Wijkverzorging & wijkverpleging

Vughterstede wijkzorg & wijkverpleging

Wijkverzorging & wijkverpleging

Wijkzorg Vughterstede verleent wijkverzorging en wijkverpleging. Maar doet ook nog meer. Een wijkverzorgende van Vughterstede biedt u deze hulp op afgesproken tijden, gedurende een bepaalde periode. Samen met een wijkverpleegkundige wordt met u een zorgplan gemaakt. De zorg die we verlenen is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. U zo lang mogelijk zelfredzaam blijft. En de regie in eigen handen houdt.


Wijkverzorging
Soms heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. Dat kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld omdat u uit het ziekenhuis bent gekomen en herstellende bent. Het kan ook zijn dat u langdurige ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent of chronische gezondheidsklachten heeft.

Vughterstede wijkzorg kan persoonlijke verzorgingstaken gedeeltelijk of geheel van u overnemen.

Voorbeelden
Vughterstede wijkzorg kan u ondersteunen bij:

  • het opstaan;
  • het naar bed gaan;
  • het aan- en uitkleden;
  • het eten, het douchen;
  • het aan- en uittrekken van steunkousen;
  • het omgaan met ziekte;
  • ouderdomsproblemen;
  • het gebruiken van medicijnen;
  • het oefenen met hulpmiddelen.

Wijkverpleging
Heeft u een wond die moet worden verzorgd of een stoma waar u hulp bij nodig heeft? Heeft u hulp nodig bij het toedienen van uw medicijnen of injecteren of katheteriseren? Vughterstede wijkzorg helpt u hier graag mee.

Zorgplan
Een wijkverpleegkundige van Vughterstede stelt in overleg met u een zorgplan op. Hierin wordt vastgelegd welke zorg u nodig heeft. Ook worden met u afspraken gemaakt over de geplande tijden en de duur van de zorg.

De wijkverpleegkundige overlegt samen met u over de opstart van de thuiszorg en ook weer het afbouwen hiervan. De zorgverlening is erop gericht dat u, eventueel met inzet van hulpmiddel en/of mantelzorg, na een tijd het allemaal weer zelf kunt doen. Mocht nadien uw situatie veranderen en heeft u onze hulp nodig, dan staat Vughterstede wijkzorg natuurlijk graag voor u klaar.

Samenwerking
Onze wijkverpleegkundigen werken nauw samen met alle disciplines van de gezondheidszorg bij u in de buurt, zoals de huisarts en de apotheek. Wanneer nodig hebben zij overleg met specialisten van het ziekenhuis. Het team van Vughterstede wijkzorg is zeer toegewijd en biedt vakbekwame en specialistische zorg.

Vergoeding
Thuiszorg wordt vergoed uit uw zorgverzekering. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.
Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om een pgb (persoonsgebonden budget) aan te vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden, het aanvragen en de vergoeding neemt u contact op met onze medewerkers van Vughterstede wijkzorg.
Telefoon: 073-658 3377
E-mailadres: wijkverpleegkundige@vughterstede.nl

Lees ook onze folder Wijkverzorging en Wijkverpleging
Lees ook onze brochure: Vughterstede – Ook bij u thuis!