Bij MaxX weer van start

Bij MaxX weer van start

Vanaf april 2021 zijn de activiteiten van Bij MaxX weer herstart. Bij MaxX biedt Vughtenaren net dat beetje hulp om een fijne daginvulling op maat te vinden. Ook als de leeftijd en/of een beperking een rol gaat spelen bij het uitoefenen van een hobby of deelnemen aan een activiteit binnen- of buitenshuis, biedt Bij MaxX hulp. Het credo van Bij MaxX is “zo lang mogelijk en zo gewoon mogelijk” blijven deelnemen aan activiteiten en de Vughtse samenleving. 

Wat doet Bij MaxX?
Bij Maxx ondersteunt inwoners in de gemeente Vught op diverse wijzen. Zij helpt bij het vinden van een fijne daginvulling, daarbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het bestaande activiteitenaanbod binnen Vught. Met oog voor eerdere hobby en interesses. Ook organiseert zij iedere donderdag welzijnsactiviteiten in DePetrus.

In een oriënterend gesprek met een medewerker van Bij MaxX wordt gekeken wat de wensen zijn van de hulpvrager en welke ondersteuning nodig is. De medewerker gaat dan op zoek naar de juiste hulp, activiteit en/of vrijwilliger. 

“Soms is iemand gebaat met een vrijwilliger die meegaat naar een activiteit buitenshuis en daarmee het steuntje in de rug geeft om weer deel te nemen aan die activiteit. Maar het kan ook zijn dat er mantelzorgondersteuning nodig is. Dan proberen we ervoor te zorgen dat er een sociaal netwerk komt’, aldus Marianne van Boxtel, bruggenbouwer Bij MaxX. “Of we zoeken bijvoorbeeld een vrijwilliger als  tuinmaatje wanneer de aanvrager gebaat is bij wat hulp en support bij het werken in de tuin”, vertelt Angeline van Gulik, eveneens bruggenbouwer Bij MaxX. Vrijwilligers zoeken we via “Vught voor Elkaar”.

Wat voor extra’s biedt Bij MaxX?
Als extra’s biedt Bij MaxX praktische zorg, hulp en begeleiding, zoals het regelen van vervoer of het regelen van een lunch. Maar ook hulp bij de medicatie, toiletgang en ogen druppelen door de verpleegkundige bij een activiteit in DePetrus. 

Voor wie?
Bij MaxX is bedoeld voor inwoners van de gemeente Vught die thuis wonen.
Voor deelname is geen indicatie nodig.  

Kosten
De hulp bij het vinden van de passende daginvulling is gratis. Wel wordt voor sommige welzijnsactiviteiten een deelnemersbijdrage gevraagd.

Wie werken er bij Bij Maxx?
De bruggenbouwers
Bij “Bij MaxX” werken twee bruggenbouwers/coördinatoren. Dat zijn Angeline van Gulik en Marianne van Boxtel. Angeline is verpleegkundige bij Vivent en kan als extra service tijdens de welzijnsactiviteiten verpleegkundige taken verrichten als dat nodig is. Marianne van Boxtel is coördinator Mantelzorgondersteuning bij Vughterstede en kan als extra service mantelzorgondersteuning inzetten als dat nodig mocht zijn.

De vrijwilligers
Naast de bruggenbouwers begeleiden enthousiaste vrijwilligers de deelnemers bij de activiteiten. Zo begeleiden zij elke donderdag de activiteiten van Bij MaxX in DePetrus. In coronatijd is de groepsgrootte maximaal vier personen. 

Contact opnemen
Wilt u graag meer informatie of deelnemen aan de activiteiten in DePetrus of meer informatie over daginvulling op maat? Neemt u dan contact op met Angeline van Gulik 06-40768176 of Marianne van Boxtel 06-40088024. Of stuur een berichtje via e-mail: BijMaxX@gmail.com