Verhaal Peter Haenen

Werken & leren bij Vughterstede

Peter… over zijn werk bij Vughterstede


Mijn naam is Peter Haenen en ben sinds februari 2022 werkzaam bij Vughterstede. Nu als gespecialiseerd verpleegkundige GGZ , maar hiervoor ben ik als projectverpleegkundige ‘onbegrepen gedrag’ in dienst gekomen. De naam van de functie is veranderd, maar mijn werkzaamheden zijn nog hetzelfde. Ik help bij bewoners/cliënten die ‘signaalgedrag’ vertonen, op beide locaties van Vughterstede en incidenteel ook in de wijkzorg. Door mee te denken en te onderzoeken waar het gedrag vandaan komt en wat een bewoner/cliënt nodig heeft. Verder probeer ik collega’s en teams te helpen om op een juiste wijze met dit ‘signaalgedrag’ om te gaan. Ook ben ik betrokken bij het implementeren van de samenzorgcoach en geef ik voorlichting over signaalgedrag en psychiatrische problematiek. 

Mijn drijfveer
Vughterstede is een kleine organisatie waarin we elkaar goed kennen en elkaar met de voornaam aanspreken. Dit heeft zijn nadelen, maar zeker ook prettige kanten en voordelen. De huidige tijden zijn niet altijd makkelijk, maar daardoor vind ik het juist een uitdaging om te zoeken naar mogelijkheden om onze doelgroep toch een fijne en passende zorg te kunnen blijven bieden. Het mooie aan mijn werk zijn de leuke collega’s en de uitdagende en leuke doelgroep. Mijn drijfveer blijft al decennia hetzelfde: om samen iets te kunnen betekenen voor de hulpbehoevende medemens. Om de hulp te kunnen bieden die ik zelf ook zou willen hebben als ik in hun schoenen zou staan. 

Zuinig zijn op elkaar
Vughterstede kent vier kenwaarden, maar als ik er een moet kiezen die bij mij het meeste past is dat: “We maken samen het verschil”. We kunnen door de huidige problemen en veranderingen alleen iets bereiken door de samenwerking op te zoeken met anderen: familie, collega’s, andere disciplines en iedereen die iets kan of wil betekenen. Maar “Oog hebben voor elkaar” vind ik eigenlijk minstens zo belangrijk. Omdat we in ons eentje maar vrij weinig kunnen bereiken en we dus zuinig moeten zijn op elkaar. 

“Hart voor goede zorg” betekent voor mij dat we moeten blijven zoeken hoe we voor ieder individu die afhankelijk is van onze hulp, het goed kunnen regelen. Om de zorg af te stemmen op de individuele wensen en behoeftes. Door het zoeken naar de juiste balans en inzet, zonder te betuttelen of te overvragen. 

Plezier in mijn werk
Wat me bij zal blijven van dit werk zijn vaak kleine gebaren en geluksmomentjes: hoe collega’s bewoners kunnen troosten of kalmeren of samen kunnen lachen. Humor is zo belangrijk in dit werk.  Mijn levensmotto is: “We zijn nooit te oud om te leren.” Dat is wat anders dan wat ik nodig heb om mijn werk met plezier te kunnen blijven doen. Dat is vooral het samenwerken met collega’s en de uitdagingen die deze doelgroep met zich meebrengt.