Stichting Vughterstede

Inleiding Thuiszorg Vughterstede
Heeft u thuis zorg nodig? Dan kunt u rekenen op Thuiszorg Vughterstede. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om de zorg te indiceren. Of dat nu verzorgende, verpleegkundige of begeleidende taken zijn; de wijkverpleegkundige bekijkt samen met u wat u nodig heeft. Vervolgens wordt samen met u een zorgplan gemaakt, afgestemd op uw wensen en behoeften.
Ons team van verzorgenden, helpenden plus, verpleegkundigen, medewerker individuele begeleiding en casemanager dementie staat voor u klaar om u te ondersteunen.

Persoonlijke verzorging
Soms lukt het niet meer om alles zelf te doen en heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging.
Dat kan kortdurend zijn omdat u uit het ziekenhuis bent gekomen en nog herstellende bent.
Het kan ook zijn dat u langdurige ondersteuning nodig heeft omdat u chronisch ziek bent of chronische gezondheidsklachten heeft.

Het kan zijn dat de persoonlijke verzorgingstaken gedeeltelijk worden overgenomen of wanneer nodig geheel voor u worden gedaan.

Thuiszorg Vughterstede kan u in die gevallen

  • ondersteunen bij het opstaan;
  • het naar bed gaan;
  • het aan- en uitkleden;
  • het eten, het douchen;
  • het naar het toilet gaan;
  • bij  het aan- en uittrekken van steunkousen. 


Ook kan Thuiszorg Vughterstede u

  • begeleiden bij het omgaan met ziekte;
  • begeleiden bij ouderdomsproblemen;
  • het gebruiken van medicijnen;
  • oefenen met hulpmiddelen zodat uw zelfstandigheid wordt vergroot.Verpleegkundige zorg
Ook wanneer u thuis verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u Thuiszorg Vughterstede inschakelen.
Heeft u een wond die moet worden verzorgd of een stoma waar u hulp bij nodig heeft? Heeft u hulp nodig bij het toedienen van uw medicijnen of injecteren of katheteriseren? Ook in deze situaties kunt u rekenen op ons wijkteam.


Begeleiding

Individuele begeleiding

Thuiszorg Vughterstede biedt individuele begeleiding wanneer u, meestal als gevolg van een lichamelijke of geestelijke beperking, moeite heeft met het opstarten of invullen van de dag. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen.


Ondersteunende begeleiding
Bij ondersteunende begeleiding kunt denken aan het structureren van de dag en het oefenen van dagelijkse vaardigheden, zoals het zich redden in het postkantoor, het doen van boodschappen of de zorg voor het eigen huishouden.

Begeleiding bij het oplossen van problemen, het nemen van besluiten en het inschatten van de gevolgen ervan, behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Maar tot de mogelijkheden behoort ook het ondernemen van een activiteit, zoals wandelen, het samen doen van een gezelschapsspel om de eenzaamheid te verdrijven of begeleiding naar het ziekenhuis.
De indicatie vraagt u aan bij uw gemeente.

Een andere voorziening die hieraan bijdraagt is Dagbesteding  'De Lindetuin' in Huize Elisabeth. Dagbesteding is een dagopvang in groepsverband voor zelfstandig wonende ouderen.
De indicatie vraagt u aan bij uw gemeente.


Huishoudelijke thuiszorg
Als u door omstandigheden hulp nodig heeft bij het verrichten van het huishouden, dan kunt u hiervoor ook terecht bij Vughterstede. Het team Huishoudelijke thuiszorg staat voor u klaar om de handen uit de mouwen te steken.
De indicatie vraagt u aan bij uw gemeente.

Zorgplan
In overleg met u stelt een wijkverpleegkundige van Vughterstede een zorgplan op waarin wordt vastgelegd hoe vaak en welke zorg u nodig heeft. Hierbij wordt uitgegaan van uw behoeftes en wensen en wat u zelf (nog) wel kunt.
Het wijkteam van Vughterstede biedt u deze hulp, op een vooraf afgesproken tijd en voor een vooraf overeengekomen duur.

Samenwerking
De wijkverpleegkundige van Vughterstede werkt nauw samen met alle disciplines van de gezondheidszorg bij u in de buurt, zoals de huisarts en apotheek. De thuiszorg die het team van Vughterstede biedt is dan ook vakbekwaam, specialistisch en heeft hart voor goede zorg.
U bent in goede handen!


Aanvragen indicatie

Verzorging of verpleging
Voor het aanvragen van persoonlijke verzorging of verpleegkundige zorg kunt u telefonisch contact opnemen met Thuiszorg Vughterstede.
De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u te kijken welke hulp nodig is. De wijkverpleegkundige stelt een indicatie op, wat de basis is voor de verdere hulp door ons team.

Begeleiding
Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
Dat betekent dat u een indicatie moet aanvragen bij uw gemeente. U kunt hiervoor terecht bij het gemeentelijke loket WegWijs +
Zij bepaalt of u recht heeft op begeleiding. Ook kijkt zij samen met u of en voor welke vervoersvoorziening u in aanmerking komt.


Kosten

Verzorging en verpleging
Geïndiceerde verzorging en verpleging worden vergoed uit uw zorgverzekering. Voor deze vergoeding geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om een pgb (persoonsgebonden budget) aan te vragen.

Begeleiding
Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Dat betekent dat u een indicatie moet aanvragen bij uw gemeente.
Als u een indicatie heeft dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is onder meer afhankelijk van uw inkomen.
De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK en u betaalt aan het CAK. U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK (klik hier) een proefberekening maken.

Meer informatie
Voor meer informatie over de mogelijkheden, het aanvragen en vergoeding neemt u contact op met Thuiszorg Vughterstede. Telefoon: (073) 850 6000 of stuur een e-mail naar thuiszorg@vughterstede.nl
Ook kunt u terecht bij het gemeentelijk loket WegWijs + voor meer informatie en om u aan te melden.

Lees voor meer informatie onze brochure 'Vughterstede Ook bij u Thuis'.


Zorg in natura en PGB

Als de indicatie is gesteld en u heeft recht op zorg, dan kunt u bij Vughterstede aankloppen om de zorg bij u aan huis te leveren. U kunt hierbij kiezen uit zorg in natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB).
 
 
Zorg in natura door Vughterstede
Zorg in natura betekent, dat u kiest voor zorg door een zorgorganisatie, zoals Vughterstede. In dat geval regelt Vughterstede dat er een zorgverlener bij u aan huis komt. Met u worden afspraken gemaakt over de manier waarop de zorg wordt verleend. Bovendien regelt zij de hiermee gemoeide administratie.
 
 
PGB en Vughterstede
Als u kiest voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgt u van het zorgkantoor een bepaald bedrag toegewezen waarmee u zelf uw zorg of huishoudelijke hulp kunt inkopen. U kiest zelf een zorgverlener (bijvoorbeeld uw buren), maakt zelf afspraken en regelt zelf uw administratie.
 Maar u kunt met uw PGB er ook voor kiezen om uw zorg in te kopen bij Vughterstede.
 
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Zorg- en Woonbemiddeling Vughterstede, telefoon (073) 658 11 77.
Ook kunt u voor meer informatie terecht bij het gemeentelijk loket WegWijs +.

Informatie over het PGB en Wmo vindt u onder andere op de website Zorgwijzer.