Eén aanvraagpunt wijkzorg

Eén aanvraagpunt wijkzorg

Gezamenlijk aanvraagpunt voor geplande wijkzorg
Vanaf 1 juli 2024 wordt het aanvragen van geplande wijkzorg anders en eenvoudiger. Deze aanvragen gaan voortaan via een ‘gezamenlijk digitaal aanvraagpunt’, te vinden op www.iedereenzorgt.nl. In dit aanvraagpunt komen dagelijks alle aanvragen voor wijkverpleging en -verzorging in Noordoost-Brabant bij elkaar. Verwijzers, zoals de huisarts, maar ook (potentiële) cliënten zetten zelf hun aanvraag in dit systeem via iedereenzorgt.nl. Zij nemen dus geen rechtstreeks contact meer op met zorgorganisaties, waaronder Vughterstede.

Samenwerking wijkteams
De wijkteams in Noordoost-Brabant hebben elk een eigen postcodegebied waarin zij werken. Zo werken de twee wijkteams van Wijkzorg Vughterstede in het postcodegebied 5260-5268 in de gemeente Vught. In dit postcodegebied werken ook andere organisaties zoals Vivent, Zorggroep Elde Maasduinen, Pantein en Cura Excellent. Ga voor aanvragen in dit postcodegebied naar: https://iedereenzorgtindewijk.nl/vught/
Dagelijks bekijken de wijkverpleegkundigen van deze wijkteams wie welke aanvragen gaat oppakken. Dit gebeurt op basis van beschikbaarheid en de expertise van de teams, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van de cliënt.

Beoordeling aanvraag en levering zorg
De manier waarop zorgaanvragen beoordeeld worden en de hoe de zorg wordt geleverd blijft hetzelfde. Aanvragen voor 12.30 uur worden dezelfde werkdag beantwoord, aanvragen na 12.30 uur de volgende werkdag. De aanvrager krijgt telefonisch of via e-mail een reactie.
Huisartsen en specialisten kunnen nog steeds aanvragen doen via Zorgdomein

Toekomstbestendige ouderenzorg
Het gezamenlijk coördineren van aanvragen voor geplande wijkzorg helpt om goede beschikbaarheid van wijkzorg in de regio te behouden: Cliënten en verwijzers hoeven nog maar op één plaats aan te kloppen, in plaats van diverse telefoontjes te plegen tot er een aanbieder gevonden wordt. Met de gezamenlijke aanpak van IedereenZorgt in de Wijk werken de organisaties in de regio samen. Dit is nodig omdat onze samenleving de komende jaren sterk vergrijst. Het aantal (complexe) zorgvragen groeit daardoor. Door samen te werken kunnen we hier beter op inspelen en de beschikbare zorgcapaciteit optimaal benutten. Zo werken we samen aan toekomstbestendige ouderenzorg in de regio.


Onze bevolking vergrijst in rap tempo en personeel is schaars. Samenwerking tussen organisaties is nodig om de toekomstige uitdagingen in de ouderenzorg het hoofd te bieden. Daarom werken twaalf organisaties in Noordoost-Brabant, waaronder Vughterstede, in netwerkverband samen aan de toekomst van de ouderenzorg, onder de naam IedereenZorgt.
Meer informatie vind je op iedereenzorgt.nl.