Herdenkingsdag

Herdenkingsdag

Herdenkingsdag
Tijdens twee indrukwekkende bijeenkomsten op 1 juli 2021 stonden we samen met onze bewoners stil bij wat iedereen overkwam tijdens de coronaperiode.
In de vorm van verhalen, dans en muziek voelden iedereen zich met elkaar verbonden door de herinneringen aan een emotionele en intensieve tijd. Als herdenking aan alle dierbaren die ontvallen zijn, worden in de tuinen van Vughterstede vlierbomen geplant.
De vlier staat symbool voor kracht en een nieuw begin.

Dank aan iedereen die deze bijeenkomsten tot een onvergetelijk gebeuren hebben gemaakt: bewoners, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en familie.
Speciaal dank aan bewoners de heer P. van de Broek, de heer Elissen en mevrouw A. van de Wouw, medewerkers Kim van Baardwijk, Marli van den Ende en Just Hebly en bestuur Peggy van der Koelen voor het delen van hun verhalen.
Lees hier het verhaal namens de organisatie.
Lees hier het gedicht van Kim van Baardwijk.

Organisatie was in handen van Carine Brouns en Liesbeth van Eijden.

Dank ook aan Avulo TV Vught, André Deleu en Daphne van de Wiel, voor het maken van een opname van deze speciale herdenking. Vanaf zondag 4 juli 2021 te zien via Ziggo kanaal 37, KPN 1303. En is te bekijken via https://youtu.be/EdRTpPIpPtQ.
De sfeervolle muzikale omlijsting werd verzorgd door Classic meets Pop. Wedstrijddansers Femke en Tim trokken de aandacht door hun passionele dansuitvoeringen.

#hartvoorgoedezorg#samensterk

Vughterstede kijkt terug

Vughterstede kijkt terug

De aankondiging van premier Rutte over de versoepeling van de coronamaatregelen, is bij Vughterstede met gejuich ontvangen. Na een roerig jaar zijn deze versoepelingen ook binnen Huize Elisabeth, Woonzorgcentrum Theresia en bij de thuiszorg duidelijk zichtbaar. Er wordt weer genoten van activiteiten, muziek, beweging en ook de vertrouwde bingo is weer gestart. De deuren zijn weer geopend voor bezoekers van buitenaf. “Dat voelt goed en is zoals het volgens ons hoort te zijn”, zegt Marli van den Ende, hoofd gastvrijheid bij Vughterstede. “We hebben de levendigheid en gezelligheid zó gemist! Ondanks dat we in het afgelopen jaar op allerlei manieren het aanbod hebben aangepast, is het fijn dat we nu weer als vanouds de draad kunnen oppakken.”

Zoals in elke sector heeft corona er bij Vughterstede flink ingehakt. Het begon met de eerste lockdown en daarmee de landelijke sluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen. In deze periode mochten bewoners geen bezoek meer ontvangen en niet buiten de locaties komen. Zelfs vrijwilligers waren niet meer welkom. Dat was een onwerkelijke tijd en het bracht veel zorgen en bezorgdheid met zich mee; de dagelijkse zorg aan de bewoners, de extra zorg voor zieke bewoners en de zorgen rondom de hele situatie. Continue speelde de vraag: hoe houden we het hoofd koel en het hart warm?

DE SCHOUDERS ERONDER
De eerste versoepelingen in de zomer van 2020 waren welkom en er werd weer zichtbaar genoten, tot begin december 2020. Toen sloeg het virus toe op beide locaties. Het trof vele bewoners en medewerkers en er brak een zware tijd aan. Vanuit alle hoeken werd hulp ingevlogen. Medewerkers stelden zich flexibel op en ondersteunden elkaar op alle mogelijke manieren. Restaurantpersoneel hielp mee op de zorgafdeling, welzijnsmedewerkers assisteerden de receptie, zorgmedewerkers kwamen terug op hun vrije dag, kantoorpersoneel hielp mee met de grote corona-schoonmaak en zo heeft iedereen een steentje bijgedragen. Samen de schouders eronder, dat was het motto.

“Tijdens deze periode leer je elkaar goed kennen, weet je wat je aan elkaar hebt. En weet je wat je mist, of beter gezegd wie je mist”, aldus Marli van den Ende. Vughterstede is trots op de ruim 300 vrijwilligers die al die tijd bij ons betrokken zijn gebleven. De vrijwilligers van Tafeltje-Dekje hebben na de eerste lockdown het werk weer opgepakt en bezorgden dag in dag uit de maaltijden bij de ruim 100 afnemers in Vught. “Bijzonder en fantastisch! Dat er zoveel mensen bereid zijn om de medemens te helpen, dat is juist in deze tijd zo hartverwarmend.”

SPONTANE ACTIES
Ook uit allerlei onverwachte hoeken in Vught kwamen veel steun- en dankbetuigingen. Op een aparte websitepagina is van al die hartverwarmende berichten een collage gemaakt. Er werden bloemen, taarten en andere lekkernij bezorgd, er meldden zich spontaan vrijwilligers om de tuin gereed te maken voor de zomer, er werden tasjes met verrassingen afgeleverd, de lokale omroep besteedde aandacht aan ons, er kwamen kosteloos artiesten buiten optreden, te veel om op te noemen. Al deze spontane acties hebben onze bewoners en medewerkers op de been gehouden. Het is ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken. “We zijn iedereen enorm dankbaar voor hun spontane acties. Het is met geen pen te beschrijven.”

Sinds kort zijn ook overige vrijwilligers weer volop in bedrijf om te ondersteunen op de afdelingen, in de restaurants, de technische dienst en bij activiteiten. “We zijn ontzettend blij dat we iedereen weer mogen verwelkomen, wat hebben we ze gemist! Via verschillende attenties en kaartjes hebben we de vrijwilligers het afgelopen jaar wel onze waardering uitgesproken en contact gehouden, maar het is geweldig om elkaar weer live op locatie te zien”.

TERUGBLIK OP MOEILIJKE TIJD
Helaas heeft het afgelopen jaar er ook toe geleid dat Vughterstede afscheid moest nemen van bewoners en vrijwilligers. Dat was moeilijk, vooral omdat het contact rondom een afscheid zo anders was dan men gewend is. Van den Ende: “We moeten de draad weer oppakken, maar dat gaat niet zonder eerst stil te staan bij wat we met elkaar hebben meegemaakt. Daarom organiseren we begin juli een Terugblik op Corona.” Deze terugblik is een bijeenkomst voor bewoners, cliënten, vrijwilligers, medewerkers, mantelzorgers, familieleden en iedereen die het afgelopen jaar betrokken is geweest bij het wel en wee binnen en rond Vughterstede. Het is  voor iedereen fijn om even terug te blikken op de hectiek, de impact en het verdriet. En tegelijkertijd op de saamhorigheid die is ontstaan, de lichtpuntjes die we met elkaar hebben gecreëerd. Helaas kan vanwege een maximale capaciteit niet iedereen aanwezig zijn. Daarom komt Avulo opnamen maken van deze speciale bijeenkomst en zal deze op televisie uitzenden. “Zo kan iedereen er toch nog een beetje bij zijn.”

Vrijwilligers Tafeltje-Dekje gezocht

Vrijwilligers Tafeltje-Dekje gezocht

VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor het bezorgen van de maaltijden van TAFELTJE-DEKJE

Vanwege uitbreiding zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Wilt u graag uw dorpsbewoners helpen door het bezorgen van hun warme maaltijd?

Even een gezicht aan de deur; een begroeting of een kort praatje.

Per keer bent u ongeveer 1,5 uur bezig.

Is dit iets voor u?
Neemt u dan gerust contact met mij op.
Telefonisch: 073-658 11 99.
Of per e-mail: tafeltjedekje@vughterstede.nl

Met vriendelijke groet,
Annemieke Verhoeven,  coördinator Tafeltje-Dekje

Benoeming leden raad van toezicht Vughterstede

Benoeming leden raad van toezicht Vughterstede

Stichting Mariënstede heeft twee nieuwe leden benoemd in de raad van toezicht. Het betreft mevrouw Anja Jonkers, districtsdirecteur bij Careyn en voormalig hoofdinspecteur bij de IGJ, en mevrouw Marie-Anne Toenders, voormalig hoofd Customer Due Diligence Retail Nederland en directievoorzitter bij de Rabobank.

De twee treden toe tot de raad van toezicht in verband met het aflopen van de statutaire zittingstermijn van mevrouw Chantal Beks per 1 januari 2021 en het vertrek van mevrouw José Verstappen per 1 februari 2021.

Stichting Mariënstede  bestaat uit de stichtingen Vughterstede (zorg) en Mariënhoven (onroerend goed). De raad van toezicht ziet toe op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting.

Directeur-bestuurder Peggy van der Koelen toont zich content met de benoemingen, die zorgen voor een relevante mix van inhoudelijke kwaliteiten en ervaring. “Dat helpt om de positie van Vughterstede als dé ouderenzorgorganisatie in Vught te borgen en – daar waar nodig – te versterken”, aldus Van der Koelen.

Wetenstijd weer van start

Wetenstijd weer van start

Na ruim een jaar van stilte als gevolg van de coronacrisis mogen we weer van start met Wetenstijd. We zijn heel blij dat we weer gasten “van buiten” mogen ontvangen om deel te nemen aan onze activiteiten. Vandaar dat we op woensdagavond 30 juni aanstaande Wetenstijd organiseren in ons restaurant in Woonzorgcentrum Theresia/Vughterstede in Vught.

Wat is Wetenstijd ook alweer?
Wetenstijd staat voor een gezellig avondje uit, waarbij u geniet van een lekker diner met aansluitend een lezing. De thema’s van een lezing variëren van meer bewegen, een verhaal over de brandweer tot een kennismaking met portwijnen.
Het diner start om 17.30 uur. De lezing start om 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur.

Ook het menu varieert per Wetenstijd. Op 30 juni bestaat het diner uit gebonden tomatensoep, Zwitsers poulet met bouillonrijst, doperwtjes en worteltjes.

Gastspreker Frans Kapteijns
Gastspreker is vrijwillig boswachter en natuurgids Frans Kapteijns. Frans neemt u in zijn verhaal mee naar de Kampina; een fraai heidelandschap met bossen, beken, vennen, bijzondere beplanting en dieren.
Meldt u zich snel aan, we hebben een beperkt aantal plaatsen.

Hoe kunt u zich aanmelden en betalen?
Als u wilt deelnemen, meldt u zich dan aan bij ABZin DePetrus, Heuvel 2, Vught (ma. t/m vr.: 9 -18 u en za: 10-17u). Of telefonisch: 073 657 2000 of mail naar info@abzvught.nl.Aanmelden is verplicht! Dit in verband met een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 juni.Indien u niet (volledig) gevaccineerd bent, adviseren wij u om een mondkapje te dragen. Betaling is uitsluitend via de pin bij Vughterstede. Deelname aan zowel het diner als aan de lezing (inclusief koffie/thee) kost € 7,50. Deelname aan alleen het diner: € 5,00. Deelname aan alleen de lezing: € 3,50 (inclusief koffie/thee).

Geen vervoer?
Neem voor informatie contact op met de Seniorenbus Vught. Tel. 073-711 31 91.

U bent van harte welkom!

Wetenstijd wordt mogelijk gemaakt mede dankzij de financiële bijdrage van Stichting tot steun voor de zorg aan ouderen ’s-Hertogenbosch. Wetenstijd is een samenwerking van Vughterstede en ABZ (Anders Bezig Zijn).

Jullie zijn goud waard!

Jullie zijn goud waard!

Heeft u onze medewerkers als zien fietsen of lopen met een “gouden tas” om de schouder? Onze medewerkers werden op de Dag van de Zorg verrast met een heerlijk borrelpakket verpakt in een “gouden” tas. Op de tas de welgemeende boodschap “Jij bent goud waard!”

#hartvoorgoedezorg
Bij MaxX weer van start

Bij MaxX weer van start

Vanaf april 2021 zijn de activiteiten van Bij MaxX weer herstart. Bij MaxX biedt Vughtenaren net dat beetje hulp om een fijne daginvulling op maat te vinden. Ook als de leeftijd en/of een beperking een rol gaat spelen bij het uitoefenen van een hobby of deelnemen aan een activiteit binnen- of buitenshuis, biedt Bij MaxX hulp. Het credo van Bij MaxX is “zo lang mogelijk en zo gewoon mogelijk” blijven deelnemen aan activiteiten en de Vughtse samenleving. 

Wat doet Bij MaxX?
Bij Maxx ondersteunt inwoners in de gemeente Vught op diverse wijzen. Zij helpt bij het vinden van een fijne daginvulling, daarbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het bestaande activiteitenaanbod binnen Vught. Met oog voor eerdere hobby en interesses. Ook organiseert zij iedere donderdag welzijnsactiviteiten in DePetrus.

In een oriënterend gesprek met een medewerker van Bij MaxX wordt gekeken wat de wensen zijn van de hulpvrager en welke ondersteuning nodig is. De medewerker gaat dan op zoek naar de juiste hulp, activiteit en/of vrijwilliger. 

“Soms is iemand gebaat met een vrijwilliger die meegaat naar een activiteit buitenshuis en daarmee het steuntje in de rug geeft om weer deel te nemen aan die activiteit. Maar het kan ook zijn dat er mantelzorgondersteuning nodig is. Dan proberen we ervoor te zorgen dat er een sociaal netwerk komt’, aldus Marianne van Boxtel, bruggenbouwer Bij MaxX. “Of we zoeken bijvoorbeeld een vrijwilliger als  tuinmaatje wanneer de aanvrager gebaat is bij wat hulp en support bij het werken in de tuin”, vertelt Angeline van Gulik, eveneens bruggenbouwer Bij MaxX. Vrijwilligers zoeken we via “Vught voor Elkaar”.

Wat voor extra’s biedt Bij MaxX?
Als extra’s biedt Bij MaxX praktische zorg, hulp en begeleiding, zoals het regelen van vervoer of het regelen van een lunch. Maar ook hulp bij de medicatie, toiletgang en ogen druppelen door de verpleegkundige bij een activiteit in DePetrus. 

Voor wie?
Bij MaxX is bedoeld voor inwoners van de gemeente Vught die thuis wonen.
Voor deelname is geen indicatie nodig.  

Kosten
De hulp bij het vinden van de passende daginvulling is gratis. Wel wordt voor sommige welzijnsactiviteiten een deelnemersbijdrage gevraagd.

Wie werken er bij Bij Maxx?
De bruggenbouwers
Bij “Bij MaxX” werken twee bruggenbouwers/coördinatoren. Dat zijn Angeline van Gulik en Marianne van Boxtel. Angeline is verpleegkundige bij Vivent en kan als extra service tijdens de welzijnsactiviteiten verpleegkundige taken verrichten als dat nodig is. Marianne van Boxtel is coördinator Mantelzorgondersteuning bij Vughterstede en kan als extra service mantelzorgondersteuning inzetten als dat nodig mocht zijn.

De vrijwilligers
Naast de bruggenbouwers begeleiden enthousiaste vrijwilligers de deelnemers bij de activiteiten. Zo begeleiden zij elke donderdag de activiteiten van Bij MaxX in DePetrus. In coronatijd is de groepsgrootte maximaal vier personen. 

Contact opnemen
Wilt u graag meer informatie of deelnemen aan de activiteiten in DePetrus of meer informatie over daginvulling op maat? Neemt u dan contact op met Angeline van Gulik 06-40768176 of Marianne van Boxtel 06-40088024. Of stuur een berichtje via e-mail: BijMaxX@gmail.com


Cursus mantelzorg bij dementie

Meld u aan! Cursus mantelzorg bij dementie

Zorgt u als partner, familie of naaste voor iemand met dementie?

In de tweedelige mantelzorgcursus krijgt u tips en handvatten om goed om te kunnen gaan met uw naaste, zodat u zich beiden prettig voelt.
Ook wordt ingegaan op hoe u de zorg goed kan volhouden en de rolverandering die plaatsvindt nadat dementie is vastgesteld. Daarnaast is er veel aandacht voor uw vragen, ervaringen en zorgen;  we leren door elkaars ervaringen te bespreken.

De onderwerpen die aan bod komen:

  • het geheugen en het brein
  • vormen van dementie, het ziekteproces
  • omgaan met iemand met dementie
  • omgaan met onbegrepen gedrag
  • zorgen voor uzelf als mantelzorger
  • rouw
  • regelzaken

Aangezien het uitgebreide onderwerpen zijn, vragen we u aan het begin van de cursus om aan te geven welk onderwerp voor u belangrijk is.

Data cursus:   dinsdag 1 juni en dinsdag 8 juni 2021

Tijd:  inloop vanaf 19.00 uur. De cursus start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
Locatie: Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48, Vught, in de multiruimte.
Deelname : € 35,- per persoon. Inbegrepen zijn koffie, thee en een cursusmap.
Aanmelden en betalen per pin vóór 25 mei 2021 bij de receptie van Woonzorgcentrum Theresia.
Cursusleiders:  Esther Tetteroo, specialist dementie en ouderenzorg en Marianne van Boxtel, medewerker ondersteuning mantelzorg Vughterstede
Info: m.vanboxtel@vughterstede.nl of telefoon: 06-400 880 24 / 073 658 1199.

#hartvoorgoedezorg
Dag van de Zorg

Dag van de Zorg

Op deze Dag van de Zorg willen we graag hoog van de toren blazen hoe ongelooflijk trots we zijn op onze toppers die iedere dag met elkaar voor onze bewoners/cliënten hun hart voor goede zorg laten spreken.
Zij zijn allemaal GOUD waard!

Als blijk van waardering voor de goede zorg en inzet staat op deze speciale dag voor alle medewerkers van Vughterstede een “gouden” verrassing klaar.

#hartvoorgoedezorg
Geen Geheugencafé op 19 mei

Geen Geheugencafé op 19 mei

De strenge coronamaatregelen en het hoge aantal besmettingen laten het nog niet toe om op woensdag 19 mei een avond van het Geheugencafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt te organiseren in Huize Elisabeth.

We hadden al een draaiboek klaarliggen en de toezegging van Karin Willemsen om een avond voor ons te verzorgen met als thema ‘Anders omgaan met dementie”. Later in het jaar vinden we Karin vast bereid om alsnog af te reizen naar het zuiden. 

Heel vervelend om iedereen opnieuw te moeten teleurstellen. 

We hopen van harte dat we jullie op woensdag 7 juli weer mogen verwelkomen in DePetrus. Dan hebben we de vorig jaar oktober gecancelde lezing van Barbara Oppelaar over ‘Het ouderwordende brein’ op het programma staan.

Houd nog even vol en blijf gezond!


Wilt u op de hoogte blijven stuur dan een mailtje naar geheugencafévught@gmail.com

De werkgroep Geheugencafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt