Enorme belangstelling activiteitentasjes!

Enorme belangstelling activiteitentasjes!

Door het coronavirus zitten we alweer een aantal weken thuis. Dat geldt ook voor mensen die naar de dagbesteding gingen. Om hen, maar ook anderen die zich thuis vervelen, een leuke daginvulling thuis te geven, zijn activiteitentasjes aangeboden.

Ouderen Samen, Stichting ABZ, Vughterstede en Welzijn Vught hebben de handen ineen geslagen en boden activiteitentasjes aan mensen die hier behoefte aan hebben. Er zijn drie soorten pakketjes gemaakt met de volgende thema’s: knutselen, tuin en puzzelen. Men kon zich aanmelden voor één activiteitentasje. De tasjes zijn voor Pinksteren gevuld en daarna rondgebracht, zodat men vanaf Pinksteren aan de slag kan.

Er zijn maar liefst 290 dagbestedingspakketten aangevraagd. Vrijwilligers van Ouderen Samen, Welzijn Vught en Stichting ABZ hebben de inkopen gedaan. Vrijwilligers van Vught voor Elkaar Helpt! hebben de pakketten bezorgd. De activiteitentasjes zijn mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Oranjefonds en Welzijn Vught.
Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van deze leuke activiteit!