Het verhaal van Vughterstede

Het verhaal van Vughterstede

Het verhaal van Vughterstede

In Vught is Vughterstede dé aanbieder van ouderenzorg. Wij zijn een warme gemeenschap van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Vanuit onze locaties Theresia en Elisabeth en onze wijkteams zetten we ons van harte in voor het welzijn van de ouder wordende mens.


Hart voor goede zorg

Bij Vughterstede is iedere cliënt een uniek mens met een eigen verhaal. Als cliënten met ons in contact komen, hebben ze al een groot deel van hun levenspad bewandeld. Een leven waarin zij allerlei ervaringen en kennis hebben opgedaan en waarin ze omringd zijn geweest door familie en vrienden. Maar de cliënten hebben dan ook nog een leven vóór zich, al gaat dat vaak gepaard met toenemende hulpvragen. Met de zorg van Vughterstede zal een aantal dingen veranderen voor de cliënt. Maar wij zijn overtuigd dat de behoeften en wensen van de cliënt het vertrekpunt zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zich thuis voelen, het gezellig hebben en goede zorg ontvangen. Of ze nu bij ons wonen, of nog thuis.

Onze service bestaat uit vier pijlers – de vier hartjes in ons logo: zorg, wonen, activiteiten en diensten. Primair zijn we een aanbieder van zorg, daarom komt de pijler zorg ook terug in ons motto ‘hart voor goede zorg’. Maar daarnaast bieden we onze cliënten een nieuw thuis en zetten we ons in voor hun welzijn. Ten slotte bieden we een breed scala aan diensten dat speciaal afgestemd is op de ouderen die nog thuis wonen.
‘Hart voor goede zorg’ dragen we uit door te werken volgens de volgende kernwaarden:


Wij hebben oog voor elkaar
Het gevoel in verbinding te staan met anderen is voor ieder mens essentieel. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze cliënten en medewerkers deze betrokkenheid ervaren en als mens gezien worden. Bij Vughterstede staan we open voor elkaar. Naar onze cliënten toe hebben we natuurlijk aandacht voor de kwetsbaarheid die zij hebben. Maar zij ervaren vooral dat we in gesprek gaan en oprechte belangstelling hebben voor de verhalen van hun leven.

We laten ruimte voor eigen regie
In verbinding staan, betekent voor ons ook dat we aandacht hebben voor iemands kwaliteiten, wensen en behoeften. Én dat we daar zo veel mogelijk op inspelen. Wij geven zowel onze cliënten als medewerkers graag de vrijheid om keuzes te maken die bij hen passen. Zo kunnen zij zelf invulling geven aan het pad dat zij bewandelen.

We maken afspraken en zijn daarop aan te spreken
Bij Vughterstede voegen we graag de daad bij het woord. Daarom leggen we de keuzes die onze cliënten en medewerkers maken, vast in concrete afspraken. We houden niet van loze beloftes. Dus pakken we onze verantwoordelijkheid om acties uit te voeren en beslissingen te nemen. En uiteraard zijn we aan te spreken op de afspraken die we gemaakt hebben.


Wij geloven in de individuele krachten en kwaliteiten van onze mensen. Door deze te verenigen staan we sterk. Zo werken we allemaal samen vóór de cliënt en mét de cliënt.


We maken het verschil samen
Iedereen bij Vughterstede zet zich in om de hoogst haalbare kwaliteit te bereiken, namelijk het welbevinden van de cliënten en bewoners. Elke schakel in deze keten is belangrijk: Vughterstede als organisatie, de medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en de cliënten zelf.

Onze kernwaarden in de praktijk
Met het hart voor goede zorg leveren wij persoonsgerichte zorg op basis van onze 4 kernwaarden. De kwaliteiten van onze cliënten zijn het uitgangspunt. Wat kúnnen ze? En welke kwaliteiten en vaardigheden willen ze in blijven zetten, voor zichzelf of voor een ander?

Onze persoonsgerichte zorg gaat niet uit van standaardoplossingen, maar biedt elke cliënt die individuele invulling van de (zorg)vraag die het best bij hem past. We schrijven dus geen zaken voor, we bieden de cliënt mogelijkheden aan.

Zoals de kwaliteit centraal staat bij de zorg voor onze cliënt, zo staat deze ook centraal bij de ontwikkeling van onze medewerkers. Waar ben je goed in? En op welk gebied wil je je verder ontwikkelen? Dankzij het competentiemanagement brengen wij de kwaliteiten en behoeften van onze medewerkers in kaart. Talent en de wil om te ontwikkelen vormen in onze werkwijze de basis om verder te groeien. Vughterstede biedt medewerkers de gelegenheid om hun horizon te verbreden.