Verpleegkundige zorg

Verpleegkundige zorg

Verpleegkundige zorg

Met het oog op herstel van ziekte of om verergering te voorkomen, kan verpleegkundige hulp aan huis worden geboden.
Een wijkverpleegkundige van Vughterstede biedt u deze hulp op een vooraf afgesproken tijd en voor een vooraf overeengekomen duur.


Als u thuis verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u Thuiszorg Vughterstede inschakelen. Heeft u een wond die moet worden verzorgd of een stoma waar u hulp bij nodig heeft? Heeft u hulp nodig bij het toedienen van uw medicijnen of injecteren of katheteriseren?

Zorgplan
Een wijkverpleegkundige van Vughterstede stelt in overleg met u een zorgplan op. Hierin wordt vastgelegd welke zorg u nodig heeft. Ook worden met u afspraken gemaakt over de tijden en de duur van de zorg.

Samenwerking
De wijkverpleegkundigen van Vughterstede werken nauw samen met alle disciplines van de gezondheidszorg bij u in de buurt, zoals de huisarts en de apotheek. Bovendien hebben zij regelmatig overleg met de specialisten van het ziekenhuis.
Het team van Thuiszorg Vughterstede is zeer toegewijd en biedt vakbekwame en specialistische zorg.

Vergoeding
Thuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor deze vergoeding geldt geen eigen bijdrage en eigen risico. Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om een PGB (persoonsgebonden budget) aan te vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden, het aanvragen en de vergoeding neemt u contact op met onze medewerkers van Thuiszorg Vughterstede.
Telefoon: 073-658 1177
E-mailadres: zorgenwoonbemiddeling@vughterstede.nl

Lees ook onze brochure: Vughterstede – Ook bij u thuis!