Wijzigingen raad van toezicht Vughterstede

Wijzigingen raad van toezicht Vughterstede


Op 1 juli 2022 nemen we afscheid van Emile Blomjous, voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Mariënstede. Emile Blomjous is 8 jaar lid geweest van de raad, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter. Zijn rol als voorzitter wordt overgenomen door mevrouw Anja Jonkers, districtsdirecteur bij Careyn en voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Anja heeft sinds 2021 zitting in de raad van toezicht.

Door het vertrek van Emile Blomjous is een vacature ontstaan binnen de raad. Deze wordt ingevuld door Hans de Werd. Hans is een ondernemer met veel ervaring en kennis op het gebied van innovatie en ICT. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van toezichthouden en is hij bekend met de transitie die nodig is in de zorg.

Bestuurder Peggy van der Koelen bedankt Emile Blomjous voor zijn inzet en betrokkenheid. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en financiën heeft hij Vughterstede enorm bijgestaan in de ontwikkelingen de afgelopen jaren. Emile is altijd zeer begaan geweest met het welzijn van bewoners en medewerkers. Het is om die reden extra mooi dat hij zich na zijn aftreding als voorzitter van de raad gaat inzetten als vrijwilliger voor Vughterstede bij Tafeltje Dekje. Van der Koelen is blij met de benoeming van Hans de Werd die op zijn beurt de raad komt versterken met zijn kennis en kunde op het gebied van (zorg)vastgoed, financiën, innovatie en ICT.

Stichting Mariënstede bestaat uit de stichtingen Vughterstede (zorg) en Mariënhoven (onroerend goed). De raad van toezicht ziet toe op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichtingen.

Anja Jonkers
Hans de Werd