Waarschuwingsregister

Wij nemen deel aan het Waarschuwingsregister

Aan alle medewerkers en vrijwilligers van Vughterstede.

Medewerkers die strafbare feiten plegen waar cliënten van zorg- en welzijnsorganisaties de dupe van zijn, doen ernstig afbreuk aan de kwaliteit van de organisatie én de kwaliteit van zorg. Door oplopende spanningen verzieken zij een goede sfeer. Dit doet geen goed aan de beeldvorming en het imago van de gehele gezondheidszorgsector waar kwetsbare mensen 100% moeten kunnen rekenen op een vertrouwde en veilige omgeving. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de omvang van het aantal incidenten toeneemt en het zeer waarschijnlijk om het topje van de ijsberg gaat.

Om te voorkomen dat wij in onze organisatie ook te maken krijgen met collega’s die strafbare feiten gepleegd hebben, hebben wij besloten om deel te nemen aan het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Dit systeem waarschuwt andere zorgaanbieders wanneer ex-medewerkers die diefstal, mishandeling en / of seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd hebben jegens cliënten solliciteren. Het Waarschuwingsregister wordt beheerd door het Landelijk coördinatiepunt van het Waarschuwingsregister vallend onder RegioPlus.

Het Waarschuwingsregister werkt als volgt:

  • Na een strafbaar feit volgt ontslag van de betrokken persoon/personen;
  • Er wordt aangifte gedaan bij de politie;
  • De betrokken persoon/personen wordt/worden opgenomen in ons eigen Intern Register (voor maximaal acht jaar) en in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn (twee of vier jaar).
  • Dit Waarschuwingsregister is toegankelijk voor andere deelnemende organisaties.
  • Bij sollicitaties wordt altijd een controle via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn uitgevoerd.

Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is met grote zorgvuldigheid opgezet. Er is een uitvoerig protocol opgesteld, waarin de voorwaarden voor opname, de toegang tot het register en de rechten van medewerkers zijn vastgelegd. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het protocol met toelichting zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vertrouwend jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de dienst P,O&O.

Met vriendelijke groet,
Drs. M.J. van der Koelen
Raad van Bestuur

Kijk voor meer informatie op de pagina Waar kan je terecht?