Ondersteunende begeleiding

Ondersteunende begeleiding

Ondersteunende begeleiding

Wanneer u als gevolg van een meestal lichamelijke of geestelijke beperking moeite heeft met het opstarten of invullen van de dag, kunt u daarbij ondersteund worden. Vughterstede biedt ondersteunende begeleiding waarbij u kunt denken aan het structureren van de dag en het oefenen van dagelijkse vaardigheden zoals het zich redden in het postkantoor, het doen van boodschappen of zorg voor het eigen huishouden.


Uw mogelijkheden zijn leidend
Begeleiding bij het oplossen van problemen, het nemen van besluiten en het inschatten van de gevolgen ervan, behoort ook tot de mogelijkheden. Maar ook het ondernemen van een activiteit, zoals wandelen, het samen doen van een gezelschapsspel om de eenzaamheid te verdrijven of begeleiding naar het ziekenhuis is mogelijk.

Wij gaan uit van de mogelijkheden die u nog heeft. De ondersteuning is er steeds op gericht, dat u uw leven in eigen hand houdt en hier zelf invulling aan geeft.

Aanvraag, indicering en eigen bijdrage
Ondersteunende begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Voor het aanvragen van een indicatie voor begeleiding, waar dagverzorging onder valt, kunt u terecht bij het gemeentelijke loket WegWijs. Zij bepaalt of u recht heeft op begeleiding. Ook kijkt zij met u of en voor welke voorziening u in aanmerking komt.

Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt u de rekeningen.

Als de indicatie is gesteld en u recht heeft op zorg, kunt u met ons contact opnemen om de zorg bij u aan huis te leveren. U kunt dan kiezen uit zorg in natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Zorg in natura door Vughterstede
Zorg in natura betekent dat u kiest voor zorg door een organisatie zoals Vughterstede. Als u voor ons kiest, zorgen wij ervoor, dat een zorgverlener bij u aan huis komt. Met u worden afspraken gemaakt over de manier waarop de zorg wordt verleend. Wij regelen voor u de hiermee gemoeide administratie.

PGB en Vughterstede
Als u kiest voor een Persoongebonden Budget (PGB) krijgt u van het zorgkantoor een bepaald bedrag toegewezen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. U kiest zelf een zorgverlener (bijvoorbeeld uw buren), maakt zelf afspraken en regelt zelf uw administratie. Maar u kunt met uw PGB er ook voor kiezen om uw zorg in te kopen bij Vughterstede.

Informatie over het PGB vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden, het aanvragen en de vergoeding neemt u contact op met onze medewerkers van Thuiszorg Vughterstede.
Telefoon: 073-850 6000
E-mailadres: thuiszorg@vughterstede.nl

Lees ook onze brochure: Vughterstede – Ook bij u thuis!