Wonen

Wonen

Wonen bij Vughterstede

Vughterstede biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van wonen. In Vught verhuurt Vughterstede aanleunwoningen en seniorenappartementen.
Hier kunt u zelfstandig wonen, met de nodige hulp en voorzieningen uit uw omgeving en van gemeentelijke instanties. Als ondanks deze hulp zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, is een aanvraag voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis een optie.

Vughterstede heeft twee verzorgingshuizen in Vught, te weten Woonzorgcentrum Theresia aan de Molenrijnselaan 48 in Vught (Vught Zuid) en Huize Elisabeth aan de Stint Elisabethstraat 2 in Vught (Vught Centrum)

Ook bestaat de mogelijkheid tot Tijdelijk verblijf en Respijtzorg.

Aanleunwoningen Huize Elisabeth
Aanleunwoningen WZC Theresia
Seniorenappartementen Merpatistraat
Woonzorgcentrum Theresia
Tijdelijk verblijf & Respijtzorg
Huize Elisabeth