Wetenstijd

Wetenstijd

Naar aanleiding van de nieuwe landelijke coronamaatregelen, laten we het volgende weten.

De Wetenstijden gaan voorlopig door, mits er voldoende aanmeldingen zijn.

Zijn er niet genoeg aanmeldingen voor een Wetenstijd dan worden de mensen die zich bij ABZ hadden aangemeld door ABZ daarover persoonlijk (telefonisch) benaderd.

Wetenstijd sluit op de normale tijd (uiterlijk 21.00), maar na 20.00 uur is de bar gesloten.

Bij grote, georganiseerde activiteiten waar veel mensen van buiten komen, gelden de landelijke regels:
scannen QR-code, sluiting horeca om 20.00 uur en gebruik maken van zitplaatsen.