Geheugencafé 17 november 2021

Geheugencafé 17 november 2021


Op woensdag 17 november 2021 vindt het Geheugencafé plaats in WZC Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught.
Aanvang 19.30 uur.
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

Gastspreker Peter de Goede vertelt over ‘de mond niet vergeten’, waarbij het vooral gaat over het leeftijdsbestendige gebit.

Een goede mondgezondheid is belangrijk om smakelijk te kunnen eten, te kunnen praten, lachen, kussen of zingen. Een gezonde mond is van groot belang voor de algemene gezondheid. De avond gaat vooral over het leeftijdsbestendige gebit. Een tandartsbezoek kan belastend zijn. Als de mond gezond is, kan het bezoek korter zijn en de behandelingen minder vermoeiend. Speciale aandacht is er deze avond voor de veranderingen in de samenstelling van het speeksel van ouderen.

Peter de Goede is tandarts-geriatrie (ouderentandarts), docent aan de universiteit van Amsterdam en verbonden aan de ouderenbond KBO-Brabant waarvoor hij wekelijks spreekuur houdt over mondzorg en ouderen. Daarnaast is hij werkzaam voor 7 verpleeghuizen en in het Jeroen Boschziekenhuis en legt huisbezoeken af op verzoek van huisartsen, tandartsen en de afdelingen klinische geriatrie en neurologie van het Jeroen Boschziekenhuis. In samenwerking met GGD en gemeente werkt Peter met diëtisten samen aan het project ondervoeding.

De toegang is gratis. Omdat we voor iedereen een zitplaats willen regelen, verzoeken we je aan te melden per e-mail via geheugencafevught@gmail.com
We hanteren de coronamaatregelen zoals die op dat moment van kracht zullen zijn.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen, Vereniging 55+ Helvoirt en ABZ. Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Seniorenbus
Mensen die vervoerd willen worden melden dat uiterlijk op 10 november 2021 bij de Seniorenbus. Tel 073-711 31 91 of per e-mail seniorenbusvught@gmail.com. Abonnees betalen het gebruikelijke tarief (één bonnetje per rit) en niet-abonnees kunnen mee voor €1,25 per rit (= enkele reis). Contant betalen in de bus en het liefst met pin. Informeer bij de Seniorenbus naar de daar geldende coronamaatregelen.