Benoeming leden raad van toezicht Vughterstede

Benoeming leden raad van toezicht Vughterstede

Stichting Mariënstede heeft twee nieuwe leden benoemd in de raad van toezicht. Het betreft mevrouw Anja Jonkers, districtsdirecteur bij Careyn en voormalig hoofdinspecteur bij de IGJ, en mevrouw Marie-Anne Toenders, voormalig hoofd Customer Due Diligence Retail Nederland en directievoorzitter bij de Rabobank.

De twee treden toe tot de raad van toezicht in verband met het aflopen van de statutaire zittingstermijn van mevrouw Chantal Beks per 1 januari 2021 en het vertrek van mevrouw José Verstappen per 1 februari 2021.

Stichting Mariënstede  bestaat uit de stichtingen Vughterstede (zorg) en Mariënhoven (onroerend goed). De raad van toezicht ziet toe op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting.

Directeur-bestuurder Peggy van der Koelen toont zich content met de benoemingen, die zorgen voor een relevante mix van inhoudelijke kwaliteiten en ervaring. “Dat helpt om de positie van Vughterstede als dé ouderenzorgorganisatie in Vught te borgen en – daar waar nodig – te versterken”, aldus Van der Koelen.