Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth

Nieuwe beweegtuin gerealiseerd
Op 11 januari is een beweegtuin gerealiseerd in de binnentuin van Huize Elisabeth. Deze beweegtuin is vrij toegankelijk voor de bewoners van Huize Elisabeth.

Opening in voorjaar
Het is de bedoeling om de beweegtuin in het voorjaar officieel te openen. Een planning maken is momenteel lastig omdat we nu niet weten met welke coronamaatregelen we dan te maken hebben. Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat onze bewoners er al gebruik van kunnen maken.

Zes toestellen
De complete beweegtuin bestaat uit zes onderdelen. Vijf van die onderdelen zijn inmiddels geplaatst. Het laatste toestel wordt op een later moment geplaatst. Op ieder toestel staat een klein plaatje met daarop uitleg van wat er gedaan kan worden met het apparaat.

Beweegcoach
Tom Jacobs, bewegingsagoog Vughterstede, is blij met deze uitbreiding. Dit betekent een mooie uitbreiding van het beweegprogramma voor onze bewoners. Ook is er nog ruimte om naast de toestellen andere bewegingsoefeningen toe doen, zoals balspelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Jacobs. Telefonisch: 06 50172598 of via de mail: t.jacobs@vughterstede.nl.