Werken bij

Werken bij Vughterstede

Wij zoeken jou !

Werken bij Vughterstede is kiezen voor het werken met collega’s die zich dagelijks met enthousiasme inzetten om het verblijf van ouderen in de zorgcentra zo aangenaam mogelijk te maken. Het is werken in een dynamische organisatie, die voortdurend op zoek is naar mogelijkheden om de dienstverlening nog beter af te stemmen op de wensen van de bewoners.


Maar het werken bij Vughterstede is ook werken in een organisatie die de belangen van de medewerkers niet uit het oog verliest en waar medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers voor uiteenlopende functies. De meeste hebben betrekking op de directe zorg- en dienstverlening aan de bewoners en cliënten die thuis wonen. Maar er zijn ook functies die nodig zijn om de zorg- en dienstverlening te waarborgen, zoals koks, medewerkers in de huishouding en de wasserij en technisch personeel. Tenslotte zijn er nog verschillende andere ondersteunende functies, zoals financieel medewerkers, secretaresses en receptionisten.

Lees onze flyer
Lees voor meer informatie onze flyer: Werken en leren bij Vughterstede

Wij doen mee aan het Waarschuwingsregister!

We willen de beste zorg bieden, daar moeten cliënten op kunnen vertrouwen. Dat kan alleen met de juiste mensen op de juiste plek. Dat is ook wat Vughterstede voor haar cliënten wil bieden. Veiligheid en vertrouwen staan niet voor niets bij ons hoog in het vaandel.

Cliënten willen zo veilig mogelijk leven in een vertrouwde omgeving. Daarbij krijgen zij steun van Vughterstede en van mensen die voor hen belangrijk zijn. Samen maken we afspraken over wonen en werken, privacy, vrijheid en eventuele risico’s.

De meeste zorgverleners werken met hart en ziel voor cliënten. Toch wordt de zorgsector geconfronteerd met een ‘kleine’ groep van medewerkers (1-2%) die over de schreef gaat, bijvoorbeeld door diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit veroorzaakt emotionele en materiële schade en heeft vaak een behoorlijke (soms blijvende) impact voor alle betrokkenen. Medewerkers die strafbare feiten plegen doen een ernstig afbreuk aan de kwaliteit van de zorg.

Preventie
Een goed gebruikt Waarschuwingsregister is onmisbaar om dit te voorkomen. Daarom doet Vughterstede mee aan het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en registreren we altijd. Het Waarschuwingsregister richt zich op preventie en het voorkomen van recidive. Het register waarschuwt ons en andere zorgaanbieders op het moment dat een medewerker solliciteert die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Checken
Vughterstede vraagt nieuwe medewerkers in de zorg bij indiensttreding altijd een recente Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te overhandigen. Daarnaast doet Vughterstede een check in het register van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.

Melden
Vughterstede is wettelijk verplicht melding te maken in het register van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wanneer een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet vanwege het ernstig disfunctioneren van een zorgverlener. Daarnaast meldt Vughterstede een medewerker in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn als deze is ontslagen of als de arbeidsrelatie is beëindigd wegens diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten. Voorwaarden hiervoor zijn dat aangifte is gedaan tegen de betreffende medewerker (er is een proces-verbaal opgemaakt) en dat de arbeidsrelatie is beëindigd.

Meer informatie?
Meer informatie over het Waarschuwingsregister vind je op de website van Waarschuwingsregister zorg en welzijn. Of neem contact op met Dis Kusters (hoofd P.O.&O), beheerder Waarschuwingsregister.

Heb je vragen over ouderenmishandeling? Kijk dan in het protocol ouderenmishandeling in ManualMaster. Daarin staat wat je kunt doen met signalen die te maken hebben met een onveilige zorgrelatie. Daarnaast kan je met vragen terecht bij de VGG of wijkverpleegkundige.

Goede voorwaarden
We bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ruime opleidingsmogelijkheden, een fietsplan en een levensloopregeling. Ook zijn er mogelijkheden om parttime te werken.

Opleiding en stage
Is een baan in de ouderenzorg jouw ambitie, maar heb je hiervoor nog geen diploma’s? Dan ben je bij Vughterstede aan het juiste adres!

Er zijn mogelijkheden om bij ons een opleiding te volgen. Zo bieden wij leer-werktrajecten (BBL-trajecten) voor opleidingen van verzorgende IG tot verpleegkundige.

De combinatie van werken en leren spreekt veel mensen aan, omdat je het geleerde op school meteen in de praktijk tegenkomt. Bovendien ben je als leerling in dienst van Vughterstede en verdien je meteen salaris!
Als leerling maak je deel uit van een team. Je kunt rekenen op professionele begeleiding door een van onze praktijkopleiders en je eigen vaste werkbegeleider. Je staat er dus niet alleen voor

Erkend leerbedrijf
Vughterstede is een erkend leerbedrijf. Als je al een opleiding tot zorgprofessional volgt, bieden wij de mogelijkheid tot het lopen van stage. Als stagiair krijg je alle ruimte om mee te kijken en te leren. Er zijn mogelijkheden van niveau 1 tot en met niveau 5.

We werken samen met opleidingen in de regio en er zijn afspraken gemaakt met het Koning Willem I College. Als BOL-stagiair(e) word je bij ons dus ‘klaargestoomd’ voor het echte werk.

Heb je interesse in een BBL-leerplek of ben je op zoek naar stagemogelijkheden voor een BOL- opleiding? Mail dan naar: sollicitaties@vughterstede.nl.