Dag van de Mantelzorg

Dag van de mantelzorg

Vandaag, 10 november 2020, is het de nationale Dag van de Mantelzorg. De dag waarop extra aandacht wordt gevraagd voor mantelzorgers.
‘Het is niet vanzelfsprekend en toch doe je het, de zorg voor een naaste. Het geeft voldoening, maar het kost ook tijd en energie. Soms leidt het ook tot verdriet. Want het proces van ouder worden gaat niet zonder slag of stoot. We willen alle mantelzorgers bedanken voor hun goede en bijzondere zorg’, aldus Peggy van der Koelen, bestuurder Vughterstede. Als blijk van waardering en dank is gezorgd voor een mooie attentie voor de mantelzorgers van de bewoners van Vughterstede.

Mantelzorgpluim
In de gemeente Vught konden dit jaar mantelzorgers, maar ook zorgvragers, de Mantelzorgpluim aanvragen. Vanmiddag stapten de bezorgers van deze pluim, het Mantelzorgteam Vught, op de fiets. Zij gingen op deze speciale dag op pad om bij circa 100 mantelzorgers de Mantelzorgpluim persoonlijk af te geven. Vanaf het gemeentehuis vertrokken zij met veel enthousiasme en met volle tassen om deze mooie taak uit te voeren. Van de partij waren mantelzorgconsulenten van WegWijs+: Lilian van de Meerendonk, Nina Melis, Betty van Opstal en Ilse van Dinteren, Yvonne Kolmans van Welzijn Vught, Marianne van Boxtel, ondersteuner mantelzorg Vughterstede en Saskia Heijboer, wethouder WMO, zorg, welzijn en gezondheid.
#hartvoorgoedezorg www.vughterstede.nl

Helvoirt
Vanaf januari 2021 gaat Helvoirt deel uitmaken van de gemeente Vught. Jaarlijks worden de mantelzorgers in Helvoirt op de Dag van de Mantelzorg in het zonnetje gezet. Dit jaar zorgde Contourdetwern voor goodiebags. Om de mantelzorgers van Helvoirt alvast een warm welkom te heten bij Vught droeg ook het Mantelzorgteam Vught een steentje bij. De goodiebag werd extra gevuld met een zakje met onder meer een brief van wethouder Saskia Heijboer aan alle mantelzorgers in Helvoirt, een kaart met ‘Welkom bij Vught’, informatie over de mantelzorgondersteuning in Vught en een tegoedbon voor vier Vughtenaartjes. Ook was er informatie van Welzijn Vught, Vivent en Vught voor elkaar. Vughterstede zorgde voor flyers over mantelzorgondersteuning en de lotgenotengroepen van Vughterstede en een mooie pen.


Samen sta je sterker

Samen sta je sterker

Door samen te werken ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor (wijk)bewoners en medewerkers.
Vanuit die gedachte gaan ’t HeemVughterstede en Het Laar intensiever met elkaar samenwerken. 

De drie zorgaanbieders ondersteunen kwetsbare ouderen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Vught. De afgelopen periode is door hen gewerkt aan het in kaart brengen van de belangrijkste uitdagingen in de ouderenzorg en hoe daar, via samenwerking, op in te spelen.
Deze nauwere samenwerking wordt aangegaan met behoud van zelfstandigheid en identiteit. Elke organisatie staat voor goede zorg geleverd door een herkenbare organisatie met een stevige lokale en/of regionale verankering.

In een snel veranderende omgeving, waarin we kwalitatief hoogwaardige zorg willen blijven leveren, maakt samenwerking ons sterker. Gezamenlijk zijn we beter in staat om op de uitdagingen in te spelen; doeltreffend en kostenbewust. Samenwerking reduceert daarbij onze kwetsbaarheden als relatief kleinschalige organisaties: samen staan we sterker.

Op 28 oktober 2020 hebben de bestuurders van ’t Heem, Vughterstede en Het Laar in aanwezigheid van de raden van toezicht een intentieovereenkomst getekend. Deze ondertekening vormt het startschot voor een samenwerking op het gebied van onder meer kennisdeling en kennisontwikkeling, informatie- en communicatietechnologie, human resource management en innovatie.

De samenwerking zal vorm krijgen in eigentijdse samenwerkingsvormen, zoals experimenteren op gebied van innovatie, maar ook via benchmarking en het gezamenlijk aanpakken van gedeelde organisatievraagstukken.

De trajecten die in gezamenlijkheid opgepakt worden, krijgen de komende periode meer vorm. Ze zullen gericht zijn op het toevoegen van waarde aan het wonen en leven van onze (wijk)bewoners en het werken en samenwerken van onze medewerkers.


Wonderfoon met muziek van toen

Wonderfoon met muziek van toen

Deze week (42) bracht Willem van der Pas, bestuurslid van Vincentiuserenigingv Vught, weer een vijftal Wonderfoons.
Marli van den Ende, hoofd gastvrijheid Vughterstede, nam ze dankbaar in ontvangst: ‘Super, daar maken we onze bewoners heel blij mee.’ Eerder dit jaar schonk Willem zeven Wonderfoons. Met de nieuwe erbij kan iedereen op de afdelingen verzorging en verpleging er gebruik van maken.

Willem bouwt oude telefoons, die vanaf 1965 op de markt kwamen, kosteloos om tot Wonderfoons. Met een draai aan de schijf kan je liedjes van toen beluisteren. ‘Ouderen herkennen deze oude telefoon. Ze pakken ze meteen goed vast’, vertelt Willem, terwijl hij demonstreert hoe zo’n telefoon op te pakken.

De Wonderfoon is een hulpmiddel om mensen muziek van vroeger te laten horen door middel van de oude vertrouwde telefoon. Zodra je met de draaischijf een willekeurig nummer draait, hoor je door de telefoonhoorn een lied. Het zijn liedjes tot en met de jaren 70. Elke Wonderfoon is voorzien van een computertje waarmee 60 liedjes te beluisteren zijn.

Vincentiusvereniging Vught maakt in coronatijd geld vrij voor het materiaal.

Inmiddels heeft Willem totaal vijftig Wonderfoons gemaakt; niet alleen voor Vughterstede, maar ook voor Visio De Vlasborch en Van Neynsel – Boswijk.

Vughterstede bedankt Willem van der Pas en Vincentiusvereniging Vught hartelijk voor dit mooie gebaar!
Activiteiten externe gasten gaan niet door

Activiteiten externe gasten gaan niet door

Activiteiten bij Vughterstede waaraan externe gasten zouden deelnemen gaan voorlopig niet door.
Dit als gevolg van de aangepaste coronamaatregelen van 13 oktober 2020 (persconferentie coronavirus).
Dit betreft onder meer (W)etenstijd en ‘t Geheugencafé. Dit geldt voor de maanden oktober en begin november 2020. Tot nader order.
Nationale Voorlees High Tea

Nationale Voorlees High Tea


Vrijdagmiddag 2 oktober 2020 werden bewoners van Vughterstede en andere belangstellenden getrakteerd op de ‘Voorlees High Tea’. Deze vond plaats in Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia.

Nationale Ouderendag
Deze eerste vrijdag van oktober staat jaarlijks in het teken van de Nationale Ouderendag.
Sinds acht jaar wordt op die dag de Nationale Voorleeslunch georganiseerd. Bekende en onbekende Nederlanders lezen dan voor aan ouderen in zorginstellingen, bibliotheken en buurthuizen. Dit jaar was het verhaal ook telefonisch te beluisteren via de Zilverlijn van het Nationale Ouderenfonds en via televisie door Kees van Kooten (Omroep Max/NPO1).

Voorleesverhaal
Dit jaar schreef Kees van Kooten het voorleesverhaal. De titel ‘Een rooie brandweerauto’ verwijst naar de grootste wens van een klein jongetje in het verhaal.

Vertier
In Woonzorgcentrum Theresia las Joop Beekman (vrijwilliger) uit Vught het verhaal voor. In Huize Elisabeth las Carine Brouns (medewerker welzijn Vughterstede) het verhaal voor.
Na afloop van het verhaal speelde Toin van Krabben op accordeon aanstekelijke meezingliedjes, zoals Het reuzenrad van Marianne Weber en De klok van Arnemuiden.
Pianist Leo Willemen liet de gasten meedeinen op licht klassieke muzikale klanken en luisterliedjes.
Tijdens al het vertier genoten de aanwezigen van de High Tea met koffie/thee en een drankje.

Organisatie en sponsoren
Bibliotheek Vught/Huis 73 organiseerde deze activiteit in samenwerking met Vughterstede.
Bibliotheek Vught: Harriët van Lamoen/ medewerker bibliotheek, Elske Helmich/communityl librarian, Elly van Hoof/vestigingscoördinator Vught, Boxtel, Sint Michielsgestel en Berlicum. Vughterstede: Jozien Verkuylen/welzijnsmakelaar en Carine Brouns/medewerker welzijn.
Sponoren van de lekkernijen zijn: patisserie De Rouw, La Boulangerie Goossens en brasserie Carharina van Maurick.

Hartelijk dank
Vughterstede dankt allen van harte die aan de realisering van deze middag hebben meegewerkt, voor en achter de schermen.


Geheugencafé 14 oktober 2020

Geheugencafé 14 oktober 2020

Op woensdag 14 oktober vindt het Geheugencafé Vught plaats in Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught.
Aanvang 19.30 u. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 u.

Thema: Het ouder wordende brein
Als wij ouder worden dan wordt ons brein ouder. En meer en meer kom je er achter dat het allemaal niet meer zo makkelijk gaat. Als er dementie om de hoek komt kijken, dan verandert alles.

Door: Barbara Oppelaar
In een interactieve lezing neemt gastspreekster Barbara Oppelaar u mee in het ouder wordende brein. Ervaringsoefeningen worden gekoppeld aan theorie en praktische tips om het makkelijker te maken om hiermee om te kunnen gaan.
Barbara Oppelaar is eigenaar van Ervarea, leren door beleven. Vanuit Ervarea worden door heel Nederland trainingen en workshops gegeven rondom het brein dat ouder wordt en beschadigd raakt, bijvoorbeeld door dementie.
Daarnaast speelt Ervarea theatervoorstellingen, waaronder de bekroonde voorstelling ‘de dementie van Jet en Harrie’. Barbara blogt wekelijks over onbegrepen gedrag bij dementie en schreef hierover twee boeken.

Vooraf aanmelden- alleen digitaal
Vanwege de coronaomstandigheden zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar, daarom is deelname alleen mogelijk na aanmelding per e-mail: geheugencafevught@gmail.com.
De toegang is gratis.

Seniorenbus
Mensen die vervoerd willen worden melden dat uiterlijk op 7 oktober bij de Seniorenbus. Tel 073-7113191 of per e-mail seniorenbusvught@gmail.com
Voor de Seniorenbus zijn de volgende corona maatregelen van toepassing: niet meer dan 3 passagiers in de bus, een mondkapje is verplicht, geen klachten, zelfstandig kunnen in- en uitstappen en de gebruikelijke hygiënemaatregelen.

Dementienetwerk Vught
Het Geheugencafé Vught is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.
Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.