Woonzorgcentra

Woonzorgcentra

Woonzorgcentra

Met de nodige hulp en voorzieningen uit uw omgeving en van gemeentelijke instanties is het vaak mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Als ondanks deze hulp thuis wonen niet meer mogelijk is, is een aanvraag voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis een optie.

Vughterstede heeft twee verzorgingshuizen in Vught:
Woonzorgcentrum Theresia aan de Molenrijnselaan 48 in Vught (Vugh-Zuid) en Huize Elisabeth aan de Sint Elisabethstraat 2 in Vught (Vught-Centrum)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorg- en Woonbemiddeling Vughterstede. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Bel naar: 073-658 1177
Of mail naar: zorgenwoonbemiddeling@vughterstede.nl