Zorg

Zorg

Als zelfstandig wonen niet meer gaat luisteren wij met zorg, naar uw woonwensen

Met de nodige hulp en voorzieningen uit uw omgeving en van gemeentelijke instanties is het vaak mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Als ondanks deze hulp thuis wonen niet meer mogelijk is, is een aanvraag voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis een optie.

Vughterstede heeft twee verzorgingshuizen in Vught, te weten: Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth in Vught.

Naast verzorging in de woonzorgcentra, vindt u bij Vughterstede ook hulpverlening in de wijkzorg, palliatieve zorg, overbruggingszorg en huishoudelijke hulp.

Maak uw wensen kenbaar en neem gerust contact op.

Palliatieve zorg
Huishoudelijke thuiszorg
Volledig pakket thuis (VPT)
Individuele begeleiding