Vervangend vervoer nodig als u zelf niet meer rijdt?

Vervangend vervoer nodig als u zelf niet meer rijdt?

Wilt u meer weten over de Seniorenbus en Automaatje in Vught?
Medewerkers van deze vervoersvoorzieningen komen hierover uitleg geven.

Op dinsdag 6 juni 2023 van 10.00 tot 11.00 uur.
In Huize Elisabeth (restaurant), tijdens ons wekelijkse Ontmoetingsuur.
Sint Elisabethstraat 2, Vught.

U kunt vrijblijvend binnenlopen.
De koffie/thee is gratis, tijdens het Ontmoetingsuur.
U bent van harte welkom!

U krijgt antwoorden op de vragen:
Wat is de Seniorenbus?
Wat is Automaatje?
Hoe werkt dat?
Wat kan me helpen bij vervoer nu ik zelf niet meer kan rijden?
Ik wil graag mijn zelfstandigheid zoveel mogelijk houden?

Meer informatie?
Marianne van Boxtel, coördinator ondersteuning mantelzorg – extramurale vrijwilligers
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. M. 06 400 880 24
https://seniorenbusvught.nl/
https://automaatjevught.nl/