Verbouwing Huize Elisabeth

Verbouwing Huize Elisabeth

Vughterstede gaat verbouwen om zorg te bieden die passend is bij de zwaardere zorgvraag. En om meer uitnodigend te zijn voor mensen uit Vught om eens binnen te komen. De verbouwing start bij Huize Elisabeth.

Veranderde zorgvraag

Voor veel ouderen is het de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dat is heel begrijpelijk. Als het echt niet meer anders kan, is een beschermde woonomgeving zoals Huize Elisabeth passend. Bij Vughterstede ervaren ze al jaren dat de ouderen die bij hen komen wonen steeds meer zorg nodig hebben en steeds minder zelf kunnen. De vitale ouderen wonen immers thuis.

Verbouwing Huize Elisabeth

Door de zwaardere zorgvraag is het noodzakelijk om aanpassingen te doen aan de locaties van Vughterstede. Binnenkort start de verbouwing van Huize Elisabeth. Het gebouw bestaat al lang en is ingericht op de zorg en hulp die toen gepast was.

De belangrijkste verandering is dat de appartementen aangepast worden naar de zorg die nodig is. Vaak lijkt het de wens van velen om in een groot appartement te mogen wonen, maar voor zorgbehoevende ouderen is dit vaak niet ideaal. De huidige appartementen zijn voor bewoners te groot en daarmee te onoverzichtelijk.

Daarnaast creëert Vughterstede huiskamers op iedere verdieping. Deze zijn bestemd voor bewoners die behoefte hebben aan aandacht en samenzijn en voorheen veel op hun appartementen verbleven.

Ook de entree en het restaurant worden gerenoveerd. Vughterstede wil gastvrijheid uitstralen en iedereen, dus zeker ook mensen van ‘buiten’, een zeer warm welkom laten voelen als ze bij Huize Elisabeth over de drempel stappen.

Planning

De verbouwing van de appartementen en het creëren van huiskamers start eind mei. Vughterstede hoopt dit zo snel mogelijk af te ronden. De entree en het restaurant zijn in september aan de beurt. In oktober is naar verwachting de verbouwing klaar. Dan staat de koffie klaar voor alle inwoners van Vught!

Wilt u de verbouwing volgen? Vughterstede deelt foto’s met u via vughterstede.nl, instagram.com/vughterstede en facebook.com/vughterstede.