Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. Mantelzorgers kunnen bij Vughterstede terecht voor ondersteuning.


Wanneer ben ik mantelzorger?

  • U zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend familielid, vriend of buur.
  • U verzorgt diegene of staat deze op een andere manier bij.
  • U verdient geen geld met dit zorgen.
  • U verleent geen zorg vanuit een vrijwilligersorganisatie.
  • De zorg kan langdurig zijn (langer dan drie maanden) of intensief zijn (meer dan acht uur per week). Maar iemand die voor twee maanden een naaste vier uur per week bijstaat, is net zo goed mantelzorger.

Wetenswaardig

  • Bijna de helft van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar. In deze leeftijd hebben veel mantelzorgers naast de zorg voor hun gezin en hun werk ook de zorg voor hulpbehoevende ouders.
  • Van alle mantelzorgers zorgt 40% voor een ouder of schoonouder. Bijna 20% verzorgt een partner. Iets meer dan 10% biedt hulp aan een kind (die ook volwassen kan zijn). 15% zorgt voor een ander familielid en één op de zes geeft hulp aan vrienden, kennissen, collega’s of buren.
  • De geschatte waarde van mantelzorg ligt op 7 miljard euro.
Mantelzorgondersteuning
Lotgenotengroep
GeheugenCafé
Vrijwilligers mantelzorgondersteuning