Wonen

Wonen

Wonen bij Vughterstede

Vughterstede biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van wonen. In Vught verhuurt Vughterstede seniorenwoningen* (voorheen: aanleunwoningen) en seniorenappartementen.
Hier kunt u zelfstandig wonen, met de nodige hulp en voorzieningen uit uw omgeving en van gemeentelijke instanties.

Als ondanks deze hulp zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, is een aanvraag voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis een optie.
Vughterstede heeft twee verzorgingshuizen in Vught, te weten Woonzorgcentrum Theresia aan de Molenrijnselaan 48 in Vught (Vught Zuid) en Huize Elisabeth aan de Stint Elisabethstraat 2 in Vught (Vught Centrum)

Ook bestaat de mogelijkheid tot Tijdelijk verblijf en Respijtzorg.

Inschrijven voor een seniorenwoning of seniorenappartement. Download dan de onderstaande documenten.
Inschrijfformulier
Begeleidend schrijven bij inschrijfformulier
Informatie over de seniorenwoningen

*Vughterstede heeft de benaming aanleunwoning vervangen door de benaming seniorenwoning.
Deze benaming zult u voortaan tegenkomen in onze informatie-verstrekkingen, zoals brochures, brieven en advertenties.


Bewonerscommissie

Vughterstede beeft een bewonerscommissie. Dit komt omdat Vughterstede bemiddelt bij de verhuur van het woningaanbod van Stichting Mariënhoven en alle voorkomende activiteiten uitvoert die daarmee gemoeid zijn.

De bewonerscommissie bestaat uit een groep bewoners, bestaande uit door de bewoners gekozen of aangewezen personen. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners in een van de locaties van Mariënhoven, gelieerd aan Vughterstede. Dit betreft de verhuur van de (zelfstandige, niet zijnde WLZ) seniorenwoningen en -appartementen. De leden van de commissie zijn tevens lid van een van de locatieraden. Dit zorgt voor de verbinding.

De bewonerscommissie:

  • Behartigt de belangen van bewoners die een zelfstandige woning huren bij Mariënhoven.
  • Daarnaast raadpleegt zij de bewoners over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, beheer en veiligheid.
  • Fungeert zij als klankbord inzake onderwerpen als servicekosten, onderhoud en indexatie huurprijzen.
  • Adviseert zij de verhuurder ten aanzien van de verbetering van de woonomgeving en het leefklimaat.
  • Informeert zij huurders en houdt hen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt zij hen bij de gemeenschappelijke standpuntbepaling.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot zorgenwoonbemiddeling@vughterstede.nlSeniorenwoningen Huize Elisabeth
Seniorenwoningen WZC Theresia
Seniorenappartementen Merpatistraat
Woonzorgcentrum Theresia
Tijdelijk verblijf & Respijtzorg
Huize Elisabeth