Stichting Vughterstede
Stichting Vughterstede 

Stichting Vughterstede heeft het Perspekt Gouden Keurmerk voor een kwalitatief goede zorg- en dienstverlening en kwaliteitssysteem.
 

Vughterstede helpt u graag in huis!Stap over naar Vughterstede voor huishoudelijke hulp

Aanbod seniorenwoningen

Bent u benieuwd naar ons aanbod van aanleunwoningen en verzorgingsappartementen ? Kijk dan op www.woonz.nl voor een overzicht.

  

Ontmoetingsuurtje (kopie 1)

Vindt u het ook gezellig om met leeftijdsgenoten even een kopje koffie te drinken? Sinds kort kunt u elke dinsdagochtend tussen 10 u en 11 u in  restaurant 't Engeltje in Huize Elisabeth binnenlopen. Koffie en thee met iets lekkers erbij is gratis.
Heeft u vragen over een product van Vughterstede, bijvoorbeeld over sociale alarmering, thuiszorg, huishoudelijke hulp en tafeltje dekje. Tijdens dit uurtje is een contactpersoon van Vughtertede aanwezig om uw vragen  te beantwoorden.

Het ontmoetingsuurtje is bedoeld voor bewoners van de aanleunwoningen, verzorgingsappartementen, Vliertstate en buurtbewoners Huize Elisabeth.

Vrijwilligers Tafeltje Dekje gezocht !

Wat houdt Tafeltje Dekje in?

Tafeltje Dekje is de maaltijdvoorziening van Stichting Vughterstede en bedoeld voor mensen, die niet, of tijdelijk niet, in staat zijn zelf voor de warme maaltijd te zorgen. Inwoners uit de gemeente Vught kunnen tegen een vastgesteld bedrag een warme of koelverse maaltijd thuisbezorgd krijgen. Deze maaltijden worden vers bereid in de keuken van Huize Elisabeth.

Het bezorgen van de maaltijden

De vrijwilliger van Tafeltje Dekje zorgt ervoor dat de maaltijden bij de gebruikers wordt bezorgd. Dit gebeurt op vaste tijden.

De warme maaltijd wordt tussen 12.00 uur en 13.00 uur bezorgd,
de koelvers maaltijd tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

Naast het ontvangen van de maaltijd is het contact met de vrijwilliger zeer belangrijk. Er wordt naar u uitgekeken, even een praatje maken! Vaak bent u het enige contact op een dag.
Voor dit "werk" is Vughterstede op zoek naar vrijwilligers, die met hun auto Tafeltje Dekje willen bezorgen. Dit kan een keer per week zijn of een keer per 4 weken, dit kunt u zelf bepalen.

Op dit moment worden vrijwilligers voor Tafeltje Dekje gezocht voor de routes op woensdag (warme maaltijden) (3x /maand)
donderdag (koelverse maaltijden) (2x per maand)
vrijdag (warme maaltijden) ( 2x per maand)

Aanmelden

Voor aanmelden en meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Mieke van Wees, coördinator Vrijwilligers Tafeltje Dekje.

E. tafeltjedekje@vughterstede.nl

T. (073) 658 11 99

 

Aanleunwoningen (plus) te huur