Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is een vorm van thuiszorg, die geheel of gedeeltelijk bestaat uit persoonlijke verzorgingstaken. Een wijkverzorgende van Vughterstede biedt deze hulp op afgesproken tijden gedurende een bepaalde periode.


Persoonlijke verzorging
Soms heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. Dat kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld omdat u uit het ziekenhuis bent gekomen en herstellende bent. Het kan ook zijn dat u langdurige ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent of chronische gezondheidsklachten heeft.

Thuiszorg Vughterstede kan de persoonlijke verzorgingstaken gedeeltelijk of geheel van u overnemen.

Zorgplan
Een wijkverpleegkundige van Vughterstede stelt in overleg met u een zorgplan op. Hierin wordt vastgelegd welke zorg u nodig heeft. Ook worden met u afspraken gemaakt over de tijden en de duur van de zorg. De persoonlijke verzorging wordt gegeven in geplande tijden. De wijk-verpleegkundige overlegt de zorg samen met u.

Voorbeelden
Thuiszorg Vughterstede kan u:

Ondersteunen bij:

  • het opstaan;
  • het naar bed gaan;
  • het aan- en uitkleden;
  • het eten, het douchen;
  • het aan- en uittrekken van steunkousen.

Begeleiden bij:

  • het omgaan met ziekte;
  • ouderdomsproblemen;
  • het gebruiken van medicijnen;
  • het oefenen met hulpmiddelen.

Samenwerking
Onze wijkverpleegkundigen werken nauw samen met alle disciplines van de gezondheidszorg bij u in de buurt, zoals de huisarts en de apotheek. Indien nodig hebben zij overleg met specialisten van het ziekenhuis.
Het team van Thuiszorg Vughterstede is zeer toegewijd en biedt vakbekwame en specialistische zorg.

Vergoeding
Thuiszorg wordt vergoed uit uw zorgverzekering. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om een pgb (persoonsgebonden budget) aan te vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden, het aanvragen en de vergoeding neemt u contact op met onze medewerkers van Thuiszorg Vughterstede.
Telefoon: 073-658 1177
E-mailadres: thuiszorg@vughterstede.nl

Lees ook onze brochure: Vughterstede – Ook bij u thuis!