Voorzitter Cliëntenraad

(vrijwilligersvergoeding)

Functie
Als voorzitter van de cliëntenraad is het van belang om de stem van onze bewoners en cliënten te laten klinken, zodat hun belangen goed vertegenwoordigd worden in de ontwikkelingen binnen Vughterstede. De voorzitter is onafhankelijk en heeft als taak de cliëntenraad optimaal te ondersteunen, door middel van het voorbereiden van de vergaderingen, het begeleiden van de discussies, het bewaken van de prioriteiten, doelstellingen en afspraken. De voorzitter volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van langdurige zorg en medezeggenschap binnen de zorgsector en brengt hiervan de leden van de raad op de hoogte.

Over de cliëntenraad
De cliëntenraad van Vughterstede heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, door middel van gevraagde en ongevraagde advisering aan de raad van bestuur. De cliëntenraad wordt gevormd door minimaal 3 vrijwillige leden, een professioneel ambtelijk secretaris en een voorzitter. Vughterstede heeft inspraak georganiseerd door middel van een cliëntenpanel. Dit zijn naasten, vrijwilligers of bewoners van Vughterstede die op onderwerp worden bevraagd. Zij adviseren de cliëntenraad.

De cliëntenraad komt circa 8 keer per jaar bijeen, veelal op maandagmiddag of online. De cliëntenraad verzorgt ook, samen met het locatiemanagement, een paar keer per jaar familiebijeenkomsten voor naasten van bewoners, deze vinden veelal in de avonden plaats.

Wat bieden wij? 

  • Geen directe binding met Vughterstede (geen medewerkers, vrijwilligers of naasten die woonachtig zijn binnen Vughterstede).
  • Je bent een verbinder, communicatief vaardig.
  • Je voelt je betrokken bij de doelgroep en tegelijkertijd kun jij je onafhankelijk opstellen.
  • Je kunt je richten op het grotere, algemene belang van je achterban.
  • Je hebt gevoel voor positionering, zodat je duidelijk kunt aangeven wat wel en wat niet tot het taakgebied van de cliëntenraad behoort.
  • Je hebt vaardigheid en ervaring in het leiden van discussies en je kunt optreden als procesbegeleider in de discussies bij het realiseren van de doelstellingen van de cliëntenraad.
  • Voor de voorzitter is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Enthousiast geworden?
Spreekt deze vacature je aan? Dan ontvangen wij jouw motivatie/CV graag via onderstaande button.

Heb je eerst nog vragen?
Bel of mail ons gerust! Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Lucia van Iersel, Ambtelijk Secretaris GCR: 06-50172594, l.vaniersel@vughterstede.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.