Opening Beweegroute Woonzorgcentrum Theresia

Opening Beweegroute Woonzorgcentrum Theresia

Op vrijdag 26 juni 2020 opende wethouder Toine van de Ven (gemeente Vught) samen met Tom Jacobs (beweegagoog Vughterstede) en Mike Wiersma (MOVE Vught) de eerste drie beweegroutes in Vught. Deze routes starten bij Woonzorgcentrum Theresia. Vlak bij de hoofdingang van dit wijkpunt onthulden zij het nieuwe routebord. Uiteraard werd dit gebeuren feestelijk gevierd met een hapje en een drankje en het lopen van de eerste route.

‘Bewegen is goed voor iedereen. We willen de openbare ruimte veel meer gaan gebruiken om mensen in beweging te krijgen, op momenten dat zij dat willen, met wie en waar en hoe zij dat willen. Met de ingebruikname van deze beweegroutes is een belangrijke eerste stap gezet om jong en oud te verleiden om in beweging te komen’, aldus wethouder Van de Ven.

Tom Jacobs is heel erg trots dat de beweegroute er nu staat, na een traject van bijna twee jaar. ‘Ik ben vooral trots omdat onze bewoners en wijkbewoners hier prachtig gebruik van kunnen maken. Als we bewegen voelen we ons fijn. Het is goed voor de spieren en de hersenfunctie. Bewegen is daarom zeker ook voor de oudere medemens belangrijk. Daarnaast kunnen de beweegroutes aanzetten tot sociale contacten.’

Mike Wiersma vertelt: ‘Het idee is om rondom elk wijkpunt beweegroutes te creëren en verbindingen tussen de beweegroutes en wijkpunten te maken. We hopen hiermee heel Vught in beweging te krijgen en mensen met elkaar in contact te laten komen.’

De beweegroutes zijn een onderdeel van het project Vught beweegt. In de nabije toekomst worden meerdere beweeglocaties, routes en beweegpleinen ontwikkeld. In dit project werken de gemeente Vught, MOVE Vught en Vughterstede samen.
De borden zijn ontworpen door Iris Luit (@Kw1c)