunt u aanvragen bij de gemeente of bij het CIZ.


Uw mogelijkheden zijn leidend
Bij individuele begeleiding kunt u denken aan het structureren van de dag en het oefenen van dagelijkse vaardigheden, zoals het zorgen voor het eigen huishouden en het doen van boodschappen. Maar ook het oplossen van problemen, het nemen van besluiten en het inschatten van de gevolgen ervan, behoren tot de mogelijkheden.
Daarnaast is er ook aandacht voor het
persoonlijke uiterlijk en de leefomgeving. Interesse in de maatschappij en de mensen in de buurt worden gestimuleerd. Ook is het mogelijk om samen activiteiten te ondernemen om de eenzaamheid te verdrijven, zoals wandelen, tijd voor een praatje of het samen spelen van een spel of muziek. Indien noodzakelijk is begeleiding tijdens een bezoek aan het ziekenhuis of een arts soms ook mogelijk.

De individueel begeleidster onderhoudt waar nodig contact met mantelzorgers, casemanager dementie, wijkverpleging en huisarts.

Wij gaan uit van de mogelijkheden die u of uw naaste nog heeft. De begeleiding is er steeds op gericht dat de regie van het leven in eigen hand blijft en men hier zelf invulling aan geeft.

Aanvraag, indicering en eigen bijdrage
Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Voor het aanvragen van een indicatie voor begeleiding, waar individuele begeleiding onder valt, kunt u terecht bij het gemeentelijke loket WegWijs. Zij bepaalt of u recht heeft op begeleiding. Ook kijkt zij met u of en voor welke voorziening u in aanmerking komt.
Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt u de rekeningen.

Individuele begeleiding kan ook uit de Wet Langdurige Zorg gefinancierd worden. Hiervoor dient een aanvraag bij het CIZ gedaan worden. De eigen bijdrage kan dan anders zijn.

Als de indicatie is gesteld en u recht heeft op zorg, kunt u met ons contact opnemen om de zorg bij u aan huis te leveren.

Zorg in natura door Vughterstede
Zorg in natura betekent dat u kiest voor zorg door een organisatie zoals Vughterstede. Als u voor ons kiest, zorgen wij ervoor dat een zorgverlener bij u aan huis komt. Met u worden afspraken gemaakt over de manier waarop de zorg wordt verleend. Wij regelen voor u de hiermee gemoeide administratie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden, het aanvragen en de vergoeding neemt u contact op met onze medewerkers van Vughterstede wijkzorg.
Telefoon: 073-658 3377
E-mailadres: wijkverpleegkundige@vughterstede.nl

Lees ook onze folder Wijkverzorging en Wijkverpleging
Lees ook onze brochure: Vughterstede – Ook bij u thuis!