Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Iedere dag zijn vele medewerkers en vrijwilligers hard aan het werk om het wonen en leven in Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth en de aanleunwoningen zo prettig mogelijk te laten zijn. Het verlenen van zorg is mensenwerk. Daarbij gaan veel dingen goed, soms kunnen of moeten dingen beter of anders. Onze bewoners kunnen via de Gemeenschappelijke cliëntenraad en locatieraden hier invloed op uitoefenen.


Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR)
Vughterstede heeft een Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR) die  de belangen van de cliënten van de wooneenheden verzorging en verpleegzorg en de aanleunwoningen van Vughterstede/Mariënhoven vertegenwoordigt. Zij bespreekt locatie-overstijgende onderwerpen. Daarnaast wordt per locatie locatieraad gehouden door cliënten en vertegenwoordigers van cliënten van Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth en de aanleunwoningen. In dit overleg worden zaken besproken die de cliënten en de specifieke locatie betreffen.

Samenstelling GCR
In de GCR zitten cliënten en vertegenwoordigers van cliënten van Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth en de aanleunwoningen. Bovendien wordt zij  ondersteund door  interne en externe adviseurs, onder andere de ambtelijk secretaris en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

Taken GCR
De GCR gaat na wat de cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening en spreekt hierover met de Raad van Bestuur. De GCR is er echter niet alléén om de Raad van Bestuur op de hoogte te houden van wat cliënten vinden. Zij geeft ook haar mening over en adviseert bij tal van zaken, zoals de benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur, verandering van de huisregels, kwaliteit van de zorg, renovatie van het huis of een fusie met een ander verpleeg- en/of verzorgingshuis. Zij praat en beslist dus mee over tal van zaken die voor cliënten van belang zijn.

Inbreng cliënten
De GCR stelt de inbreng van de cliënten erg op prijs en nodigt hen uit om opmerkingen, vragen en klachten kenbaar te maken.

Lees ook onze brochure over de Gemeenschappelijke cliëntenraad en haar jaarverslag 2019