Vughterstede kijkt terug

Vughterstede kijkt terug

De aankondiging van premier Rutte over de versoepeling van de coronamaatregelen, is bij Vughterstede met gejuich ontvangen. Na een roerig jaar zijn deze versoepelingen ook binnen Huize Elisabeth, Woonzorgcentrum Theresia en bij de thuiszorg duidelijk zichtbaar. Er wordt weer genoten van activiteiten, muziek, beweging en ook de vertrouwde bingo is weer gestart. De deuren zijn weer geopend voor bezoekers van buitenaf. “Dat voelt goed en is zoals het volgens ons hoort te zijn”, zegt Marli van den Ende, hoofd gastvrijheid bij Vughterstede. “We hebben de levendigheid en gezelligheid zó gemist! Ondanks dat we in het afgelopen jaar op allerlei manieren het aanbod hebben aangepast, is het fijn dat we nu weer als vanouds de draad kunnen oppakken.”

Zoals in elke sector heeft corona er bij Vughterstede flink ingehakt. Het begon met de eerste lockdown en daarmee de landelijke sluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen. In deze periode mochten bewoners geen bezoek meer ontvangen en niet buiten de locaties komen. Zelfs vrijwilligers waren niet meer welkom. Dat was een onwerkelijke tijd en het bracht veel zorgen en bezorgdheid met zich mee; de dagelijkse zorg aan de bewoners, de extra zorg voor zieke bewoners en de zorgen rondom de hele situatie. Continue speelde de vraag: hoe houden we het hoofd koel en het hart warm?

DE SCHOUDERS ERONDER
De eerste versoepelingen in de zomer van 2020 waren welkom en er werd weer zichtbaar genoten, tot begin december 2020. Toen sloeg het virus toe op beide locaties. Het trof vele bewoners en medewerkers en er brak een zware tijd aan. Vanuit alle hoeken werd hulp ingevlogen. Medewerkers stelden zich flexibel op en ondersteunden elkaar op alle mogelijke manieren. Restaurantpersoneel hielp mee op de zorgafdeling, welzijnsmedewerkers assisteerden de receptie, zorgmedewerkers kwamen terug op hun vrije dag, kantoorpersoneel hielp mee met de grote corona-schoonmaak en zo heeft iedereen een steentje bijgedragen. Samen de schouders eronder, dat was het motto.

“Tijdens deze periode leer je elkaar goed kennen, weet je wat je aan elkaar hebt. En weet je wat je mist, of beter gezegd wie je mist”, aldus Marli van den Ende. Vughterstede is trots op de ruim 300 vrijwilligers die al die tijd bij ons betrokken zijn gebleven. De vrijwilligers van Tafeltje-Dekje hebben na de eerste lockdown het werk weer opgepakt en bezorgden dag in dag uit de maaltijden bij de ruim 100 afnemers in Vught. “Bijzonder en fantastisch! Dat er zoveel mensen bereid zijn om de medemens te helpen, dat is juist in deze tijd zo hartverwarmend.”

SPONTANE ACTIES
Ook uit allerlei onverwachte hoeken in Vught kwamen veel steun- en dankbetuigingen. Op een aparte websitepagina is van al die hartverwarmende berichten een collage gemaakt. Er werden bloemen, taarten en andere lekkernij bezorgd, er meldden zich spontaan vrijwilligers om de tuin gereed te maken voor de zomer, er werden tasjes met verrassingen afgeleverd, de lokale omroep besteedde aandacht aan ons, er kwamen kosteloos artiesten buiten optreden, te veel om op te noemen. Al deze spontane acties hebben onze bewoners en medewerkers op de been gehouden. Het is ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken. “We zijn iedereen enorm dankbaar voor hun spontane acties. Het is met geen pen te beschrijven.”

Sinds kort zijn ook overige vrijwilligers weer volop in bedrijf om te ondersteunen op de afdelingen, in de restaurants, de technische dienst en bij activiteiten. “We zijn ontzettend blij dat we iedereen weer mogen verwelkomen, wat hebben we ze gemist! Via verschillende attenties en kaartjes hebben we de vrijwilligers het afgelopen jaar wel onze waardering uitgesproken en contact gehouden, maar het is geweldig om elkaar weer live op locatie te zien”.

TERUGBLIK OP MOEILIJKE TIJD
Helaas heeft het afgelopen jaar er ook toe geleid dat Vughterstede afscheid moest nemen van bewoners en vrijwilligers. Dat was moeilijk, vooral omdat het contact rondom een afscheid zo anders was dan men gewend is. Van den Ende: “We moeten de draad weer oppakken, maar dat gaat niet zonder eerst stil te staan bij wat we met elkaar hebben meegemaakt. Daarom organiseren we begin juli een Terugblik op Corona.” Deze terugblik is een bijeenkomst voor bewoners, cliënten, vrijwilligers, medewerkers, mantelzorgers, familieleden en iedereen die het afgelopen jaar betrokken is geweest bij het wel en wee binnen en rond Vughterstede. Het is  voor iedereen fijn om even terug te blikken op de hectiek, de impact en het verdriet. En tegelijkertijd op de saamhorigheid die is ontstaan, de lichtpuntjes die we met elkaar hebben gecreëerd. Helaas kan vanwege een maximale capaciteit niet iedereen aanwezig zijn. Daarom komt Avulo opnamen maken van deze speciale bijeenkomst en zal deze op televisie uitzenden. “Zo kan iedereen er toch nog een beetje bij zijn.”