Waarschuwingsregister

Waarschuwingsregister

Stichting Vughterstede voert een actief preventiebeleid tegen strafbare gedragingen (en/of grensoverschrijdend gedrag). Bij geconstateerde strafbare feiten volgt ontslag en doen wij altijd aangifte bij de politie. Daarnaast vindt een registratie plaats in ons Intern Register én onder voorwaarden in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn van RegioPlus.

Meer informatie?
Meer informatie over het Waarschuwingsregister vind je op de website van Waarschuwingsregister zorg en welzijn. Of neem contact op met Dis Kusters (hoofd P.O.&O), beheerder Waarschuwingsregister.