Update coronamaatregelen

Update coronamaatregelen

Update 21 maart 2022 – gebruik mondkapjes afgeschaft per 21 maart

We zijn verheugd om te kunnen melden dat, gezien het dalend aantal besmettingen, we per maandag 21 maart 2022 het standaard gebruik van mondkapjes afschaffen. Mooi om dit te kunnen doen op de eerste dag van de lente.

Natuurlijk moeten we blijven opletten. We vragen u nog steeds om uw handen goed te wassen en bij milde klachten u te laten testen.

Update 04 maart 2022 – per direct mondkapje weer op

Helaas zien we het aantal besmettingen weer toenemen. Binnen de regio zien we ook dat het steeds lastiger is om de roosters rond te krijgen. We moeten waakzaam zijn en blijven. De eerste stap die we gaan zetten is de terugkeer van het mondkapje: bij het rondlopen binnen het gebouw draagt iedereen weer een mondkapje.

Update 17 februari 2022 – losgelaten coronamaatregelen

Goed nieuws tijdens de persconferentie: het lijkt er op dat we snel terug mogen naar normaal! Hieronder een korte samenvatting van de wijzigingen binnen Vughterstede.

Mondkapjes hoeven vanaf nu niet meer gedragen worden in de algemene ruimtes

Het voorschrift om mondkapjes te dragen in publieke ruimtes vervalt formeel vanaf 25 februari. Wij vinden het onduidelijk om de maatregelen op te knippen. Daarop laten wij de mondkapjesplicht vallen vanaf morgen. Ook bezoek hoeft dus geen mondkapje meer op. We vragen u wel een mondkapje te dragen bij klachten.

1.5 meter wordt losgelaten

Ook de 1.5 meter laten we los. Daarom breiden we het maximaal aantal bezoekers van het restaurant uit naar 75 maximaal. We laten het aantal niet helemaal los omdat we te grote onrust willen voorkomen.

Geen maximum meer aan bezoek

Ook het maximum aantal bezoekers laten we los.

Update 08 februari 2022Oproep voor hulp

Corona bij bewoners – corona bij medewerkers

Om die reden willen we dan ook een oproep doen. Mocht u in de gelegenheid zijn om ons een
handje te helpen, dan zouden we dat zeer op prijs stellen. U kunt dit specifiek ten behoeve van uw
naaste doen, maar mogelijk dat u ook tijd heeft om iets voor de afdeling te doen.

Klik hier voor meer informatie.

Update 20 januari 2022

Gelukkig kunnen we u melden dat het op het gebied van corona rustig is.

Geen corona-uitbraak

We hebben enkele incidentele besmettingen gekend de afgelopen periode, maar deze hebben niet geleid tot een uitbraak. Dit heeft deels te maken met het feit dat we een hoge ‘booster-graad’ hebben. Maar ook weten we dat de Omikron-variant minder ernstig is qua ziektebeeld. Het aantal besmettingen in het land loopt nog steeds op, dus we moeten enorm waakzaam blijven. We zijn blij met het feit dat het aantal ziekenhuisopnames en het aantal IC-opnames daalt.

De huidige maatregelen blijven van kracht

Wel willen we u attenderen op het gebruik van een wegwerpmondkapje in onze gebouwen. Het gebruik van stoffen mondkapjes of plastic schermen raden we sterk af; deze geven echt veel minder bescherming.

Quarantaine

Sinds vorige week geldt dat de quarantaineregel niet nodig is als u:

 • korter dan 8 weken positief getest bent en geen klachten heeft; OF
 • langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie heeft gehad en geen klachten heeft.

Boosterupdate 22 december 2021
Vandaag 22 december 2021 en vorige week ontvingen de cliënten van de verzorgingsafdelingen Vughterstede de boostervaccinatie. Begin december ontvingen de cliënten van de verpleegafdelingen Vughterstede de vaccinatie. Alle intramurale bewoners die wilden en mochten volgens de richtlijnen zijn dan voor de kerst gevaccineerd.
Eerder deze maand zijn ook veel van onze medewerkers en vrijwilligers geboosterd.
Dankzij een strakke planning en top organisatie heeft Vughterstede dit kunnen realiseren.
Tevens deze momenten aangegrepen om iedereen te verwennen met een lekker drankje en hapje in kerstsfeer.

Bezoek – restaurant – activiteiten – update 20 december 2021
Booster
Veel vrijwilligers en medewerkers van Vughterstede zijn ‘geboosterd’ en zo ook bijna alle bewoners. Aanstaande woensdag volgen nog de bewoners van de verzorgingsafdeling van Huize Elisabeth.

Maatregelen
We hebben de volgende maatregelen genomen, die van toepassing zijn in de lockdown tot en met 14 januari 2022.

Restaurant en activiteiten

 • Onze bewoners mogen gewoon in het restaurant eten.
 • Een groot deel van de activiteiten kunnen doorgaan, zoals de bingo, kerstsoupers en de eindejaarsbijeenkomst. Wel zijn we genoodzaakt om de artiesten die we hadden ingepland, af te zeggen.
 • De restaurants houden we op deze manier echt voor de eigen bewoners, met een maximum van 40 personen.

Bezoek

 • Natuurlijk blijft u van harte welkom. Familie vragen we om hun naaste te bezoeken op de kamer en niet in het restaurant. Daarnaast worden familieleden gevraagd om zich te houden aan de landelijke maatregelen (maximaal aantal gasten 2, tijdens de feestdagen maximaal 4).
 • We vragen u om uw mondkapje te dragen bij binnenkomst en in de algemene ruimtes en gangen.
 • Vergaderingen of bijeenkomsten worden gepland via Teams, tenzij het echt niet anders kan. Als het niet anders kan, dan graag rekening houden met het maximaal aantal personen in een ruimte.

Klachten bij omikron
Let op: het blijkt dat de klachten bij de omikron-variant afwijken ten opzichte van de vorige varianten van het coronavirus. De klachten lijken milder, denk hierbij aan:

 • Verkoudheidsklachten als loopneus, niezen, keelpijn en neusverkoudheid
 • Brok in de keel
 • Hoesten
 • Een benauwd gevoel
 • Zweetaanvallen (voornamelijk ’s nachts)

Mondkapjes en QR-code – vanaf 6 november 2021
Vanaf zaterdag 6 november 2021 is de regel dat we weer mondkapjes moeten dragen in openbare ruimtes. Daarom vragen wij bezoekers om vanaf zaterdag een mondkapje te dragen bij verplaatsing door het gebouw. We gaan hier echter niet actief op handhaven.

Bijeenkomsten, zoals de maaltijden en activiteiten kunnen gewoon doorgaan. Wanneer het activiteiten of bijeenkomsten betreft waar bezoekers van buiten Vughterstede aan deelnemen, zoals Wetenstijd, wordt bij de toegang een QR-code gevraagd.

Activiteiten gaan door – vanaf 15 juli 2021
Onze activiteiten voor bewoners zetten we voort, maar we zorgen er wel voor dat we geen grote gezelschappen uitnodigen, zoals een orkest of een koor. Ook beperken we de schoolbezoekjes tot maximaal tien kinderen en organiseren we zoveel mogelijk buiten. Ook zorgen we tijdens de activiteiten voor een vaste zitplaats.

De coronaregels blijven wél bestaan, dus mondkapjes dragen blijft het dringende advies indien je nog niet gevaccineerd bent. We gaan hier echter niet op handhaven.

Activiteiten ook weer voor gasten – vanaf 7 juni 2021
De reden hiervoor is, dat we (binnenshuis) inmiddels ruim boven de 80% vaccinatiegraad zitten. Volgens het regeringsplan voor versoepelingen (inclusief de adviezen van het RIVM) is de vaccinatiegraad leidend. Dit betekent dat mondkapjes, 1.5 meter en maximale aantallen niet meer van toepassing zijn.

De coronaregels blijven wél bestaan, dus mondkapjes dragen blijft het advies indien je nog niet gevaccineerd bent. We gaan hier echter niet op handhaven.

Het restaurant gaat weer open voor het koffie-uurtje, activiteiten etc.
Ook mensen van buitenaf zijn dan weer welkom om hieraan deel te nemen.

Mondkapjes – vanaf 9 april 2021
Het paasweekend was al een verademing. Het was zo fijn om wat meer ruimte te ervaren om zo ook de bewoners van de seniorenwoningen weer te laten aanschuiven met de maaltijd en ook om de activiteiten op onze locaties weer op te starten. En dit kan allemaal omdat een groot deel van de bewoners en medewerkers gevaccineerd is. Meer dan 90% van de bewoners hebben beide vaccinaties gehad.
Vanaf vandaag, 9 april 2021, willen we ook de restricties los laten ten aanzien van het gebruik van mondkapjes. We adviseren nog wel om mondkapjes te gebruiken als u zelf klachten heeft (en u nog niet volledig gevaccineerd bent) of als uw familielid klachten heeft. Maar we gaan ervan uit dat u zich daarvan bewust bent. Laten we hiermee weer een stap in de goede richting maken; het menselijk contact is door velen zo gemist.

Restaurant weer open seniorenwoningen – vanaf 4 april 2021
Voor de bewoners van de verpleeg- en verzorgingsafdelingen was het restaurant vanaf 8 maart weer geopend.
Vanaf zondag 4 april (Eerste Paasdag) mogen we de bewoners van de seniorenwoningen ook weer ontvangen in het restaurant of op het terras. Een bezoeker is ook van harte welkom.

Bezoekers – vanaf 9 maart 2021
Het aantal besmettingen is landelijk aan het afnemen. Ook in onze locaties is dat het geval. De meeste van onze bewoners zijn inmiddels ook gevaccineerd. Daarom is besloten dat er ruimte is voor twee bezoekers per dag in plaats van één. Dit geldt vanaf 9 maart 2021. Vandaag wordt dit bericht gecommuniceerd naar de contactpersonen van onze bewoners.
Onze vrijwilligers zijn ook van harte welkom, voor 1-op-1-begeleiding van bewoners, bij kleine groepsactiviteiten en in het restaurant. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!

Restaurants – vanaf 8 maart 2021
Vanaf maandag 8 maart kunnen we onze bewoners weer verwelkomen in het restaurant voor de gezamenlijke maaltijd.
De medewerkers van het restaurant bellen de bewoners om te vragen of ze hiervan gebruik willen maken, of dat ze toch nog in hun kamer willen blijven eten.
Volgende week bekijken we wat de eventuele mogelijkheden zijn voor de bewoners van de seniorenwoningen.

Vaccinaties – 5 februari 2021
Op 5 februari 2021 is gestart met het vaccineren van onze bewoners.
Een groot deel van onze medewerkers heeft al een oproep gekregen. Zij worden via de GGD gevaccineerd.
Op weg naar meer vrijheid, blijheid en bewegingsruimte!